niedziela, 21 listopad 2021 18:44

V Światowy Dzień Ubogich: Rozważanie na temat orędzia papieża Franciszka na II ŚDU

V Światowy Dzień Ubogich - papież Franciszek V Światowy Dzień Ubogich - papież Franciszek fot: pixabay

Niedawno 14 listopada 2021 obchodziliśmy V Światowy Dzień Ubogich. Przypomnijmy sobie co napisał papież na II ŚDU. Zostało napisane przez papieża Franciszka orędzie, którego przybliżenie będzie celem poniższego tekstu. Mottem i jednocześnie częścią tytułu tegoż pisma papieża stały się słowa pochodzące z Psalmu 34 – „Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał”.

 

Psalm 34 – „Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał” - rozważania papieża Franciszka

Pierwszym, na co wskazuje papież Franciszek w tym wersecie biblijnym jest fakt, że pojęcie „biedak” może być bardzo szeroko rozumiane. Biedakiem może być ktoś, kto rzeczywiście posiada mało zasobów materialnych, ale i również taki człowiek, który jest poniżony, pozbawiony godności, fałszywie prześladowany. Tym, co pięknie łączy wszystkie te niewątpliwie trudne sytuacje, jest przeświadczenie, że Pan się od takiej osoby nie odwrócił. Widać tu wyraźnie postawę zawierzenia i pełnego zaufania Bogu oraz chęć podzielenia się tymże doświadczeniem. Płynie z tego również głęboka nadzieja na nieustającą więź ze Stwórcą bez względu na to, co przedstawia nam dzisiejszy świat. A kreuje on przeświadczenie, że przede wszystkim dobra materialne się liczą, natomiast osoba ludzka staje się drugorzędna.
W przytoczonym wyżej fragmencie Psalmista posługuje się czasownikiem „wołać”. Jest on zdecydowanie bardziej dynamiczny, gdyż wyraża się okrzykiem, zawierającym cierpienie i samotność, zanoszonym przed oblicze Boga. Szczególnie ważne w Dniu Ubogich pytanie brzmi, czy potrafimy usłyszeć ten krzyk u siebie nawzajem? Czy ewentualna pomoc drugiemu w potrzebie, nie jest przypadkiem realizacją samozadowolenia? Kultura dzisiejszych czasów często pokazuje, że tak właśnie jest. Niosąc pomoc bliźniemu, człowiek bardziej dba o siebie samego i swoje poczucie spełnienia, a dokładając do tego odrobinę altruizmu wszystko wydaje się być w najlepszym porządku.

Interwencja zbawcza, związana z przywróceniem sprawiedliwości i godnego życia

Kolejnym bardzo ważnym czasownikiem jest słowo „odpowiedzieć”. Jest to zdecydowanie coś więcej niż „usłyszeć”. Taki jest właśnie Bóg. On nie tylko słyszy, On zawsze odpowiada. Pokazuje to cała historia Starego Testamentu, na czele z jego najbardziej znanymi postaciami, takimi jak Abraham i Mojżesz, którzy niewątpliwie doświadczyli w swoim życiu biedy na wielu różnych płaszczyznach. Odpowiedzią Boga jest interwencja zbawcza, związana z przywróceniem sprawiedliwości i godnego życia. Pan wzywa ludzi do czynienia tego sobie nawzajem. Właśnie takie inicjatywy, jak Światowy Dzień Ubogich, są próbą realizacji tegoż wezwania.
Trzecim ważnym czasownikiem jest „wyzwolić”. Bierze się to stąd, że ubóstwo często kojarzone jest w Biblii z niewolą, z której wybawić może człowieka tylko Bóg przywracając mu godność dziecka Bożego. Zbawienie jest aktem wyzwolenia. Nędza natomiast utożsamiana jest z grzechem. Idąc tym tokiem myślenia można stwierdzić, że kontemplacja oblicza Bożego przez człowieka może dokonać się po uprzednim wejrzeniu Pana na nędzę ludzką. Mało tego, każdy chrześcijanin i wspólnota chrześcijańska są powołani do tego, by być narzędziami Boga na rzecz wyzwolenia.

