Facebook Trybuna Polska            Twitter Trybuna Polska           Youtube Trybuna Polska           Kontakt Trybuna Polska

 
niedziela, 21 listopad 2021 18:44

V Światowy Dzień Ubogich: Rozważanie na temat orędzia papieża Franciszka na II ŚDU

V Światowy Dzień Ubogich - papież Franciszek V Światowy Dzień Ubogich - papież Franciszek fot: pixabay

Niedawno 14 listopada 2021 obchodziliśmy V Światowy Dzień Ubogich. Przypomnijmy sobie co napisał papież na II ŚDU. Zostało napisane przez papieża Franciszka orędzie, którego przybliżenie będzie celem poniższego tekstu. Mottem i jednocześnie częścią tytułu tegoż pisma papieża stały się słowa pochodzące z Psalmu 34 – „Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał”.

 

Psalm 34 – „Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał” - rozważania papieża Franciszka

Pierwszym, na co wskazuje papież Franciszek w tym wersecie biblijnym jest fakt, że pojęcie „biedak” może być bardzo szeroko rozumiane. Biedakiem może być ktoś, kto rzeczywiście posiada mało zasobów materialnych, ale i również taki człowiek, który jest poniżony, pozbawiony godności, fałszywie prześladowany. Tym, co pięknie łączy wszystkie te niewątpliwie trudne sytuacje, jest przeświadczenie, że Pan się od takiej osoby nie odwrócił. Widać tu wyraźnie postawę zawierzenia i pełnego zaufania Bogu oraz chęć podzielenia się tymże doświadczeniem. Płynie z tego również głęboka nadzieja na nieustającą więź ze Stwórcą bez względu na to, co przedstawia nam dzisiejszy świat. A kreuje on przeświadczenie, że przede wszystkim dobra materialne się liczą, natomiast osoba ludzka staje się drugorzędna.
W przytoczonym wyżej fragmencie Psalmista posługuje się czasownikiem „wołać”. Jest on zdecydowanie bardziej dynamiczny, gdyż wyraża się okrzykiem, zawierającym cierpienie i samotność, zanoszonym przed oblicze Boga. Szczególnie ważne w Dniu Ubogich pytanie brzmi, czy potrafimy usłyszeć ten krzyk u siebie nawzajem? Czy ewentualna pomoc drugiemu w potrzebie, nie jest przypadkiem realizacją samozadowolenia? Kultura dzisiejszych czasów często pokazuje, że tak właśnie jest. Niosąc pomoc bliźniemu, człowiek bardziej dba o siebie samego i swoje poczucie spełnienia, a dokładając do tego odrobinę altruizmu wszystko wydaje się być w najlepszym porządku.

Interwencja zbawcza, związana z przywróceniem sprawiedliwości i godnego życia

Kolejnym bardzo ważnym czasownikiem jest słowo „odpowiedzieć”. Jest to zdecydowanie coś więcej niż „usłyszeć”. Taki jest właśnie Bóg. On nie tylko słyszy, On zawsze odpowiada. Pokazuje to cała historia Starego Testamentu, na czele z jego najbardziej znanymi postaciami, takimi jak Abraham i Mojżesz, którzy niewątpliwie doświadczyli w swoim życiu biedy na wielu różnych płaszczyznach. Odpowiedzią Boga jest interwencja zbawcza, związana z przywróceniem sprawiedliwości i godnego życia. Pan wzywa ludzi do czynienia tego sobie nawzajem. Właśnie takie inicjatywy, jak Światowy Dzień Ubogich, są próbą realizacji tegoż wezwania.
Trzecim ważnym czasownikiem jest „wyzwolić”. Bierze się to stąd, że ubóstwo często kojarzone jest w Biblii z niewolą, z której wybawić może człowieka tylko Bóg przywracając mu godność dziecka Bożego. Zbawienie jest aktem wyzwolenia. Nędza natomiast utożsamiana jest z grzechem. Idąc tym tokiem myślenia można stwierdzić, że kontemplacja oblicza Bożego przez człowieka może dokonać się po uprzednim wejrzeniu Pana na nędzę ludzką. Mało tego, każdy chrześcijanin i wspólnota chrześcijańska są powołani do tego, by być narzędziami Boga na rzecz wyzwolenia.

