Facebook Trybuna Polska            Twitter Trybuna Polska           Youtube Trybuna Polska           Kontakt Trybuna Polska

 
sobota, 30 styczeń 2021 19:30

Naukowcy islamscy i ich wpływ na Europę

Znani naukowcy islamscy Znani naukowcy islamscy

Należy wiedzieć, że w VII wieku n. e. arabski prorok, Mahomet, stworzył nową religię - islam. 100 lat po jego śmierci jego wyznawcy (muzułmanie) władali olbrzymim imperium, rozciągającym się od Hiszpanii do granic Chin. Warto wiedzieć, że rozkwit nauki i sztuki arabskiej nastąpił w latach 900 - 1200 n. e. Podstawę rozwoju średniowiecznej filozofii arabskiej stanowiły przekłady autorów greckich, szczególnie Arystotelesa.

Arabowie świetnie umieli połączyć własne osiągnięcia naukowe z dorobkiem podbitych przez siebie narodów, zwłaszcza Persów i Greków. W ten sposób stali się pośrednikami między nauką starożytną a nauką i sztuką średniowieczną.

Nauki Ibn Sina czyli Awicenna. Wielka księga medycyny

Wiele dzieł starożytnych znamy obecnie wyłącznie dzięki tłumaczeniom na język arabski. Należy wiedzieć, że Ibn Sina, znany w Europie jako Awicenna, był wybitnie wykształconym i wszechstronnym człowiekiem, który napisał około 270 dzieł o bardzo zróżnicowanej tematyce. Przyszedł na świat w Bucharze, miejscowości znajdującej się w Iranie. W wieku zaledwie 16 lat zaczął pracować jako medyk. W różnych okresach życia był także prawnikiem i wykładowcą. Zajmował się też polityką, działając jako doradca władcy Iranu. Zmarł na kolkę jelitową, lecz istniały podejrzenia, iż został otruty. Należy wiedzieć, że Ibn Sina napisał „Kanon”, wielką księgę medycyny. Praca ta miała wpływ na medycynę w Europie aż do końca XVII wieku. Prawo islamskie zakazywało sekcji ciała ludzkiego, tak więc księga była poświęcona przede wszystkim sposobom rozpoznawania i leczenia chorób oraz sposobom przygotowywania leków.

Wielka encyklopedia uzdrowienia napisana przez Abn Sina

Drugim istotnym dziełem Ibn Sina była wielka encyklopedia „Uzdrowienia”, zawierająca szeroki zakres tematów, od filozofii po matematykę i fizykę. Warto też wiedzieć, że alchemia była typowym i istotnym dla Arabów sposobem poznania. Alchemicy poszukiwali przede wszystkim sposobów zamiany metali nieszlachetnych, takich jak żelazo, w złoto. Jednak nie należy lekceważyć czy bagatelizować alchemii, bowiem na praktyki alchemików składały się nie tylko czary i magia, ale i eksperymenty. W wyniku doświadczeń i skrupulatne obserwacje dały podstawy wielu nauk, włącznie z chemią i mineralogią (nauką o minerałach).

Alchemik Ar-Razi zwany jako Rhases - osiągnięcia

Ar-Razi (żył w latach 854 - 935), znany w Europie średniowiecznej jako Rhases, urodził się w Rai, w Iranie. Był największym muzułmańskim alchemikiem i jedną najbardziej znanych postaci w medycynie IX i X wieku. Alchemii poświęcił część swojego życia. Odrzucił magię i czary, odprawiane przez alchemików, koncentrując się na doświadczeniach. Interesował się wykorzystywaniem substancji chemicznych i dokładnie opisał kilka technik stosowanych w alchemii, takich jak destylacja (podgrzewanie cieczy do stanu lotnego, a następnie chłodzenie w celu przywrócenia stanu ciekłego). Jako jeden z pierwszych naukowców zaproponował wyposażenie laboratorium. Ar-Razi został mianowany dyrektorem szpitala w Rai, a następnie w Bagdadzie. Był jednym z pierwszych muzułmańskich autorów dzieł medycznych (napisał ponad sto prac). Najsłynniejszą publikacją był traktat „Al-Hawi”, zawierający opis całej medycznej wiedzy tego czasu, również greckiej, chińskiej i indyjskiej.

