środa, 15 marzec 2023 13:22

Teatr współczesny: Realizacja Tadeusza Kantora – artysty totalnego

Teatr współczesny Teatr współczesny pixabay

U progu XX wieku europejski teatr współczesny przechodził intensywne przemiany, które w następnych latach nazwane zostały Wielką Reformą. Coraz więcej realizatorów sprzeciwiało się dominującej praktyce życia teatralnego – komercjalizacji, gwiazdorstwa, korupcji aktorów oraz hegemonii tekstu dramatycznego, któremu przedstawienie służyło jedynie za środek przekazu. Rozpoczęto zatem poszukiwania nowych form realizacji teatru u boku modernistycznej epoki. Odchodzono od realizmu wystawy. Ustanawiano reteatralizację teatru, teatru umownego czy poetyckiego teatru ogromnego (S. Wyspiański, 1904 rok).

 

 

Współczesny teatr europejski

Zmieniano przestrzeń teatralną, odchodząc od malowniczych dekoracji, zaczęto wprowadzać trójwymiarowe podesty i kotary, oświetlane sztucznym światłem. W tych nowych początkach dominującą postacią stał się inscenizator – osoba odpowiedzialna za ogólny kształt widowiska (scenografią, aktorstwem, scenariuszem, muzyką, światłem, przestrzenią sceniczną). Po I wojnie światowej rozpowszechniły się efekty Wielkiej Reformy, szczególnie w krajach najbardziej dotkniętych wojną. Między innymi w Rosji, Meyerhold formułuje w 1920 roku  program teatralnego października – masowego i propagandowego teatru przyszłości, czerpiącego inspiracje z cyrku i kina, comedii dell’arte. Fantazja tego twórcy uczyniła z niego czołowego inscenizatora jego czasów, prekursora późniejszych poszukiwaczy w tej dziedzinie.

 Kim był Tadeusz Kantor?

Tadeusz Kantor stał się właśnie takim poszukiwaczem. Eksperymentował, realizował, odmieniał, obserwował i dodawał, czerpiąc z własnej wyobraźni. Mówiąc o polskim teatrze XX wieku nie można zatem pominąć jego osoby. Artysta totalny, odważny i oryginalny, o niezwykle rozwiniętym i otwartym umyśle, odmienił dotychczasową definicję teatru i spektaklu scenicznego. Przekraczał granicę i podejmował się rzeczy (teoretycznie) niemożliwych. Podczas okupacji, którą przeżył w Krakowie, kontynuował prace teatralne: jego konspiracyjny Teatr Niezależny grał w prywatnych mieszkaniach awangardowe inscenizacje, między innymi: Balladyny Juliusza Słowackiego (1943) i  Powrotu Odysa Stanisława Wyspiańskiego (1944); stały się one podstawą do sformułowanej później i pielęgnowanej przez całe życie jednej z głównych idei twórczości Kantora: idei realności najniższej rangi.

 To właśnie dzięki niemu podjęto się niesamowitego eksperymentu jakim był Teatr Niezależny, Teatr Informel, Teatr Happeningowy czy Teatr Śmierci. Informelowski teatr był rodzajem automatycznego, przypadkowego działania, w którym aktorzy występowali (czy nawet istnieli) na równi z przedmiotami. Artysta czerpał z malarstwa działając w podobny sposób, jak podczas tworzenia obrazu – kostiumy powstawały podczas prób, wykorzystywano przypadkowe fragmenty materiałów, drąc je i rozciągając (w spektaklu W małym dworku wyjątkiem okazał się czerwony gorset, w który odziana została postać Matki). Warto wspomnieć, że było to jedyne przedstawienie, prezentowane później przez autora w zupełnie odmiennych warunkach, z udziałem aktorów spoza grupy Cricot 2. „Teatr informel” nie spełnił jednak oczekiwań twórcy; był najprawdopodobniej zbyt podatny na przemiany i redukcje, co czyniło go wewnętrznie niezintegrowanym.

 Eksyperymenty teatralne Tomasza Kantora

  Rzecz jasna, gdy informel stał się w Polsce naprawdę popularny, Kantor zrezygnował z owego sposobu przedstawiania, przerzucając się na kolejny eksperyment – tak zwany „teatr zerowy”. Nie podążał za modą, lecz działał wręcz przeciwnie – gdy temat zdawał się być „wyczerpany” i nadużywany, a jego realizacja stawała się normą w sztuce, przechodził do kolejnego eksperymentu, często wyciągniętego prosto ze swojej wyobraźni.

