Facebook Trybuna Polska            Twitter Trybuna Polska           Youtube Trybuna Polska           Kontakt Trybuna Polska

 
sobota, 27 luty 2021 15:12

Handel dziećmi i nielegalna adopcja. Mocny dokument Vegi.

Handel dziećmi i nielegalna adopcja Handel dziećmi i nielegalna adopcja Fot:Pixabay / CCO Public Domain

W ostatnich czasach coraz więcej słyszy się o zwiększeniu przestępczości. Coraz więcej osób wychodzi z domu i nigdy nie wraca. Mimo pomocy służb nie zostaje odnaleziona. Takie przypadki namnażają się. Nawet, jeżeli dana osoba zostanie schwytana nie ma stu procentowej pewności, że osoba porwana żyje bądź porywacz wie, gdzie się znajduję z racji tego, że są to przestępstwa handlu dziećmi w celach między innymi nielegalnej adopcji.

 

Współczesna forma niewolnictwa

Handel ludźmi jest to przestępstwo będące współczesna forma niewolnictwa. Na początku pojęcie, to znane było jedynie, jako handel kobietami, które zostały zmuszane do prostytucji czy do niewolniczej pracy. Jednak od jakiegoś czasu występuje także handel dziećmi i nielegalna adopcja. Związana jest z użyciem przemocy, co jest dla ofiar ogromnym obciążeniem i zarówno fizycznym jak i psychicznym. Ofiary w efekcie traumatycznych przeżyć doświadczają chorób psychicznych oraz wpadają w różnego rodzaju uzależnienia. Handel dziećmi to w dużej mierze zatrudnianie ich, jako służba domowa w krajach bardziej rozwiniętych, taniej siły roboczej na różnych plantacjach przy zbiorach owoców lub do świadczenia usług seksualnych w ramach tak zwanej na przykład turystyki seksualnej.

Adopcja czyli przysposobienie

Adopcja tj. przysposobienie, czyli przybranie dziecka za swoje zostało zdefiniowane w art. 10 ust 1 Europejskiej Konwencji o przysposobieniu dzieci, sporządzonej w Strasburgu dnia 24 kwietnia 1967 roku (Dz. U. 1999. 99. 1157). Zgodnie z treścią art. 10 ust 1 przez przysposobienie przysposabiający nabywa wobec przysposobionego wszelkie prawa i obowiązki, jakie mają ojciec lub matka wobec ich dziecka pochodzącego z małżeństwa. Natomiast przysposobiony nabywa wobec przysposabiającego wszelkie prawa i obowiązki, jakie ma dziecko pochodzące z małżeństwa w stosunku do swojego ojca lub swojej matki.

Przebieg adopcji w Polsce

W Polsce adopcja przebiega następująco. Sąd wydaje orzeczenie na żądanie przysposabiającego dziecko ponadto wskazuje szereg wymogów, które musi spełnić aby dane dziecko trafiło do tej rodziny pierwszym z wymogów jest to że można adoptować osobę małoletnią i tylko dla jej dobra, po drugie jest to że przysposabiający musi być osobą, która ma pełną zdolność do czynności prawnej i która sama wie że będzie należycie wykonywała obowiązki matki bądź ojca. Należy także przedstawić świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny.
Kolejną formy adopcji jest adopcja ze wskazaniem jest to opcja, która oznacza sytuację w której rodzice biologiczni sami wskazują rodzinę który chcą oddać dziecko. Jest to działanie legalne pod warunkiem że procedura przekazania dziecka odbywa się za pośrednictwem sądu. O opinie pytani są także eksperci, którzy wyrażają zgodę by przysposobić dziecko lub nie. Nieraz adopcja ze wskazaniem posiada wiele kontrowersji. Przeciwnicy danego sposobu adopcji uważają że rodziców powinno szukać się i dobierać dla dziecka a nie odwrotnie. Zarzuty kierowane również do organizacji, do której zarzuca się brak zaangażowania i źle przeprowadzenie procedury.