Przywołanie w orędziu Bartymeusza z Ewangelii wg św. Marka

Papież Franciszek w swoim orędziu przywołuje postać Bartymeusza z Ewangelii wg św. Marka. Jest on klasycznym przykładem ubogiego, siedzącego przy drodze i wołającego do Jezusa z otchłani swej nędzy, którą jest bycie niewidomymi i brak możliwości pracy zarobkowej. Widać tu też nawiązanie do niewolnictwa społecznego, które jest dziś obserwowane pomimo postępów i osiągnięć ludzkości. Niestety w takich sytuacjach dostrzec można działanie zupełnie przeciwne do tego, jakie pokazuje nam Jezus. Często ubodzy postrzegani są ludzie przynoszący niepewność i niestabilność, godni jedynie odrzucenia. Postępując w taki sposób człowiek, być może nieświadomie, oddziela się od Chrystusa, który zawsze był blisko takich właśnie osób w Ewangelii.
Ubodzy są tymi, którzy świadczą o obecności Boga w życiu. By jednak pokonali oni stan swojego ubóstwa potrzebują oni braci i sióstr, troszczących się o nich, co umieścić można w centrum życia Kościoła. Jest to konkret, do jakiego wezwany jest Kościół. Konkret, który realizowany ma być w czasie Światowych Dni Ubogich. Bycie razem, modlitwa we wspólnocie, dzielenie się posiłkiem w niedzielę – to powrót do życia pierwszych wspólnot Kościoła opisanych przez Ewangelistę Łukasza.

Natchnienie Ducha Świętego w Światowym Dniu Ubogich

Papież zwraca uwagę na wszelkie inicjatywy, mające na celu przeciwdziałanie różnym formom ubóstwa, podejmowane codziennie przez wspólnotę chrześcijańską we współpracy z innymi organizacjami niekoniecznie działającymi z pobudek wiary. Należy dostrzec bogactwo takich działań i skuteczność w osiąganiu zamierzonego celu. Jedynym aspektem, jaki nie może być nigdy zaniedbany jest doprowadzenie wszystkich do Boga i do świętości. Powinno się to odbywać bez jakichkolwiek uprzedzeń, gdyż jedynie taka postawa jest ewangeliczna.
Pomagając innym, należy mieć zawsze na uwadze fakt, że to Pan uzdalnia człowieka do czynienia takich czynów. To Stwórca daje natchnienie Ducha Świętego, dzięki któremu osoba ludzka staje się narzędziem w rękach Boga. To On otwiera oczy i serca na nawrócenie, czego owocem jest pokorne działanie z miłości i z miłością.

Papież Franciszek o nadziei w Światowym Dniu Ubogich

Zupełnym przeciwieństwem słów Pisma Świętego jest styl życia i wartości propagowane przez dzisiejszy świat. Podziwiani są jedynie ci, którzy mają władzę i bogactwo, ubodzy z kolei są całkowicie na marginesie. Natomiast w Biblii czytamy o solidarności wobec tych najsłabszych, gdyż oni są również członkami ciała Chrystusowego i gdy cierpi jeden, cierpią wszystkie.
Na końcu omawianego tekstu papieża Franciszka znajduje się słowo dotyczące nadziei, do której prowadzi wiara ubogiego oparta na miłości Boga, który nigdy nie porzuci tego, który się mu powierza. Święta Teresa z Avila pokazuje pewien paradoks w podejściu do ubóstwa. Nazywa go „dobrem, które zapewnia nam wielkie panowanie, to znaczy czyni nas właścicielami wszystkich ziemskich dóbr, ponieważ sprawia, że nimi gardzimy”.
Ojciec Święty Franciszek zaprasza wszystkich ludzi Kościoła do przeżycia Światowego Dnia Ubogich jako uprzywilejowanego momentu nowej ewangelizacji. Papież zwraca uwagę, iż proces ten odbywa się w dwóch kierunkach. Również ubodzy ewangelizują tych, którzy im służą – nie można o tym zapominać. Zbawcze spotkanie, jakie się dokonuje poprzez wyciągnięte nawzajem ręce, umacnia wiarę, urzeczywistnia miłość i umożliwia nadzieję na drodze do Pana.

Zobacz także - Dusza 30 dni po śmierci

Artykuły powiązane

 • Papież Franciszek: Ojciec święty znowu trafił do szpitala Papież Franciszek: Ojciec święty znowu trafił do szpitala

  Papież Franciszek od kilku dni zmaga się z objawami grypy, co znacząco wpłynęło na jego aktywność. W czasie środowej audiencji doświadczył poważnych problemów z głosem, co uniemożliwiło mu wygłoszenie planowanej katechezy. Decyzją papieża odbyła się wizyta w szpitalu na wyspie Tiberina w sercu Rzymu, gdzie przeprowadzono niezbędne badania.