Koncepcja „teatru zerowego” (1962-1964) oparta była na idei pozbawienia przedstawienia akcji dziania się. Aktorzy takiego spektaklu wykazują się „antyaktywnością” (czy nawet zniechęceniem) wobec grania, kierując zainteresowanie w stronę widzów – reagując pogardą, obrzydzeniem czy nonszalancją, tylko po to, by po chwili powrócić do scenariusza i przypisanych im ról. Na takich zasadach powstał spektakl Wariat i Zakonnica (również według Witkacego), zrealizowany przez Kantora w 1963 roku. Postanowił zgromadzić wszelkie objawy aktywności życiowej, opartej na emocjach i treści – były to między innymi: miłość, namiętność, zazdrość, zemsta, morderstwo, wojna, strach czy cierpienie… Dążył do poruszania się w tak zwane „okolice zerowe”, otwierające rzeczywistość za pomocą takich środków jak: hałas, działanie automatyczne, terror.

 Witkacy  a Kantor - różne koncepcje

Ujęcie Witkacego różni się od perspektywy Kantora, który pozbawił postać Wariata przypisanego mu szaleństwa – można więc stwierdzić, że starał się konfrontować własną wizję z pierwotną wizją autora. Usamodzielnienie się elementu szaleństwa nawiązywało również do idei teatru zerowego, jego autonomizacji. W przypadku Witkacego spotykamy się z wykorzystaniem kulturowej figury poety-szaleńca, opartej na teorii Freuda (założenie, że u każdego człowieka istnieje nieświadome życie psychiczne). W latach dwudziestych XX wieku Witkacy mówił: „Teatr dzisiejszy robi wrażenie czegoś beznadziejnie zakorkowanego” – z tym osądem zgadzał się również Kantor, twierdząc że niewiele się od tamtego momentu zmieniło, a poglądy Witkacego na teatr kształtowało jego przekonanie o zasadniczej jedności sztuki.

Teatr Wydarzeń

W 1967 powstał spektakl Kurka wodna, będący realizacją Teatru Happeningowego (Teatru Wydarzeń). Jego premiera odbyła się 28 kwietnia 1967 roku, w Galerii Krzysztofory. Ponownie akcja wydarzenia opierała się na dramacie Witkacego; w piwnicy Galerii unosił się charakterystyczny zapach kawy i papierosów, dookoła panował zamęt i bałagan. Przestrzeń sceniczna nie była wyodrębniona od widowni, a wydarzenia z kawiarni przeplatały się z artystyczną akcją dramatu; przedstawienie nie miało początku ani końca, aktorzy mieszali się z odbiorcami, powtarzając fragmenty scenariusza połączone z własnymi komentarzami. Opuszczali pomieszczenie i powracali do niego, kontynuując kwestie i zmieniając swoje role. Trudno mówić tutaj o fabule dramatu, a jeśli jakkolwiek można było ją wyodrębnić, to z pewnością rozpływała się pomiędzy nieoczekiwanymi zdarzeniami. Kelnerzy wykonywali swoją pracę serwując wódkę, postać dziewczyny rozrzucała poukładane wcześniej łyżeczki, w tle słychać było dźwięki maszyny do szycia, a tytułowa bohaterka, utopiona wcześniej w wannie, niespodziewanie wstała, by stać się głównym daniem na kolacji. Domyślnym końcem spektaklu była gra w karty przy stole – w tym czasie widzowie zaczęli opuszczać przestrzeń.

 Teatr Niemożliwy

Realizację koncepcji Teatru Niemożliwego stanowił spektakl Nadobnisie i koczkodany, mający premierę 4 maja 1973 roku. Teatr okazał się dla Kantora miejscem, w którym rządzi iluzja, pragnął pozostać wierny awangardowemu rozwojowi sztuki, poprzez ryzyko, poszukiwania nowości, eksperymenty i „niemożliwe” sposoby postępowania”. W tym przypadku widzowie nie zostali wpuszczeni do teatru; spektakl odbywał się w Szatni – miejscu wykonanym na potrzeby przedstawienia. Przypominała wielką, żelazną klatkę z wieszakami i hakami – projekt wykonany został przez Kantora. Widzowie nie zostali wpuszczeni do Sali, w której miał rozgrywać się spektakl – ustawieni zostali pomiędzy wejściem a skonstruowaną Szatnią. Po rozchyleniu drzwi otwierających salę, wybiegali z niej aktorzy wypowiadający fragmenty dramatu Witkacego. Część z widzów nakłoniono do założenia kapeluszy, włączając ich w akcję spektaklu. Rozgrywające się wydarzenia zdawały się być niemożliwe do zrozumienia przez zdezorientowanych widzów. Autor pomysłu – Tadeusz Kantor – uczestniczył w czynnościach ingerując w grę aktorów i zasiadając na widowni.  Można więc wywnioskować, że określenie Teatr Niemożliwy odnosi się przede wszystkim do reakcji widza na nieprawdopodobne i – teoretycznie – niemożliwe zachowania aktorów.