Rodzaje adopcji

Należy jednak zaznaczyć, że dobro dziecka jest najważniejsze, gdy trafi do rodziny, którą zna będzie się lepiej czuł i lepiej się odnajdzie w danej sytuacji. Kolejnym rodzajem adopcji jest adopcja komercyjna. Jest ona nieobecna w przepisach prawa, ale w języku potocznym używana jest dość powszechnie i opisuje sytuację, w której doszło do oddania dziecka do adopcji zamian za przekazanie korzyści majątkowej. Korzyści otrzymują biologiczni rodzice, którzy otrzymują pieniądze za dziecko. Komercyjna adopcja powiązana jest z adopcja ze wskazaniem a co za tym idzie budzi jeszcze więcej kontrowersji czy negatywnych emocji oraz ostrą krytykę ze strony części środowiska zarówno eksperckich i opinii publicznej.
Co ciekawe w prawach dziecka konwersja dopuszcza adopcje z możliwością przekazania korzyści majątkowej pod warunkiem, że nie są one niestosowne. Nasuwa się pytanie, co zdaniem tego stwierdzenia można uznać za niestosowne i względem dziecka czy rodzica.

Handel ludźmi, czyli nielegalna tzw. "dzika adopcja"

Przechodząc do meritum, które zawarte jest w temacie można stwierdzić że opisane powyżej formy adopcji mają to do siebie, że odbywają się w ramach prawa lub w drodze decyzji sądu. Zatem pod tym względem nie mogło stanowić przestępczych znamion świadczących popełnienia jakiekolwiek przestępstwa bądź handlu ludźmi. Handel ludźmi tak zwana „dzika adopcja” zasługuje na potępienie co więcej jest karana, gdyż oznacza nielegalne wejście w posiadanie dziecka. Nie może być jednak ścigana z artykułu dotyczącego adopcji wbrew przepisom danej ustawy, gdyż zaangażowane strony nie podejmują działań mających na celu zgłoszenia tego przestępstwa i ściganie oprawcy. Jak się okazuje nie zawsze przestępstwo handlu ludźmi może być kwalifikowane do tego rodzaju ustawy niemniej jednak adopcja ta powinna ulec kodeksowaniu i doprecyzowania ustaw, aby można było w jasny sposób karać osoby, które dopuszczają się takich czynów.

Do zachowań, które można wymienić z racji przestępstwa handlu i nielegalnej adopcji to:

• wyszukiwanie i nakłanianie kobiet do oddania dziecka,
• wyszukiwanie odpowiedniego dziecka,
• pomoc w załatwieniu formalności urzędowych,
• organizowanie lub przeprowadzenie badań opinii lekarskiej,
• fałszowanie dokumentów,
• organizacja transportu i pobyt matki przed i po porodzie,
• czerpanie korzyści z tego tytułu a w dużej mierze korzyści majątkowych.

Wymiar sprawiedliwości, a nielegalna adopcja

Istniejąca konstrukcja zapisu artykułu 211a kk dopuszcza możliwość podjęcia szeregu czynności, które w sumie stanowią o czynie przestępczym. w efekcie przestępstwo, o którym mowa w art. 211a kk może pozostawać w zbiegu z innymi przepisami np. z art. 211 kk (uprowadzenie, zatrzymanie nieletniego), z art. 272 kk (poświadczanie nieprawdy poprzez wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego), czy też z art. 272 § 1 kk (podrabianie, przerabianie dokumentów) .

Wymiar Sprawiedliwości pracuje nad bardziej rygorystycznymi przepisami odnośnie nielegalnej adopcji dzieci. Karze będą podlegały dwie postaci nielegalnej adopcji:

1. oddanie lub przyjęcie dziecka do adopcji w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub majątkowej i zatajając ten fakt przed sądem orzekającym w postępowaniu o przysposobienie;
2. oddanie lub przyjęcie dziecka do adopcji z pominięciem postępowania o przysposobienie.
Przykładem drugiej z form nielegalnej adopcji może być na przykład fikcyjne uznanie dziecka i zrzeczenie się praw rodzicielskich przez matkę.