 • Watykan: Jaki jest stan zdrowia papieża Franciszka? Watykan: Jaki jest stan zdrowia papieża Franciszka?

  Watykan podzielił się najnowszymi informacjami dotyczącymi stanu zdrowia papieża Franciszka, wywołując zmartwienie wśród wiernych. Papież jest w "dobrym i stabilnym stanie", ale ze względu na pewne kłopoty zdrowotne, będzie musiał ograniczyć swoje aktywności w najbliższych dniach. Jakie są szczegóły tego niepokojącego obrotu spraw?

 • Grzegorz Kaszak: Biskup zrezygnował ze swojej posady po orgii w Dąbrowie Górniczej! Grzegorz Kaszak: Biskup zrezygnował ze swojej posady po orgii w Dąbrowie Górniczej!

   Z najnowszego komunikatu prasowego przekazanego we wtorek, wynika, że Papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa Grzegorza Kaszaka z pełnienia posługi biskupa sosnowieckiego. To pokłosie ostatniej słynnej imprezy z udziałem męskiej prostytutki w Dąbrowie Górniczej, w której brali udział księża.

 • Dąbrowa Górnicza: Księża zabawiali się z męską prostytutką Dąbrowa Górnicza: Księża zabawiali się z męską prostytutką

  Na tle nocy w Dąbrowie Górniczej, gdzie cisza świątyni miesza się z szeptem wiatru, rozegrała się historia, której echa obudziły całą Polskę. Gdy świętość miejsca spotyka się z ludzkimi słabościami, rezultat jest często nieprzewidywalny. Księża, zamiast skupiać się na duchowej stronie życia, postanowili przekroczyć granice przyzwoitości, organizując spotkanie z męską prostytutką. Co miało być dyskretną imprezą, szybko przerodziło się w skandal, który wstrząsnął społecznością, gdy niewinna zabawa zamieniła się w prawdziwy koszmar. Czy możemy kiedykolwiek zrozumieć pełną gamę ludzkich emocji i pragnień, które prowadzą do tak niecodziennych sytuacji?

 • Watykan: Papież Franciszek już po operacji! Watykan: Papież Franciszek już po operacji!

  Watykan  poinformował, że papież Franciszek przeszedł operację jamy brzusznej i aktualnie przebywa w szpitalu Gemelli. Lekarze poinformowali, że Franciszek będzie mógł wrócić do pełnienia swoich obowiązków po okresie rekonwalescencji, który potrwa kilkanaście dni.

 • Hamburg: Festiwal Online Marketing Rockstars przyciąga tłumy
  Hamburg: Festiwal Online Marketing Rockstars przyciąga tłumy

  Hamburskie targi Messehallen są dziś i jutro miejscem, które przyciąga do 70 000 uczestników z całego świata, dzięki corocznemu festiwalowi Online Marketing Rockstars (OMR). To wydarzenie, które od 2011 roku organizuje hamburska firma OMR, specjalizująca się w doradztwie w dziedzinie marketingu internetowego, oprogramowania i podcastów.

  Napisano wtorek, 07 maj 2024 17:55
 • Netflix: "Reniferek" i jego niewiarygodna kontynuacja
  Netflix: "Reniferek" i jego niewiarygodna kontynuacja

  "Reniferek" to serial stworzony przez Richarda Gadda dla platformy Netflix. Przyciąga on widzów intensywnością i autentycznością opowiedzianej historii. Produkcja bazuje na prawdziwych wydarzeniach z życia Gadda, który doświadczył zaawansowanego prześladowania przez kobietę o imieniu Martha. Serial, będąc adaptacją sztuki teatralnej "Baby Reindeer", zdobył uznanie zarówno za scenariusz, jak i aktorstwo.