Abu Raihan al-Biruni - wielki naukowiec X wieku

Następnie warto powiedzieć, że Abu Raihan al-Biruni, który żył w latach (973 - około 1050). Urodził się w Chorezmie, w Armenii. Bardzo młodo rozpoczął badania naukowe, a mając około 17 lat, zaprojektował i skonstruował urządzenie do obserwacji Słońca. Wojna domowa w 995 roku zmusiła do jednak do ucieczki za granicę. Al-Biruni wrócił do kraju po dwóch latach i odtąd pełnił różne oficjalne funkcje na dworze sułtańskim. Kontynuował również badania naukowe i obserwacje astronomiczne oraz zaprojektował i skonstruował wiele urządzeń do obserwacji Słońca, Księżyca i gwiazd. Jednak warto pamiętać, że zainteresowania i prace al-Biruniego nie ograniczały się wyłącznie do astronomii. Łącznie napisał około 13 tysięcy stron wysoce specjalistycznych prac z dziedziny matematyki, geografii, optyki (nauka o świetle i oku), medycyny oraz o lekach, astrologii i kamieniach szlachetnych. Jego zainteresowanie alchemią doprowadziło go do badań składu minerałów i metali, a jego prace z tego zakresu okazały się później bardzo pomocne w rozwoju chemii. Napisał też olbrzymią pracę dotyczącą mineralogii „Księgę wiedzy o kamieniach szlachetnych”. Dorobek jego życia to ponad 140 prac o różnej tematyce. Tworzył je do późnego wieku, mimo choroby, która nękała go przez wiele lat.

Ibn al-Haitam (Alhazen) - islamski fizyk

Znów Ibn al-Haitam żyjący w latach (965 - około 1040) był największym fizykiem islamskim. Urodził się a miejscowości Basra, w Iraku, a w Europie był znany jako Alhazen. Należy wiedzieć, że za panowania kalifa al-Hakima (996 - 1020) Ibn al-Haitam przeniósł się do Egiptu i tam pracował w Akademii. Al-Haitam pisał prace z różnych dziedzin, w tym z optyki, astronomii i matematyki. Jego dzieło z dziedziny optyki było tak obszerne i szczegółowe, że stanowiło podstawę wielu późniejszych europejskich badań. Warto wiedzieć, że w „Skarbnicy Optyki” podważył wcześniejszą teorię uczonych greckich, iż oko wysyła promienie światła w kierunku przedmiotu, na który patrzy. Sugerował, że to promienie światła są kierowane od przedmiotu do oka. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że w XVI wieku sporządzono ilustrację przedstawiającą studia al-Haitama nad budową oka. Należy wiedzieć, że al-Haitam badał także przepływ światła przez soczewki. Doszedł do wniosku, że refrakcję (załamanie) światła powoduje fakt, iż promienie przechodzą z różną prędkością przez różne materiały, na przykład: szkło, powietrze lub wodę. Myśl tę wykorzystywali w XVII wieku Kepler i Kartezjusz. Warto też dodać, że al-Haitam był wynalazcą ciemni optycznej („camera obscura”), w której obrazy zewnętrzne są wyświetlane na tylnej ścianie pudła. Użył otworu w ścianie, aby odtworzyć obraz Słońca w trakcie zaćmienia.

Jak widzimy Islam miał wielu wybitnych myślicieli i można by ich wymienić dużo więcej. Powyżej być może udało sie nam wymienić najważniejszych i najbardziej znanych. Ich rozwój i wpływ na naukę europejską był znaczący dla całej historii naszego kontynentu.

 • II wojna światowa: Kampania wrześniowa 1939
  II wojna światowa: Kampania wrześniowa 1939

  „My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor.” Te słowa wypowiedział na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej minister spraw zagranicznych Józef Beck.

  Napisano czwartek, 01 wrzesień 2022 03:37
 • Karol Marks - najniebezpieczniejszy ekonomista w historii. Życie i tezy. Filmy z wykładów.
  Karol Marks - najniebezpieczniejszy ekonomista w historii. Å»ycie i tezy. Filmy z wykładów.

  Karol Marks. Jego dzieła na zawsze zmieniły historię Europy i świata. Skala, jaką osiągnął jego wpływ, zapewne przekroczyłaby jego wszelkie oczekiwania. Przez innego wybitnego filozofa, Paula Ricouera, nazywany mistrzem podejrzenia. Co kryje się pod tym terminem? "Mistrzowie podejrzenia" to inaczej mówiąc ci, którzy nie bali się zakwestionować idei wywodzących się z tradycji myślowej, w której żyli, nierzadko całkowicie zmieniając sposób patrzenia na świat.

  Napisano sobota, 08 styczeń 2022 18:08
 • 3 sylwetki szalonych kobiet II RP - Pola Negri, Tamara Łempicka i Halina Konopacka
  3 sylwetki szalonych kobiet II RP - Pola Negri, Tamara Łempicka i Halina Konopacka

  Rola kobiet w życiu politycznym i społecznym znacznie zyskała na sile w II RP, czyli tuż po odzyskaniu niepodległości. 28.11.1918 stał się dniem, w którym kobiety otrzymały prawa wyborcze i już w kolejnych wyborach parę kobiet pojawiło się w polskim Sejmie jak Gabriela Balicka-Iwanowska z ramienia partii narodowych czy też Zofia Sokolnicka.

  Napisano niedziela, 05 wrzesień 2021 12:40
 • Polska za panowania Piastów w skrócie plus 4 części filmu
  Polska za panowania Piastów w skrócie plus 4 części filmu

  Powstanie państwa polskiego przekształciło się w barwną legendę, a opowieści o czasach pierwszych władców niemal od razu stały się częścią tradycji dynastycznej Piastów. Spisał ją jako pierwszy w początku XII wieku anonimowy kronikarz zwany Gallem, ale relacje o pierwszych latach funkcjonowania władzy piastowskiej były rozpowszechniane już ponad sto lat wcześniej.