Ministerstwo Sprawiedliwości o nielegalnej adopcji

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, iż obecne przepisy niedostatecznie chronią dzieci przez nielegalnymi adopcjami. Karze podlega jedynie organizowanie nielegalnych adopcji na szeroką skalę.
Obecnie kodeks karny przewiduje że dana osoba która w celu osiągnięcia jakichkolwiek korzyści majątkowej zajmuje się organizowaniem bądź sama adoptuje dzieci wbrew przepisom ustawy podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat 5. Według resortu sprawiedliwości jest to mało rygorystyczne i powinno wzrosnąć wymiar kary. Prawnicy i osoby, które zajmują się na co dzień sprawami dotyczącymi dzieci i ich nielegalną adopcją szacują, że liczby nielegalnych adopcji w Polsce rosną. Jest ich od kilkuset do nawet kilku tysięcy rocznie.
Coraz więcej można przeczytać ogłoszeń typu urodzenie dziecka za pieniądze, wynajęcie brzuszka czy pomoc parze bez dzieci, która nie może mieć swoich dzieci. Zdarzają się także oferty dotyczące starszych dzieci. Jednak policja sprawdza je na bieżąco, ale w większości przypadków są one żartem. Między innymi rząd wprowadził tak zwane 500 plus, które miało zmniejszyć fale nielegalnych adopcji jednak są one jeszcze na znaczący poziomie.

Jest to zaledwie jeden z powodów handlu dziećmi. Na podsumowania można stwierdzić, że organizowanie adopcji wbrew przepisom ustawy jest to nic innego jak obrót dziećmi mający na celu zaspokojenie rodzicielskiej potrzeby osób, które nie mogły bądź nie chciały w sposób legalny skorzystać z ustanowionej procedury. Celem jest osiągnięcie korzyści majątkowej z obrotu dziećmi do adopcji. Jest to przestępstwo przeciwko porządkowi prawnemu i rodzinie. Przedmiotem ochrony jest porządek publiczny poprzez zapewnienie przestrzegania procedur przysposobienia oraz dobra dziecka. Dane decyzje orzeka Sąd o adopcji i stanowi ochronę prawną dla dziecka.

Handel dziećmi i nielegalna adopcja muszą być bardziej sprawdzane

Podsumowując należy stwierdzić, iż handel dziećmi i nielegalna adopcja powinny być w Polsce jak i na całym świecie bardziej sprawdzane, kary powinny być bardziej rygorystyczne. Istnieje wiele par, które nie mogą mieć dzieci jednak istnieje ustawowa procedura, która mówi o adopcji i pomaga rodzinie z adoptowaniu dziecka nie musi ona ubiegać się do nielegalnych środków. Poprzez korzystanie z legalnej pomocy w adopcji rodzice mogą liczyć także na pomoc w opiece nad dzieckiem. Według raportu ONZ, handel ludźmi odnotowuje się w 118 państwach, a ofiary pochodzą z przynajmniej 136 krajów. Chociaż dane statystyczne są mocno zaniżone – nie zawsze proceder wychodzi na jaw – to w ostatniej dekadzie niepokojąco wzrasta handel dziećmi. W latach 2003-2006 liczba ofiar wśród małoletnich wzrosła o 20 proc., od 2007 do 2010 roku – o 27 proc., a przez kolejne 3 lata o 32 proc. Niektóre matki sądzą, że dzięki temu zapewnią swojemu dziecku lepszy byt. Inne chcą po prostu zarobić, a nowym rodzicom przedstawiają dokładny cennik, gdzie wyszczególnione jest, co i ile kosztuje – od wizyty u ginekologa, po suplementy diety wspomagające rozwój dziecka. Jednak tak naprawdę biologiczna matka nigdy nie wie, komu i w jakim celu sprzedaje dziecko – czy rzeczywiście trafi ono do ludzi, którzy zaopiekują się nim i pokochają jak własne. Jest bardzo wiele wad danej adopcji i nie ma pewności, co tak na prawdę dani ludzie zrobią dziecku. Historia sprzedana na samym początku o rodzinie nie mogącej mieć dzieci nie zawsze musi być prawdziwa.