            Teatralna twórczość Tadeusza Kantora, pełna udziwnień, ryzyka i nowości, stała się źródłem inspiracji dla kolejnych twórców. Sam fakt, że tak odważne zabiegi sceniczne przyciągały widzów z całego świata, sugeruje że zaistniałe przemiany na deskach teatru były potrzebne, oczekiwane i doceniane. To właśnie on stał się jedną z postaci gotowych poświęcić większość życia dla artystycznych rezultatów i przemian kulturowych.

Artykuły powiązane

 • Fundacje: W ciągu 15 lat ich liczba w Polsce wzrosła o 155 proc Fundacje: W ciągu 15 lat ich liczba w Polsce wzrosła o 155 proc

  W Polsce zarejestrowanych jest 155 tys. stowarzyszeń i fundacji, z czego stowarzyszenia stanowią większość, ale liczba fundacji rośnie znacznie szybciej – już o blisko 8 proc. rok do roku. Ponad 60 proc. Polaków uważa, że organizacje pożytku publicznego są potrzebne, ale tylko 4 proc. wspiera je regularnie. Pod względem działań dobroczynnych Polska znajduje się w ostatniej dziesiątce krajów świata. Najprostszym sposobem wsparcia bliskich nam działań społecznych jest odliczenie części podatku dochodowego, jednak nie wszyscy korzystają z tej możliwości.

 • Pompeje: Nowe odkrycia w Regionie 9 rzucają światło na starożytny świat Pompeje: Nowe odkrycia w Regionie 9 rzucają światło na starożytny świat

  Pompeje, miasto zatrzymane w czasie przez katastroficzny wybuch Wezuwiusza w 79 r. n.e., kontynuuje odkrywanie przed nami swoich sekretów. Dzięki najnowszym wykopaliskom archeologicznym, prowadzonym w tzw. „Regionie 9”, udało się ujawnić niezwykłe dzieła sztuki i artefakty, które rzucają nowe światło na codzienne życie, kulturę i tragedię dawnych mieszkańców.

 • Asia’s 50 Best Restaurants: Tokio i Singapur dominują w rankingu! Asia’s 50 Best Restaurants: Tokio i Singapur dominują w rankingu!

  Ranking "Asia’s 50 Best Restaurants" co roku budzi ogromne zainteresowanie miłośników kulinariów, prezentując najbardziej innowacyjne i wpływowe restauracje na kontynencie azjatyckim. Edycja z 2024 roku nie była wyjątkiem, przynosząc kilka interesujących obserwacji dotyczących zmieniających się trendów w azjatyckiej gastronomii. W tym roku na szczycie listy znalazła się japońska restauracja Sézanne, oferująca nowoczesną interpretację klasycznej kuchni francuskiej, co stanowi symboliczne odzwierciedlenie globalnych wpływów kształtujących dzisiejszą scenę kulinarą Azji.

 • Jonathan Haidt i Pete Etchells: Czy ekrany niszczą młode umysły? Jonathan Haidt i Pete Etchells: Czy ekrany niszczą młode umysły?

  Żyjemy w czasach, gdy smartfony i media społecznościowe stały się nieodłącznym elementem codzienności, szczególnie w życiu młodych ludzi. Z jednej strony, obserwujemy gwałtowny rozwój ruchów antysmartfonowych, z drugiej – coraz więcej głosów podkreśla potrzebę zrozumienia wpływu ekranów na zdrowie psychiczne młodzieży. Dwie nowo wydane książki, prezentujące skrajnie różne podejścia do tej kwestii, wzbudzają debatę na temat tego, jak powinniśmy myśleć o smartfonach i mediach społecznościowych.