  Napisano czwartek, 25 kwiecień 2024 08:18
 • Fundacje: W ciągu 15 lat ich liczba w Polsce wzrosła o 155 proc
  Fundacje: W ciągu 15 lat ich liczba w Polsce wzrosła o 155 proc

  W Polsce zarejestrowanych jest 155 tys. stowarzyszeń i fundacji, z czego stowarzyszenia stanowią większość, ale liczba fundacji rośnie znacznie szybciej – już o blisko 8 proc. rok do roku. Ponad 60 proc. Polaków uważa, że organizacje pożytku publicznego są potrzebne, ale tylko 4 proc. wspiera je regularnie. Pod względem działań dobroczynnych Polska znajduje się w ostatniej dziesiątce krajów świata. Najprostszym sposobem wsparcia bliskich nam działań społecznych jest odliczenie części podatku dochodowego, jednak nie wszyscy korzystają z tej możliwości.

  Napisano środa, 17 kwiecień 2024 11:09
 • Muzeum: Nowe sposoby konserwacji dzieł sztuki
  Muzeum: Nowe sposoby konserwacji dzieł sztuki

  Wiekowe obrazy, które zdobią ściany muzeów na całym świecie, były dotychczas uważane za niezwykle wrażliwe na zmiany warunków otoczenia. Jednak najnowsze badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców, w tym ekspertów z Krakowa, rzucają nowe światło na ich odporność. Odkrycia te mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki instytucje te zarządzają swoim mikroklimatem, otwierając drogę do znaczących oszczędności energetycznych i większej ekologi.

  Napisano niedziela, 14 kwiecień 2024 20:59
 • Asia’s 50 Best Restaurants: Tokio i Singapur dominują w rankingu!
  Asia’s 50 Best Restaurants: Tokio i Singapur dominują w rankingu!

  Ranking "Asia’s 50 Best Restaurants" co roku budzi ogromne zainteresowanie miłośników kulinariów, prezentując najbardziej innowacyjne i wpływowe restauracje na kontynencie azjatyckim. Edycja z 2024 roku nie była wyjątkiem, przynosząc kilka interesujących obserwacji dotyczących zmieniających się trendów w azjatyckiej gastronomii. W tym roku na szczycie listy znalazła się japońska restauracja Sézanne, oferująca nowoczesną interpretację klasycznej kuchni francuskiej, co stanowi symboliczne odzwierciedlenie globalnych wpływów kształtujących dzisiejszą scenę kulinarą Azji.

  Napisano sobota, 30 marzec 2024 13:14
 • Jonathan Haidt i Pete Etchells: Czy ekrany niszczą młode umysły?
  Jonathan Haidt i Pete Etchells: Czy ekrany niszczą młode umysły?

  Żyjemy w czasach, gdy smartfony i media społecznościowe stały się nieodłącznym elementem codzienności, szczególnie w życiu młodych ludzi. Z jednej strony, obserwujemy gwałtowny rozwój ruchów antysmartfonowych, z drugiej – coraz więcej głosów podkreśla potrzebę zrozumienia wpływu ekranów na zdrowie psychiczne młodzieży. Dwie nowo wydane książki, prezentujące skrajnie różne podejścia do tej kwestii, wzbudzają debatę na temat tego, jak powinniśmy myśleć o smartfonach i mediach społecznościowych.

  Napisano sobota, 30 marzec 2024 12:35
 • Hiszpania: Kiedy Sagrada Familia wreszcie zostanie ukończona?
  Hiszpania: Kiedy Sagrada Familia wreszcie zostanie ukończona?

  Po latach oczekiwań i nieustannych prac, słynna Sagrada Familia w Barcelonie, będąca nie tylko symbolem miasta, ale i jednym z najbardziej rozpoznawalnych kościołów na świecie, ma w końcu doczekać się zakończenia budowy. Rozpoczęta w 1882 roku przez katalońskiego architekta Antoniego Gaudíego, ta monumentalna bazylika zaliczona do listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, przyciąga uwagę zarówno turystów, jak i ekspertów z całego globu. Prezes organizacji odpowiedzialnej za prace, Esteve Camps, potwierdził, że dzięki zgromadzonym środkom finansowym oraz materiałom budowlanym, Sagrada Familia zostanie ukończona w 2026 roku, czyli dokładnie w stulecie śmierci Gaudiego.