  Napisano sobota, 24 kwiecień 2021 19:33
 • Monarchia Karola Wielkiego
  Monarchia Karola Wielkiego

  Wędrówki plemion germańskich przyczyniły się do powstania na ziemiach dawnego cesarstwa zachodniorzymskiego kilku państewek plemiennych. Do największego znaczenia doszło państwo Franków. Jego zjednoczenia dokonał pod koniec V wieku król Chlodwig z rodu Merowingów, przyłączając prawie całą Galię. W 496 roku przyjął chrześcijaństwo, co zapewniło mu poparcie duchowieństwa.

  Napisano sobota, 17 kwiecień 2021 13:35
 • Naukowcy islamscy i ich wpływ na Europę
  Naukowcy islamscy i ich wpływ na Europę

  Należy wiedzieć, że w VII wieku n. e. arabski prorok, Mahomet, stworzył nową religię - islam. 100 lat po jego śmierci jego wyznawcy (muzułmanie) władali olbrzymim imperium, rozciągającym się od Hiszpanii do granic Chin. Warto wiedzieć, że rozkwit nauki i sztuki arabskiej nastąpił w latach 900 - 1200 n. e. Podstawę rozwoju średniowiecznej filozofii arabskiej stanowiły przekłady autorów greckich, szczególnie Arystotelesa.

  Napisano sobota, 30 styczeń 2021 19:30
 • Samorząd gminny w Królestwie Polskim - XIX wiek
  Samorząd gminny w Królestwie Polskim - XIX wiek

  Przełom XVIII i XIX wieku przyniósł zmianę statusu wsi, do tej pory traktowanej jako zależna od właściciela i rządzona przez niego społeczność lokalna. Aktem decydującym o charakterze gminy wiejskiej na obszarze późniejszego Królestwa Polskiego był dekret Fryderyka Augusta z dnia 23 lutego 1809 roku, który przesądził o ustroju gminy do momentu uwłaszczenia wsi w Królestwie.

  Napisano środa, 27 styczeń 2021 18:31
 • Czy „Solidarność" odniosła sukces? Postulaty
  Czy „Solidarność

  Patrząc na Polskę po latach wolności zdajemy sobie sprawę, że odpowiedź na pytanie zadane w tytule może być wyłącznie twierdząca. Runął Mur Berliński, runął mur oddzielający nasz kraj od zachodniej części Europy, runął mur dzielący Polaków. Największą zasługę miał w tym ruch „Solidarność”, który był iskrą wywołującą wielki ogień zmian na naszym kontynencie.

  Napisano poniedziałek, 25 styczeń 2021 17:49
 • Sztuka średniowiecza
  Sztuka średniowiecza

  Średniowiecze często określane jest jako wieki ciemne czy też czas upadku kultury, sztuki i nauki. Epoka ta kojarzy się z zacofaniem i zabobonami. Czy jednak tak było naprawdę? Żyjący w XIV w. włoski poeta Petrarka znany ze swoich sonetów do Laury, uważał, że po okresie światła (za jaki uważał antyk) nastał okres ciemności a więc średniowiecze. Sama nazwa głównego nurtu w sztuce średniowiecznej a więc gotyku, także jest nazwą mającą negatywne konotacje.

  Napisano sobota, 09 styczeń 2021 18:57
 • Stalinizm w Polsce
  Stalinizm w Polsce

  Polacy po 1945 roku znaleźli się w bardzo ciężkiej sytuacji polityczno-gospodarczej. Zakończenie II wojny światowej nie przyniosło oczekiwanej wolności, gdyż władzę objęli komuniści. Na ich czele stanął Bolesław Bierut. Od tego momentu Polska stała się uzależniona od Rosji. Najważniejsze decyzje wydawane były w Moskwie przez Józefa Stalina. Lata 1945- 1953 są nazywane stalinizmem lub terrorem stalinowskim, gdyż obejmują okres od końca II wojny światowej do śmierci Stalina.

  Napisano sobota, 09 styczeń 2021 18:33
 • Ciekawostki historyczne - Julia Augusta (Liwia Druzylla), pierwsza cesarzowa cesarstwa rzymskiego. Video
  Ciekawostki historyczne - Julia Augusta (Liwia Druzylla), pierwsza cesarzowa cesarstwa rzymskiego. Video

  Liwia Druzylla przez ponad pół wieku była najpotężniejszą cesarzową starożytnego Rzymu. Przysłowie mówi "Za każdym wielkim mężczyzną stoi wielka kobieta". Najlepszym, historycznym dowodem tej myśli, jest Cesarz August i jego żona Liwia Druzylla.
  Łacińskie słowo Augustus oznacza "majestatyczny, wyniesiony dzięki boskiej mocy".

  Napisano sobota, 09 styczeń 2021 13:35