 • Londyn: Nowe dzieło Banksy'ego ożywia miasto! Londyn: Nowe dzieło Banksy'ego ożywia miasto!

  Zagadkowy artysta uliczny Banksy ponownie przyciągnął uwagę publiczności dzięki swojemu najnowszemu dziełu, które pojawiło się w północnym Londynie w minioną niedzielę. Artysta ujawnił mural na ścianie w Finsbury Park poprzez serię postów w mediach społecznościowych. Praca artystyczna w inteligentny sposób włącza w swój projekt przycięte drzewo, tworząc iluzję bujnych zielonych liści za pomocą rozpylonej farby. Obok drzewa znajduje się postać trzymająca spryskiwacz, wykonana w charakterystycznym dla Banksy'ego stylu szablonu, co dodaje komentarz na temat interakcji człowieka z naturą.

 • Pompeje: Nowe odkrycia w Regionie 9 rzucają światło na starożytny świat
  Pompeje: Nowe odkrycia w Regionie 9 rzucają światło na starożytny świat

  Pompeje, miasto zatrzymane w czasie przez katastroficzny wybuch Wezuwiusza w 79 r. n.e., kontynuuje odkrywanie przed nami swoich sekretów. Dzięki najnowszym wykopaliskom archeologicznym, prowadzonym w tzw. „Regionie 9”, udało się ujawnić niezwykłe dzieła sztuki i artefakty, które rzucają nowe światło na codzienne życie, kulturę i tragedię dawnych mieszkańców.

  Napisano czwartek, 11 kwiecień 2024 20:26
 • Cesarstwo Rzymskie: Hełmy grzebieniowe
  Cesarstwo Rzymskie: Hełmy grzebieniowe

  Wśród wielu artefaktów z okresu starożytności, hełmy grzebieniowe Cesarstwa Rzymskiego wyróżniają się jako ikony militarnego rzemiosła i artyzmu. Pierwsze znaleziska tych hełmów datuje się na początek IV wieku n.e., a ich rozwój i zastosowanie odzwierciedlają zmieniającą się naturę rzymskiej wojny oraz wpływy kulturowe ówczesnego świata.

  Napisano poniedziałek, 04 grudzień 2023 11:30
 • Trzęsienia ziemi w Europie środkowej
  Trzęsienia ziemi w Europie środkowej

  Trzęsienia ziemi - naturalne katastrofy, które od zawsze wzbudzały strach i zdumienie ludzkości. Pomimo że środkowa Europa nie jest pierwszym miejscem, które przychodzi nam na myśl, gdy myślimy o sejsmicznych wstrząsach, ta część kontynentu ma swoją historię dotyczącą tego zjawiska. Ale jakie są jej źródła? Dlaczego tak się dzieje? Oto głębsze spojrzenie na trzęsienia ziemi w środkowej Europie.

  Napisano wtorek, 10 październik 2023 09:29
 • Barcelona 2017: Referendum i walka o niepodległość Katalonii
  Barcelona 2017: Referendum i walka o niepodległość Katalonii

  017 rok przyniósł dla Hiszpanii wyjątkowe wyzwanie, kiedy to serce kraju, Katalonia, podjęła decyzję o przeprowadzeniu referendum niepodległościowego. Barcelona stała się epicentrum konfliktu pomiędzy separatystami a rządem centralnym w Madrycie.

  Napisano niedziela, 08 październik 2023 15:22
 • Afgańscy talibowie. Kim są?
  Afgańscy talibowie. Kim są?

  Kiedy słyszymy słowo "Talibowie", nasze myśli często przeskakują do wizji surowego reżimu islamskiego, kamienowania i zakazu dla kobiet uczestniczenia w życiu publicznym. Ale kim naprawdę są Talibowie? Jakie są korzenie tego ruchu i jakie oddziaływanie ma on na Afganistan i cały świat?

  Napisano niedziela, 08 październik 2023 10:46
 • Co to jest Hezbollah?
  Co to jest Hezbollah?

  Bliski Wschód jest od wieków skomplikowanym regionem, w którym współistnieją różne kultury, religie i interesy polityczne. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych i dyskusyjnych elementów współczesnej mozaiki politycznej tego regionu jest Hezbollah, libańska organizacja polityczno-wojskowa. Czy Hezbollah to bojownicy o wolność, czy może narzędzie w rękach większych graczy na Bliskim Wschodzie?