Przywołanie w orędziu Bartymeusza z Ewangelii wg św. Marka

Papież Franciszek w swoim orędziu przywołuje postać Bartymeusza z Ewangelii wg św. Marka. Jest on klasycznym przykładem ubogiego, siedzącego przy drodze i wołającego do Jezusa z otchłani swej nędzy, którą jest bycie niewidomymi i brak możliwości pracy zarobkowej. Widać tu też nawiązanie do niewolnictwa społecznego, które jest dziś obserwowane pomimo postępów i osiągnięć ludzkości. Niestety w takich sytuacjach dostrzec można działanie zupełnie przeciwne do tego, jakie pokazuje nam Jezus. Często ubodzy postrzegani są ludzie przynoszący niepewność i niestabilność, godni jedynie odrzucenia. Postępując w taki sposób człowiek, być może nieświadomie, oddziela się od Chrystusa, który zawsze był blisko takich właśnie osób w Ewangelii.
Ubodzy są tymi, którzy świadczą o obecności Boga w życiu. By jednak pokonali oni stan swojego ubóstwa potrzebują oni braci i sióstr, troszczących się o nich, co umieścić można w centrum życia Kościoła. Jest to konkret, do jakiego wezwany jest Kościół. Konkret, który realizowany ma być w czasie Światowych Dni Ubogich. Bycie razem, modlitwa we wspólnocie, dzielenie się posiłkiem w niedzielę – to powrót do życia pierwszych wspólnot Kościoła opisanych przez Ewangelistę Łukasza.

Natchnienie Ducha Świętego w Światowym Dniu Ubogich

Papież zwraca uwagę na wszelkie inicjatywy, mające na celu przeciwdziałanie różnym formom ubóstwa, podejmowane codziennie przez wspólnotę chrześcijańską we współpracy z innymi organizacjami niekoniecznie działającymi z pobudek wiary. Należy dostrzec bogactwo takich działań i skuteczność w osiąganiu zamierzonego celu. Jedynym aspektem, jaki nie może być nigdy zaniedbany jest doprowadzenie wszystkich do Boga i do świętości. Powinno się to odbywać bez jakichkolwiek uprzedzeń, gdyż jedynie taka postawa jest ewangeliczna.
Pomagając innym, należy mieć zawsze na uwadze fakt, że to Pan uzdalnia człowieka do czynienia takich czynów. To Stwórca daje natchnienie Ducha Świętego, dzięki któremu osoba ludzka staje się narzędziem w rękach Boga. To On otwiera oczy i serca na nawrócenie, czego owocem jest pokorne działanie z miłości i z miłością.

Papież Franciszek o nadziei w Światowym Dniu Ubogich

Zupełnym przeciwieństwem słów Pisma Świętego jest styl życia i wartości propagowane przez dzisiejszy świat. Podziwiani są jedynie ci, którzy mają władzę i bogactwo, ubodzy z kolei są całkowicie na marginesie. Natomiast w Biblii czytamy o solidarności wobec tych najsłabszych, gdyż oni są również członkami ciała Chrystusowego i gdy cierpi jeden, cierpią wszystkie.
Na końcu omawianego tekstu papieża Franciszka znajduje się słowo dotyczące nadziei, do której prowadzi wiara ubogiego oparta na miłości Boga, który nigdy nie porzuci tego, który się mu powierza. Święta Teresa z Avila pokazuje pewien paradoks w podejściu do ubóstwa. Nazywa go „dobrem, które zapewnia nam wielkie panowanie, to znaczy czyni nas właścicielami wszystkich ziemskich dóbr, ponieważ sprawia, że nimi gardzimy”.
Ojciec Święty Franciszek zaprasza wszystkich ludzi Kościoła do przeżycia Światowego Dnia Ubogich jako uprzywilejowanego momentu nowej ewangelizacji. Papież zwraca uwagę, iż proces ten odbywa się w dwóch kierunkach. Również ubodzy ewangelizują tych, którzy im służą – nie można o tym zapominać. Zbawcze spotkanie, jakie się dokonuje poprzez wyciągnięte nawzajem ręce, umacnia wiarę, urzeczywistnia miłość i umożliwia nadzieję na drodze do Pana.