  Napisano środa, 27 marzec 2024 20:26
 • Wino: Ciesz się ulubionym trunkiem, zanim zmiany klimatyczne go zniszczą
  Wino: Ciesz się ulubionym trunkiem, zanim zmiany klimatyczne go zniszczą

  Zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej palącym problemem, dotykającym nie tylko ekosystemów, ale i codziennego życia ludzi na całym świecie. Jednym z mniej oczywistych, lecz równie niepokojących aspektów tego globalnego wyzwania jest wpływ, jaki ma on na produkcję wina. Wina, które od wieków stanowią część kultury i tradycji wielu regionów, są obecnie zagrożone przez skrajne warunki pogodowe, takie jak ekstremalne upały i susze. Te zmiany klimatyczne utrudniają uprawę winorośli w wielu tradycyjnych rejonach winiarskich, co prowadzi do zmian w smaku, zawartości alkoholu, a nawet kolorze ulubionych trunków.

  Napisano środa, 27 marzec 2024 20:21
 • Arabia Saudyjska: Pierwszy na świecie park tematyczny Dragon Ball. Film
  Arabia Saudyjska: Pierwszy na świecie park tematyczny Dragon Ball. Film

  Niedługo po śmierci Akiry Toriyamy, legendarne uniwersum "Dragon Ball" otrzyma swoje miejsce w rzeczywistym świecie - pierwszy na globie park tematyczny poświęcony tej serii ma powstać w Arabii Saudyjskiej. Centralnym punktem tego ambitnego przedsięwzięcia będzie świat Son Goku, bohatera dysponującego niezwykłymi umiejętnościami sztuk walki, który wyrusza w poszukiwaniu siedmiu magicznych kul przywołujących smoka spełniającego życzenia. Lokalizacją parku będzie Qiddiya, kompleks rozrywkowy i turystyczny znajdujący się na obrzeżach stolicy kraju, Rijadu. Informację o projekcie podały wspólnie Qiddiya Investment Company oraz Toei Animation.

  Napisano piątek, 22 marzec 2024 20:41
 • Londyn: Nowe dzieło Banksy'ego ożywia miasto!
  Londyn: Nowe dzieło Banksy'ego ożywia miasto!

  Zagadkowy artysta uliczny Banksy ponownie przyciągnął uwagę publiczności dzięki swojemu najnowszemu dziełu, które pojawiło się w północnym Londynie w minioną niedzielę. Artysta ujawnił mural na ścianie w Finsbury Park poprzez serię postów w mediach społecznościowych. Praca artystyczna w inteligentny sposób włącza w swój projekt przycięte drzewo, tworząc iluzję bujnych zielonych liści za pomocą rozpylonej farby. Obok drzewa znajduje się postać trzymająca spryskiwacz, wykonana w charakterystycznym dla Banksy'ego stylu szablonu, co dodaje komentarz na temat interakcji człowieka z naturą.

  Napisano poniedziałek, 18 marzec 2024 21:01
 • Kamil Stawiarz: Nieustępliwość wobec przeciwności losu i spotkanie z Mariuszem Wachem
  Kamil Stawiarz: Nieustępliwość wobec przeciwności losu i spotkanie z Mariuszem Wachem

  Kiedy myślimy o spełnianiu marzeń, często wizualizujemy sobie wielkie podróże, zabytkowe samochody czy luksusowe domy. Dla Kamila Stawiarza, 26-latka z Krakowa, marzenie oznacza coś zupełnie innego. To pragnienie "nowego ucha i wyglądu" i normalności w życiu codziennym. Jego historia to opowieść o nieustępliwości wobec przeciwności losu, siły charakteru i woli walki.

  Napisano poniedziałek, 09 październik 2023 10:46
 • Kanada: Wojtek Gawenda i Polska szkoła artystyczna
  Kanada: Wojtek Gawenda i Polska szkoła artystyczna

  Wojtek Gawenda to nie tylko znany artysta kabaretowy, aktor, autor tekstów i piosenkarz, ale także człowiek o bardzo bogatym życiorysie, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Jednym z podjętych przez niego wyzwań było prowadzenie w Kanadzie szkoły artystycznej zarówno dla polskojęzycznych jak i angielskojęzycznych młodych artystów.