  Napisano niedziela, 08 październik 2023 10:27
 • Co to jest Hamas?
  Co to jest Hamas?

  Bliski Wschód, kraina o złożonej historii, pełen konfliktów i sojuszy, przez wieki stanowił tło dla wielu znaczących wydarzeń na świecie. Jego geopolityczne znaczenie często bywa przysłonięte przez jedno z najbardziej kontrowersyjnych i nierozwiązanych konfliktów współczesności – konflikt izraelsko-palestyński. Jednym z kluczowych graczy w tej zawiłej rozgrywce jest Hamas. Ale kim lub czym właściwie jest Hamas? Czy można go jednoznacznie zdefiniować jako organizację terrorystyczną, czy też posiada on głębsze, bardziej złożone oblicze?

  Napisano niedziela, 08 październik 2023 09:54
 • Konflikt izraelsko-palestyński: O co chodzi?
  Konflikt izraelsko-palestyński: O co chodzi?

  Bliski Wschód, krzyżówka cywilizacji, jest świadkiem licznych konfliktów od setek lat. Jeden z nich, konflikt izraelsko-palestyński, jest szczególnie doniosły, dotykając serc i umysłów ludzi na całym świecie. Z korzeniami sięgającymi początków XX wieku, ta walka o ziemię, tożsamość i suwerenność stała się jednym z najbardziej zapalnych i trudnych do rozwiązania sporów międzynarodowych.

  Napisano niedziela, 08 październik 2023 09:40
 • Cesarze Rzymscy: Rządy, dokonania i najważniejsi z nich
  Cesarze Rzymscy: Rządy, dokonania i najważniejsi z nich

  Cesarze rzymscy byli władcami Imperium Rzymskiego, które kontrolowało większość Europy, część Afryki i Azji. Imperium to było jednym z największych i najpotężniejszych w historii świata, a cesarze, którzy rządzili nim przez wieki, wpłynęli na historię, kulturę i społeczeństwo na całym świecie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej cesarzom rzymskim, ich rządom, dokonaniom i wpływowi na historię.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 16:00
 • Starożytny Rzym: Wojny z Barbarzyńcami
  Starożytny Rzym: Wojny z Barbarzyńcami

  Starożytny Rzym był jednym z największych i najpotężniejszych imperiów w historii. Jednym z kluczowych elementów jego sukcesu była siła i potęga armii rzymskiej, która przyczyniła się do podboju i kontrolowania wielu terenów na całym świecie. Jednakże, Rzym był też obiektem inwazji i ataków ze strony różnych ludów barbarzyńskich, co skłoniło do wielu wojen. W tym artykule przyjrzymy się bliżej wojnom Starożytnego Rzymu z barbarzyńcami, ich przyczynom, przebiegowi i skutkom.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 15:55
 • Starożytny Rzym: Armia - historia, znaczenie i organizacja
  Starożytny Rzym: Armia - historia, znaczenie i organizacja

  Armia rzymska była jednym z najważniejszych w historii świata. W Starożytnym Rzymie była to instytucja, która pełniła wiele różnorodnych funkcji, w tym ochronę terytorium, obronę granic, ale także zdobywanie nowych terenów i ekspansję terytorialną. W tym artykule przyjrzymy się bliżej historii, znaczeniu i organizacji armii rzymskiej.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 15:50
 • Oktawian August: Pierwszy cesarz Rzymu
  Oktawian August: Pierwszy cesarz Rzymu

  Oktawian August, znany również jako Augustus, był pierwszym cesarzem rzymskim i jednym z najbardziej wpływowych władców w historii świata. Jego rządy trwały od 27 p.n.e. do 14 n.e., a jego wpływ na kulturę, literaturę, architekturę i politykę  widoczny jest aż do dzisiaj.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 16:06
 • Starożytny Rzym: Kim byli gladiatorzy?
  Starożytny Rzym: Kim byli gladiatorzy?