Zobacz także - Dusza 30 dni po śmierci

Artykuły powiązane

 • Pomoc: Zimowa mobilizacja dla Ukrainy – rusza zbiórka Fundacji Pomagam.pl
  Pomoc: Zimowa mobilizacja dla Ukrainy – rusza zbiórka Fundacji Pomagam.pl

  W środę 21 września Władimir Putin w swoim orędziu ogłosił mobilizację rosyjskich wojsk. Fundacja Pomagam.pl ruszyła z oficjalną zbiórką, z której środki zostaną przeznaczone na doposażenie Sił Zbrojnych Ukrainy w sprzęt szczególnie niezbędny zimą oraz na pomoc mieszkańcom dotkniętego wojną kraju.

  Napisano środa, 21 wrzesień 2022 17:47
 • Prepping: 10 korzyści - sztuka przygotowania się na najgorsze
  Prepping: 10 korzyści - sztuka przygotowania się na najgorsze

  Prepping to styl życia, dzięki któremu będziemy gotowi na wszystkie niespodziewane wyzwania, takie jak pandemia, katastrofa naturalna, nagła utrata pracy, awaria elektryczności, niedobór wody, atak terrorystyczny, wojna czy kryzys gospodarczy.

  Napisano sobota, 09 kwiecień 2022 12:01
 • Muzułmanizm: Swoboda myśli w Islamie. Koran o dżihadzie
  Muzułmanizm: Swoboda myśli w Islamie. Koran o dżihadzie

  Wielu polityków, jak i zwykłych obywateli są przychylni muzułmanom, jak i pojawianiu się ludzi wyznających Allaha. Prześledźmy zagadnienia aspektów tej religii jak dżihad oraz wolność słowa, w oparciu o historię, jak i święte księgi muzułmanów. Dżihad to wojna przeciwko kafirom, która ma służyć wprowadzeniu prawa szariatu. Koran o dżihadzie mówi tak:

  Napisano niedziela, 30 styczeń 2022 19:36
 • Kościół: Wierzyć w ludzi czy w Boga?
  Kościół: Wierzyć w ludzi czy w Boga?

  W Internecie i różnych niezależnych telewizjach możesz oglądnąć wiele programów i wywiadów, często z osobami podobno duchownymi mającymi kontakt z istotami wyższymi, które objaśniają nam działanie naszego świata. Jak do takich rewelacji podchodzić? Na co zwracać uwagę oglądając takie treści?

  Napisano piątek, 28 styczeń 2022 13:12
 • V Światowy Dzień Ubogich: Rozważanie na temat orędzia papieża Franciszka na II ŚDU
  V Światowy Dzień Ubogich: Rozważanie na temat orędzia papieża Franciszka na II ŚDU

  Niedawno 14 listopada 2021 obchodziliśmy V Światowy Dzień Ubogich. Przypomnijmy sobie co napisał papież na II ŚDU. Zostało napisane przez papieża Franciszka orędzie, którego przybliżenie będzie celem poniższego tekstu. Mottem i jednocześnie częścią tytułu tegoż pisma papieża stały się słowa pochodzące z Psalmu 34 – „Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał”.

  Napisano niedziela, 21 listopad 2021 18:44
 • Zaczytywanie się żywotami Świętych. Święty Antoni z Padwy - film
  Zaczytywanie się żywotami Świętych. Święty Antoni z Padwy - film

  Święci są po to, abyśmy mieli przykład prawego życia na ziemi. Święci Kościoła ukazują nam to, co jest w życiu najważniejsze. W życiu człowieka nie potrzeba aż tak wiele, jak mniemają niektórzy. Potrzeba niewiele, albo tylko jednego. W życiu najważniejsze jest prawe postępowanie, miłosierdzie i wiara, jak nauczał Sam Jezus Chrystus.

  Napisano niedziela, 25 kwiecień 2021 15:29
 • Historia młodego Jeana-Thierry'ego Ebogo – chłopca, który chciał stać się Jezusem
  Historia młodego Jeana-Thierry'ego Ebogo – chłopca, który chciał stać się Jezusem

  Z okazji niedzieli zapraszam czytelników do przeczytania tejże historii: Historia oparta jest na faktach. Zapewniam, z nie będzicie się nudzili.

  Napisano niedziela, 18 kwiecień 2021 12:18
 • Jak zrobić płyn i żel do dezynfekcji w domu?
  Jak zrobić płyn i żel do dezynfekcji w domu?

  Dezynfekcja rąk oraz powierzchni to jedna z najważniejszych metod powstrzymywania rozpowszechniania się epidemii koronawirusa. Odpowiednie środki do dezynfekcji skutecznie eliminują nagromadzone na naszych dłoniach cząsteczki wirusa SARS-CoV-2.