Zobacz głośny film Vegi o handlu dziećmi - "Oczy diabła"

 

 • Wielkanoc - zmartwychwstanie
  Wielkanoc - zmartwychwstanie

  Data Wielkanocy, kiedy miało nastąpić zmartwychwstanie Jezusa, zmienia się z roku na rok. Powodem tej zmiany jest to, że Wielkanoc zawsze przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni księżyca po wiosennej równonocy.

  Napisano poniedziałek, 16 styczeń 2023 15:08
 • Horror: "Mors Meta Malorum" Łukasza Burdzińskiego
  Horror:

  "Mors Meta Malorum" to druga książka w dorobku Łukasza Burdzińskiego. Autor ten, choć wcześniej znany był jako redaktor, recenzent i felietonista, wszedł w świat literatury grozy z dużym przytupem, kiedy wydał swoją debiutancką "Noc Wigiliną". Jego pierwsza książka okazała się udanym debiutem i znalazła się nawet na ósmym miejscu w zestawieniu najlepszych dziesięciu polskich horrorów.

  Napisano poniedziałek, 16 styczeń 2023 11:53
 • Karnawał: Obrzędy, obyczaje i zwyczaje
  Karnawał: Obrzędy, obyczaje i zwyczaje

  Karnawał trwa od stycznia do lutego lub do początku marca. Dawniej w Polsce nazywano go zapustami. Swoimi korzeniami sięga starożytnej Grecji i Rzymu. Nawiązuje do rzymskich obchodów Saturnaliów, czyli wesołych świąt trwających od jesiennych zasiewów do Nowego Roku.

  Napisano czwartek, 12 styczeń 2023 14:14
 • Disney Plus: Najlepsze filmy
  Disney Plus: Najlepsze filmy

  Zapraszamy na krótki komentarz na temat naszych ulubionych filmów w serwisie streamingowym Disneya. Disney Plus jest pełen genialnych filmów, od klasycznych animacji po najnowsze filmy Star Wars i Marvel. Jednak Disney Plus to nie tylko klasyki Disneya, ale też ogromna – i powiększająca się – biblioteka filmów z 20th Century Fox, którą Disney wykupił kilka lat temu. Ogromny wybór nie ułatwia zadania wyboru filmu lub serialu, dlatego chętnie przedstawimy własne rekomendacje.

  Napisano poniedziałek, 09 styczeń 2023 21:03
 • Schody: Opowieść o śmierci i amerykańskim systemie sądownictwa
  Schody: Opowieść o śmierci i amerykańskim systemie sądownictwa

  Miniserial dostępny na HBO Max jest prawdziwym arcydziełem. Chociaż reżyser ani aktorzy nie mieli łatwego zadania, to stworzyli wspaniałą produkcję, którą każdy powinien obejrzeć. Co się wydarzyło feralnej nocy w 2001 roku?

  Napisano wtorek, 10 styczeń 2023 20:35
 • Obrazy świętych: Jak je dobierać?
  Obrazy świętych: Jak je dobierać?

  Obrazy święte mają ogromne znaczenie w wielu polskich domach. Traktujemy je nie tylko jako symbol, ale także wyjątkową ozdobę. Obrazki religijne mogą także zostać podarowane na prezent nie tylko komunijny, ale także na inne chrześcijańskie obrzędy.

  Napisano poniedziałek, 09 styczeń 2023 20:51
 • Balenciaga: BDSM i seksualizacja dzieci? 
  Balenciaga: BDSM i seksualizacja dzieci? 

  Zdjęcia dzieci leżących na kanapie z pustymi kieliszkami dookoła, misie w ubrankach do BDSM, zabawki erotyczne… a to wszystko w kampanii reklamowej hiszpańskiej luksusowej marki Balenciaga. Czy dom mody naraził się na kryzys wizerunkowy?

  Napisano czwartek, 24 listopad 2022 16:04
 • 1899: Czy serial będzie nowym hitem Netflixa?
  1899: Czy serial będzie nowym hitem Netflixa?