  Napisano poniedziałek, 13 marzec 2023 17:45
 • Horror: "Mors Meta Malorum" Łukasza Burdzińskiego
  Horror: "Mors Meta Malorum" Łukasza Burdzińskiego

  "Mors Meta Malorum" to druga książka w dorobku Łukasza Burdzińskiego. Autor ten, choć wcześniej znany był jako redaktor, recenzent i felietonista, wszedł w świat literatury grozy z dużym przytupem, kiedy wydał swoją debiutancką "Noc Wigiliną". Jego pierwsza książka okazała się udanym debiutem i znalazła się nawet na ósmym miejscu w zestawieniu najlepszych dziesięciu polskich horrorów.

  Napisano poniedziałek, 16 styczeń 2023 11:53
 • Karnawał: Obrzędy, obyczaje i zwyczaje
  Karnawał: Obrzędy, obyczaje i zwyczaje

  Karnawał trwa od stycznia do lutego lub do początku marca. Dawniej w Polsce nazywano go zapustami. Swoimi korzeniami sięga starożytnej Grecji i Rzymu. Nawiązuje do rzymskich obchodów Saturnaliów, czyli wesołych świąt trwających od jesiennych zasiewów do Nowego Roku.

  Napisano czwartek, 12 styczeń 2023 14:14
 • Disney Plus: Najlepsze filmy
  Disney Plus: Najlepsze filmy

  Zapraszamy na krótki komentarz na temat naszych ulubionych filmów w serwisie streamingowym Disneya. Disney Plus jest pełen genialnych filmów, od klasycznych animacji po najnowsze filmy Star Wars i Marvel. Jednak Disney Plus to nie tylko klasyki Disneya, ale też ogromna – i powiększająca się – biblioteka filmów z 20th Century Fox, którą Disney wykupił kilka lat temu. Ogromny wybór nie ułatwia zadania wyboru filmu lub serialu, dlatego chętnie przedstawimy własne rekomendacje.

  Napisano poniedziałek, 09 styczeń 2023 21:03
 • Schody: Opowieść o śmierci i amerykańskim systemie sądownictwa
  Schody: Opowieść o śmierci i amerykańskim systemie sądownictwa

  Miniserial dostępny na HBO Max jest prawdziwym arcydziełem. Chociaż reżyser ani aktorzy nie mieli łatwego zadania, to stworzyli wspaniałą produkcję, którą każdy powinien obejrzeć. Co się wydarzyło feralnej nocy w 2001 roku?

  Napisano wtorek, 10 styczeń 2023 20:35
 • Obrazy świętych: Jak je dobierać?
  Obrazy świętych: Jak je dobierać?

  Obrazy święte mają ogromne znaczenie w wielu polskich domach. Traktujemy je nie tylko jako symbol, ale także wyjątkową ozdobę. Obrazki religijne mogą także zostać podarowane na prezent nie tylko komunijny, ale także na inne chrześcijańskie obrzędy.

  Napisano poniedziałek, 09 styczeń 2023 20:51
 • Balenciaga: BDSM i seksualizacja dzieci? 
  Balenciaga: BDSM i seksualizacja dzieci? 

  Zdjęcia dzieci leżących na kanapie z pustymi kieliszkami dookoła, misie w ubrankach do BDSM, zabawki erotyczne… a to wszystko w kampanii reklamowej hiszpańskiej luksusowej marki Balenciaga. Czy dom mody naraził się na kryzys wizerunkowy?

  Napisano czwartek, 24 listopad 2022 16:04
 • 1899: Czy serial będzie nowym hitem Netflixa?
  1899: Czy serial będzie nowym hitem Netflixa?

  17 listopada 2022 r. odbyła się premiera nowego serialu twórców Dark. 1899 wzbudza duże emocje na całym świecie, obsada jest iście gwiazdorska, a oczekiwania widzów wobec serialu spore. Czy im sprosta?

  Napisano czwartek, 17 listopad 2022 19:49
 • Pomoc: Zimowa mobilizacja dla Ukrainy – rusza zbiórka Fundacji Pomagam.pl
  Pomoc: Zimowa mobilizacja dla Ukrainy – rusza zbiórka Fundacji Pomagam.pl

  W środę 21 września Władimir Putin w swoim orędziu ogłosił mobilizację rosyjskich wojsk. Fundacja Pomagam.pl ruszyła z oficjalną zbiórką, z której środki zostaną przeznaczone na doposażenie Sił Zbrojnych Ukrainy w sprzęt szczególnie niezbędny zimą oraz na pomoc mieszkańcom dotkniętego wojną kraju.

  Napisano środa, 21 wrzesień 2022 17:47