  Napisano sobota, 17 kwiecień 2021 13:38
 • Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej, czyli Matka Boża całe życie pełna mądrości i bólu
  Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej, czyli Matka Boża całe życie pełna mądrości i bólu

  Wciąż niewielu ludzi odmawia Koronkę do Siedmiu Boleści Matki Bożej. A jest to bardzo piękna Modlitwa na Różańcu poświęcona siedmiu ciężkim, trudnym i smutnym wydarzeniom w życiu Maryi Matki Pana Jezusa. Najświętsza Maryja Panna poza siedmioma najbardziej bolesnymi wydarzeniami w życiu przeżyła jeszcze wiele innych też smutnych i trudnych wydarzeń.

  Napisano niedziela, 11 kwiecień 2021 19:31
 • Czy wiecie, że szatan nie lubi ludzi pogodnych i uśmiechniętych?
  Czy wiecie, że szatan nie lubi ludzi pogodnych i uśmiechniętych?

  Zły duch, który kiedyś był dobrym duchem, ale zbłądził jest bytem realnym i nie można mówić, że go nie ma. On jest i działa każdego dnia nakłaniając ludzi do złego. Szatan nigdy nie czuje się zmęczony i realizuje swoje dzieło nieustannie w dzień i w nocy. Jest inteligentny i przebiegły i dlatego zawsze dobrze wie, w jaką najczulszą strunę naszego charakteru uderzyć.

  Napisano niedziela, 28 luty 2021 12:26
 • Handel dziećmi i nielegalna adopcja. Mocny dokument Vegi.
  Handel dziećmi i nielegalna adopcja. Mocny dokument Vegi.

  W ostatnich czasach coraz więcej słyszy się o zwiększeniu przestępczości. Coraz więcej osób wychodzi z domu i nigdy nie wraca. Mimo pomocy służb nie zostaje odnaleziona. Takie przypadki namnażają się. Nawet, jeżeli dana osoba zostanie schwytana nie ma stu procentowej pewności, że osoba porwana żyje bądź porywacz wie, gdzie się znajduję z racji tego, że są to przestępstwa handlu dziećmi w celach między innymi nielegalnej adopcji.

  Napisano sobota, 27 luty 2021 15:12
 • Szymon Hołownia odpowiada - Jak robić dobrze? Pomagamy
  Szymon Hołownia odpowiada - Jak robić dobrze? Pomagamy

  Już podczas rozmów z ludźmi z najbliższego otoczenia można od razu stwierdzić nasze skrajnie różne podejścia do afrykańskiego ubóstwa. Jedni opowiadają się za budowaniem nowych zakładów pracy, drudzy zdobywają bogatych sponsorów, jeszcze inni podejmują wolontariat. Łączy ich chęć dawania ludziom wędek. Cóż z tego, że zanim nauczą się ich używać, zginie wielu niewinnych? Czy warto poświęcić miliony dla dobra miliardów? Na pytania te odpowiada Szymon Hołownia w kolejnej już książce „Jak robić dobrze”.

  Napisano sobota, 27 luty 2021 14:44
 • Kochaj Boga w każdym i we wszystkim co istnieje
  Kochaj Boga w każdym i we wszystkim co istnieje

  Pan Bóg istnieje wszędzie. Kościół nazywany jest Domem Bożym, bo tam w Tabernakulum znajduje się Najświętszy Sakrament. Spotykając się na Nabożeństwach Świętych mamy możliwość wielbienia Pana Boga grupowo, czyli we wspólnocie i tworzenie Kościoła Bożego. Bo Kościół, to przecież ludzie zgromadzeni wokół Pana Jezusa. Pierwsze Kościoły istniały pod gołym niebem, a potem w katakumbach.

  Napisano niedziela, 21 luty 2021 10:49
 • Droga Krzyżowa: Zobacz jak był męczony i jakie rany zadano Jezusowi Chrystusowi - wersja hardcorowa
  Droga Krzyżowa: Zobacz jak był męczony i jakie rany zadano Jezusowi Chrystusowi - wersja hardcorowa

  Na mękę Pana Jezusa najczęściej mówimy Droga Krzyżowa. Lecz męka Pana naszego Jezusa Chrystusa rozpoczęła się od pojmania w Ogrójcu. I trwała poprzez nieludzkie przesłuchania, biczowanie, cierniem ukoronowanie, niesienie krzyża, obdarcie z szat, aż do bestialskiego ukrzyżowania i śmierci krzyżowej. Od chwili pojmania w Ogrójcu Pan Jezus nieustannie był bity, znieważany i opluwany.