  17 listopada 2022 r. odbyła się premiera nowego serialu twórców Dark. 1899 wzbudza duże emocje na całym świecie, obsada jest iście gwiazdorska, a oczekiwania widzów wobec serialu spore. Czy im sprosta?

  Napisano czwartek, 17 listopad 2022 19:49
 • Pomoc: Zimowa mobilizacja dla Ukrainy – rusza zbiórka Fundacji Pomagam.pl
  Pomoc: Zimowa mobilizacja dla Ukrainy – rusza zbiórka Fundacji Pomagam.pl

  W środę 21 września Władimir Putin w swoim orędziu ogłosił mobilizację rosyjskich wojsk. Fundacja Pomagam.pl ruszyła z oficjalną zbiórką, z której środki zostaną przeznaczone na doposażenie Sił Zbrojnych Ukrainy w sprzęt szczególnie niezbędny zimą oraz na pomoc mieszkańcom dotkniętego wojną kraju.

  Napisano środa, 21 wrzesień 2022 17:47
 • Prepping: 10 korzyści - sztuka przygotowania się na najgorsze
  Prepping: 10 korzyści - sztuka przygotowania się na najgorsze

  Prepping to styl życia, dzięki któremu będziemy gotowi na wszystkie niespodziewane wyzwania, takie jak pandemia, katastrofa naturalna, nagła utrata pracy, awaria elektryczności, niedobór wody, atak terrorystyczny, wojna czy kryzys gospodarczy.

  Napisano sobota, 09 kwiecień 2022 12:01
 • Muzułmanizm: Swoboda myśli w Islamie. Koran o dżihadzie
  Muzułmanizm: Swoboda myśli w Islamie. Koran o dżihadzie

  Wielu polityków, jak i zwykłych obywateli są przychylni muzułmanom, jak i pojawianiu się ludzi wyznających Allaha. Prześledźmy zagadnienia aspektów tej religii jak dżihad oraz wolność słowa, w oparciu o historię, jak i święte księgi muzułmanów. Dżihad to wojna przeciwko kafirom, która ma służyć wprowadzeniu prawa szariatu. Koran o dżihadzie mówi tak:

  Napisano niedziela, 30 styczeń 2022 19:36
 • Kościół: Wierzyć w ludzi czy w Boga?
  Kościół: Wierzyć w ludzi czy w Boga?

  W Internecie i różnych niezależnych telewizjach możesz oglądnąć wiele programów i wywiadów, często z osobami podobno duchownymi mającymi kontakt z istotami wyższymi, które objaśniają nam działanie naszego świata. Jak do takich rewelacji podchodzić? Na co zwracać uwagę oglądając takie treści?

  Napisano piątek, 28 styczeń 2022 13:12
 • V Światowy Dzień Ubogich: Rozważanie na temat orędzia papieża Franciszka na II ŚDU
  V Światowy Dzień Ubogich: Rozważanie na temat orędzia papieża Franciszka na II ŚDU

  Niedawno 14 listopada 2021 obchodziliśmy V Światowy Dzień Ubogich. Przypomnijmy sobie co napisał papież na II ŚDU. Zostało napisane przez papieża Franciszka orędzie, którego przybliżenie będzie celem poniższego tekstu. Mottem i jednocześnie częścią tytułu tegoż pisma papieża stały się słowa pochodzące z Psalmu 34 – „Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał”.

  Napisano niedziela, 21 listopad 2021 18:44
 • Zaczytywanie się żywotami Świętych. Święty Antoni z Padwy - film
  Zaczytywanie się żywotami Świętych. Święty Antoni z Padwy - film

  Święci są po to, abyśmy mieli przykład prawego życia na ziemi. Święci Kościoła ukazują nam to, co jest w życiu najważniejsze. W życiu człowieka nie potrzeba aż tak wiele, jak mniemają niektórzy. Potrzeba niewiele, albo tylko jednego. W życiu najważniejsze jest prawe postępowanie, miłosierdzie i wiara, jak nauczał Sam Jezus Chrystus.

