sobota, 08 styczeń 2022 18:08

Karol Marks - najniebezpieczniejszy ekonomista w historii. Życie i tezy. Filmy z wykładów.

Karol Marks - życie i tezy Karol Marks - życie i tezy fot: Wikipedia - domena publiczna

Karol Marks. Jego dzieła na zawsze zmieniły historię Europy i świata. Skala, jaką osiągnął jego wpływ, zapewne przekroczyłaby jego wszelkie oczekiwania. Przez innego wybitnego filozofa, Paula Ricouera, nazywany mistrzem podejrzenia. Co kryje się pod tym terminem? "Mistrzowie podejrzenia" to inaczej mówiąc ci, którzy nie bali się zakwestionować idei wywodzących się z tradycji myślowej, w której żyli, nierzadko całkowicie zmieniając sposób patrzenia na świat.

W przypadku Marksa, krytyce uległa dogmatyka kapitalizmu. Systemu, który za życia ekonomisty wydawał się być niezastąpiony. W czasach, gdy tworzył, kapitalizm był trudną do postawienia w wątpliwość podstawą, stanowiącą niepodważalne źródło wszelkich ludzkich działań. On wskazał na jego słabości, czym znacząco osłabił jego pozycję.

Karol Marks i najważniejsze daty z jego życia

Karol Marks urodził się 5 maja 1818 roku w Trewir, a zmarł 14 marca w Londynie. W 1841 roku uzyskał doktorat z filozofii. W latach 1842-1843 był redaktorem w „Rheinische Zeitung”. W 1847 roku został członkiem Związku Komunistów, a rok później opublikował wraz z F. Engelsem Manifest komunistyczny. W 1849 roku wyjechał na stałe do Londynu. W latach 1864-1876 był przywódcą I Międzynarodówki. Pierwszy tom Kapitału opublikował w 1867 roku.

Kim był Karol Marks?

Karol Marks to najsłynniejszy przedstawiciel myśli socjalistycznej, niemiecki filozof, ekonomista i działacz rewolucyjny. W młodości należał do lewicy heglowskiej, grupy intelektualistów, którzy zajmowali się czynną krytyką zastanej rzeczywistości społecznej i ekonomicznej. Wraz z Engelsem, jego współpracownikiem, powołali do życia takie instytucje jak Związek Komunistów i Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników, nazywane też Pierwszą Międzynarodówką. Jego najważniejsze dzieła, czyli Manifest Komunistyczny i Kapitał, miały ogromny wpływ na ideologię późniejszego komunizmu.

Karol Marks i jego koncepcja uszczęśliwienia wszystkich

Myśl Marksa była niemalże wzorowym przejawem punktu zwrotnego w myśli politycznej, jakim była Wielka Rewolucja Francuska. To wtedy zaczęły się spory o wolność, władzę, naturę ludzką i relacje między ludźmi na łamach społeczeństwa. Całe następne stulecie było przepełnione tą tematyką. Coraz więcej ludzi zaczęło zauważać, że obecny porządek ekonomiczny jest niesprawiedliwy. Wtedy też tworzył Marks. Jego rozważania poprzedziły rozwój kapitalizmu, powstanie klasy robotniczej i pogłębienie się nierówności społecznych i wyzysku biednych przez bogatych. Te problemy stały się punktem wyjścia jego koncepcji ekonomicznych. Starał się zaproponować rozwiązanie, które uszczęśliwiłoby wszystkich, a nie tylko małą grupę ludzi.

Praca Marksa na początku służyła tylko innym

Marks na gruncie ekonomii politycznej porusza problem ideologii jako alienacji ekonomicznej. Twierdził on, że system kapitalistyczny opierający się na działaniu wolnego rynku jest przyczyną degradacji i upodlenia współczesnego człowieka. Robotnik (dziś pracownik) nie jest już autonomiczną istotą, a staje się częścią taśmy produkcyjnej. Podczas gdy on sam ledwo zarabia na przeżycie, jego praca przyczynia się do pomnażania bogactwa klasy posiadaczy. Jego praca jest wyobcowana, zamiast zaspokajać jego osobiste potrzeby, służy głównie do przynoszenia abstrakcyjnego zysku jego przełożonym. Marks uważał, że jest to atak na godność człowieka.