  Napisano środa, 17 luty 2021 18:12
 • Łaska odejścia z Panem Bogiem
  Łaska odejścia z Panem Bogiem

  Każdego dnia z tego świata odchodzi wielu ludzi. Ludzie umierają w wyniku ciężkich chorób i ci ludzie zazwyczaj pogodzeni są z Panem Bogiem i odchodzą spokojni do Bożej wieczności i szczęśliwości. Lecz nawet w tym przypadku nie zawsze tak jest, gdyż zło nie śpi. A trzeba wiedzieć, że zło nie śpi nigdy. Szatan wprost cierpi na bezsenność i atakuje każdego człowieka, o każdej porze dnia i nocy. Im bliżej jesteś Pana Boga, tym ataki są częstsze i mocniejsze.

  Napisano niedziela, 14 luty 2021 11:15
 • Dary małe i duże otrzymane od Pana Boga
  Dary małe i duże otrzymane od Pana Boga

  Każdy człowiek rodzi się obdarzony darami. U jednych osób dary te są duże i zauważalne. Gdyż ludzie ci od najmłodszych lat odznaczają się rzadko spotykanymi zdolnościami manualnymi, matematycznymi, zdolnościami odkrywczymi, jak i wieloma innymi. U innych osób zdolności te są mniejsze, lecz również widoczne. A

  Napisano niedziela, 07 luty 2021 10:41
 • Ile wiernych i duchownych ma Kościół w Polsce? Uczestnictwo we Mszy Świętej
  Ile wiernych i duchownych ma Kościół w Polsce? Uczestnictwo we Mszy Świętej

  Kościół rzymskokatolicki w Polsce liczy 32 miliony 90 tysięcy 865 wiernych. Liczba duchownych wynosi około 30 tysięcy 807 księży pracujących w 10 tysięcy 263 parafiach. Dane statystyczne dotyczą Kościoła katolickiego, prawosławnego i protestanckiego. Każdej niedzieli odprawianych jest w naszym kraju około 48 tysięcy Mszy Świętych. Wierni najchętniej uczestniczą w Nabożeństwach w godzinach od 8 do 11 rano.

  Napisano niedziela, 31 styczeń 2021 11:37
 • Słynny "Paździoch" czyli Ryszard Kotys nie żyje
  Słynny

  Dzisiaj w wieku 88 lat zmarł znany nam z różnych ról filmowych i teatralnych Ryszard Kotys. Szerszej publiczności szczególnie znany jest z roli Mariana Paździocha z serialu "Świat według Kiepskich". W ciągu 65 lat swojej pracy twórczej zagrał w ponad 200 produkcjach filmowych.

  Napisano czwartek, 28 styczeń 2021 12:00
 • Hot news! Jerzy Brzęczek zwolniony z funkcji selekcjonera reprezentacji. Powody?
  Hot news! Jerzy Brzęczek zwolniony z funkcji selekcjonera reprezentacji. Powody?

  Dzisiaj gruchnęła jak grom z jasnego nieba wiadomość o zwolnieniu z funkcji trenera reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka. Decyzję Prezesa Zbigniewa Bońka ogłosił Polski Związek Piłki Nożnej. Brzęczek został o tym poinformowany przez Bońka na kurtuazyjnej kawce. Formalnie rozwiąże on umowę w czwartek 21 stycznia.

  Napisano poniedziałek, 18 styczeń 2021 14:52
 • Gdzie przebywają zmarli i dusza po śmierci, oto jest pytanie?
  Gdzie przebywają zmarli i dusza po śmierci, oto jest pytanie?

  Gdzie mają swoje miejsce dusze zmarłe? Jest to pytanie zadawane sobie każdego dnia przez miliony ludzi na świecie. Człowiek, gdy żyje, to posiada ciało i niewidzialną duszę. Jednak w chwili śmierci wszystko się zmienia. Nie widzimy uchodzącej z ciała duszy, lecz widzimy skutki jej odejścia. Bo ciało pozostaje martwe i bezużyteczne, gdy opuści go dusza.

  Napisano sobota, 16 styczeń 2021 21:58