  Napisano niedziela, 25 kwiecień 2021 15:29
 • Historia młodego Jeana-Thierry'ego Ebogo – chłopca, który chciał stać się Jezusem
  Historia młodego Jeana-Thierry'ego Ebogo – chłopca, który chciał stać się Jezusem

  Z okazji niedzieli zapraszam czytelników do przeczytania tejże historii: Historia oparta jest na faktach. Zapewniam, z nie będzicie się nudzili.

  Napisano niedziela, 18 kwiecień 2021 12:18
 • Jak zrobić płyn i żel do dezynfekcji w domu?
  Jak zrobić płyn i żel do dezynfekcji w domu?

  Dezynfekcja rąk oraz powierzchni to jedna z najważniejszych metod powstrzymywania rozpowszechniania się epidemii koronawirusa. Odpowiednie środki do dezynfekcji skutecznie eliminują nagromadzone na naszych dłoniach cząsteczki wirusa SARS-CoV-2.

  Napisano sobota, 17 kwiecień 2021 13:38
 • Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej, czyli Matka Boża całe życie pełna mądrości i bólu
  Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej, czyli Matka Boża całe życie pełna mądrości i bólu

  Wciąż niewielu ludzi odmawia Koronkę do Siedmiu Boleści Matki Bożej. A jest to bardzo piękna Modlitwa na Różańcu poświęcona siedmiu ciężkim, trudnym i smutnym wydarzeniom w życiu Maryi Matki Pana Jezusa. Najświętsza Maryja Panna poza siedmioma najbardziej bolesnymi wydarzeniami w życiu przeżyła jeszcze wiele innych też smutnych i trudnych wydarzeń.

  Napisano niedziela, 11 kwiecień 2021 19:31
 • Czy wiecie, że szatan nie lubi ludzi pogodnych i uśmiechniętych?
  Czy wiecie, że szatan nie lubi ludzi pogodnych i uśmiechniętych?

  Zły duch, który kiedyś był dobrym duchem, ale zbłądził jest bytem realnym i nie można mówić, że go nie ma. On jest i działa każdego dnia nakłaniając ludzi do złego. Szatan nigdy nie czuje się zmęczony i realizuje swoje dzieło nieustannie w dzień i w nocy. Jest inteligentny i przebiegły i dlatego zawsze dobrze wie, w jaką najczulszą strunę naszego charakteru uderzyć.

  Napisano niedziela, 28 luty 2021 12:26
 • Handel dziećmi i nielegalna adopcja. Mocny dokument Vegi.
  Handel dziećmi i nielegalna adopcja. Mocny dokument Vegi.

  W ostatnich czasach coraz więcej słyszy się o zwiększeniu przestępczości. Coraz więcej osób wychodzi z domu i nigdy nie wraca. Mimo pomocy służb nie zostaje odnaleziona. Takie przypadki namnażają się. Nawet, jeżeli dana osoba zostanie schwytana nie ma stu procentowej pewności, że osoba porwana żyje bądź porywacz wie, gdzie się znajduję z racji tego, że są to przestępstwa handlu dziećmi w celach między innymi nielegalnej adopcji.

  Napisano sobota, 27 luty 2021 15:12
 • Szymon Hołownia odpowiada - Jak robić dobrze? Pomagamy
  Szymon Hołownia odpowiada - Jak robić dobrze? Pomagamy

  Już podczas rozmów z ludźmi z najbliższego otoczenia można od razu stwierdzić nasze skrajnie różne podejścia do afrykańskiego ubóstwa. Jedni opowiadają się za budowaniem nowych zakładów pracy, drudzy zdobywają bogatych sponsorów, jeszcze inni podejmują wolontariat. Łączy ich chęć dawania ludziom wędek. Cóż z tego, że zanim nauczą się ich używać, zginie wielu niewinnych? Czy warto poświęcić miliony dla dobra miliardów? Na pytania te odpowiada Szymon Hołownia w kolejnej już książce „Jak robić dobrze”.

  Napisano sobota, 27 luty 2021 14:44