  Gladiatorzy byli jednymi z najbardziej kultowych postaci w Starożytnym Rzymie. Znani z walk na arenie, byli uważani za symbole siły, męstwa i odwagi. Jednak ich historia i znaczenie były o wiele bardziej złożone i różnorodne niż tylko walki na arenie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej historii i znaczeniu gladiatorów w Starożytnym Rzymie.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 15:40
 • Teatr współczesny: Realizacja Tadeusza Kantora – artysty totalnego
  Teatr współczesny: Realizacja Tadeusza Kantora – artysty totalnego

  U progu XX wieku europejski teatr współczesny przechodził intensywne przemiany, które w następnych latach nazwane zostały Wielką Reformą. Coraz więcej realizatorów sprzeciwiało się dominującej praktyce życia teatralnego – komercjalizacji, gwiazdorstwa, korupcji aktorów oraz hegemonii tekstu dramatycznego, któremu przedstawienie służyło jedynie za środek przekazu. Rozpoczęto zatem poszukiwania nowych form realizacji teatru u boku modernistycznej epoki. Odchodzono od realizmu wystawy. Ustanawiano reteatralizację teatru, teatru umownego czy poetyckiego teatru ogromnego (S. Wyspiański, 1904 rok).

  Napisano środa, 15 marzec 2023 13:22
 • Starożytny Rzym: Wyzwoleńcy
  Starożytny Rzym: Wyzwoleńcy

  W dniu wyzwolenia niewolnik stawał się wyzwoleńcem, a więc wolnym człowiekiem i obywatelem. Mógł od tej pory integrować się ze społeczeństwem, jednak zawsze dzielił go dystans od ludzi wolnych od urodzenia. Z jednej strony wyzwoleniec zobowiązany był do przestrzegania pewnych powinności i reguł, które nie dotyczyły innych obywateli. Z drugiej mógł często liczyć na wsparcie swojego byłego pana, czyli tzw. patrona.

  Napisano czwartek, 16 luty 2023 18:40
 • Heroizm i patriotyzm w antyku
  Heroizm i patriotyzm w antyku

  Heroizm czyli bohaterstwo i poświęcenie dobrej sprawie oraz patriotyzm czyli oddanie własnej ojczyźnie to postawy widoczne już w wiekach starożytnych. Były one jednak rozumiane nieco inaczej niż współcześnie, bowiem w antyku heroizm cechował nieliczne jednostki, ludzi pięknych i młodych, niemal półbogów, a pojęcie patriotyzmu było wysunięte na pierwszy plan – obrona godności własnego narodu była sprawa nadrzędną.

  Napisano wtorek, 17 styczeń 2023 15:14
 • Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921: Bitwa Warszawska
  Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921: Bitwa Warszawska

  W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległości, lecz walka o ostateczny kształt jej granic trwała nadal. Najbardziej znaczące były działania skierowane przeciwko bolszewickiej Rosji. Batalia ta trwała od lutego 1919 r. do października 1920 r., a jej celem, oprócz walki o granicę, było powstrzymanie fali rewolucyjnej grożącej całej Europie.

  Napisano czwartek, 12 styczeń 2023 14:23
 • Integracja Europejska: Jak to było?
  Integracja Europejska: Jak to było?

  W latach okupacji hitlerowskiej w Europie, w państwach Wielkiej Koalicji rodziły się idee nowego ukształtowania sytuacji europejskiej. Największą aktywność w tym zakresie wykazywali politycy brytyjscy i ruch paneuropejski z centralą, zlokalizowaną w czasie wojny w Nowym Jorku. Natomiast w Londynie powstawały idee unii brytyjsko-francuskiej, polsko-czechosłowackiej i grecko-jugosłowiańskiej.

  Napisano środa, 14 grudzień 2022 11:55
 • II wojna światowa: Kampania wrześniowa 1939
  II wojna światowa: Kampania wrześniowa 1939

  „My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor.” Te słowa wypowiedział na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej minister spraw zagranicznych Józef Beck.

  Napisano czwartek, 01 wrzesień 2022 03:37
 • Karol Marks - najniebezpieczniejszy ekonomista w historii. Życie i tezy. Filmy z wykładów.
  Karol Marks - najniebezpieczniejszy ekonomista w historii. Życie i tezy. Filmy z wykładów.

  Karol Marks. Jego dzieła na zawsze zmieniły historię Europy i świata. Skala, jaką osiągnął jego wpływ, zapewne przekroczyłaby jego wszelkie oczekiwania. Przez innego wybitnego filozofa, Paula Ricouera, nazywany mistrzem podejrzenia. Co kryje się pod tym terminem? "Mistrzowie podejrzenia" to inaczej mówiąc ci, którzy nie bali się zakwestionować idei wywodzących się z tradycji myślowej, w której żyli, nierzadko całkowicie zmieniając sposób patrzenia na świat.

  Napisano sobota, 08 styczeń 2022 18:08