Konflikty gospodarcze wynikające z dysproporcji zawsze prowadzą do kryzysów

Marka twierdził, że taki stan rzeczy to prawdziwa ekonomiczna walka. Ten schemat adekwatny jest do całej historii ludzkości, która jest historią wyzyskiwania jednych przez drugich. To stosunki produkcji tworzą ekonomiczną strukturę społeczeństwa, na którą nakładają się formy świadomości. Wynika z tego, że stosunki gospodarcze w ogromnym stopniu wpływają na świadomość ludzi, która w obliczu niesprawiedliwego systemu jest nędzna. Marks postulował, że musi się to zmienić. Według niego konflikty gospodarcze wynikające z dysproporcji zawsze prowadzą do kryzysów, które pociągają za sobą przewroty społeczne. Uważał, że rewolucja jest nieuchronna i już na zawsze zmieni stosunki społeczne, prowadząc do komunizmu, systemu, w którym nikt nie pozostanie wykluczony. Tego typu przewrót prowadzić miał do likwidacji wolnego rynku i własności prywatnej. Tym sposobem powstać miało bezklasowe i sprawiedliwe społeczeństwo. Według niego władzę nad światem winien przejąć proletariat, klasa walcząca, niegodząca się na przejawy niesprawiedliwości. Tezy te były inspiracją m. in. Rewolucji Październikowej i myśli ekonomicznej Lenina, który na zawsze zmienił postrzeganie marksizmu.

Tezy Karola Marksa wpłynęły na całą późniejszą ekonomię

W związku z dosyć szeroką interpretacją myśli Marksa, jego teorie szufladkuje się często wyłącznie w obrębie ekonomizmu, jedynie aspirującego do miana prawdziwej nauki ekonomicznej. Tego typu ogólnie przyjęte schematy myślowe zaciemniają jednak istotę jego filozofii. Bezsprzecznym faktem jest, że jego tezy wpłynęły na wygląd całej późniejszej ekonomii. Jego poglądy niezwykle silnie wpłynęły na dalszą historię. To jego myśl, często źle rozumiana, stała się podstawą tzw. socjalizmu naukowego, który na stałe wpisał się w losy świata.

Tacy myśliciele jak Ricoeur właśnie, proponowali odczytanie jego dzieł na nowo. Historia pokazała, że fałszywa recepcja dzieł może prowadzić do tragedii na ogólnoświatową skalę. Ekonomiczne hipotezy Marksa mogą być przydatne także dzisiaj. Mimo krytyki rozwiązań, jakie proponował, nadal ceni się go za jego zrozumienie czynników ekonomicznych i ich rolę w kształtowaniu rzeczywistości społecznej. Zwracał on uwagę na nieludzkie warunki pracy i olbrzymią skalę społecznych nierówności, czyli rzeczy, z którymi mierzymy się również dzisiaj.

Zobacz wykłady o Karolu Marksie

Część 1 - spis treści

 • Życie Marksa 1:00
 • Okresy w twórczości 25:54
 • Feuerbach 29:49

Okres młodzieńczy 33:57

 • elementy pozanaukowe w myśleniu młodego Marksa 34:35
 • alienacja 41:05
 • żydostwo teoretyczne i praktyczne 49:49
 • Marks o religii 53:56

Część 2 - spis treści

 • Ideologia 1:00
 • Dialektyka 17:53
 • Materializm historyczny - źródła i zarys 26:39
 • Praca, środki i przedmiot pracy, 33:27
 • Własność 39:27
 • Formacje społ.-ekonom. i sposoby produkcji 42:45
 • Klasy społeczne, kryteria zróżnicowania społ. 45:21
 • Relacje miedzy klasami 54:00
 • Teoria wartości dodatkowej 58:27

 • Pompeje: Nowe odkrycia w Regionie 9 rzucają światło na starożytny świat
  Pompeje: Nowe odkrycia w Regionie 9 rzucają światło na starożytny świat

  Pompeje, miasto zatrzymane w czasie przez katastroficzny wybuch Wezuwiusza w 79 r. n.e., kontynuuje odkrywanie przed nami swoich sekretów. Dzięki najnowszym wykopaliskom archeologicznym, prowadzonym w tzw. „Regionie 9”, udało się ujawnić niezwykłe dzieła sztuki i artefakty, które rzucają nowe światło na codzienne życie, kulturę i tragedię dawnych mieszkańców.

  Napisano czwartek, 11 kwiecień 2024 20:26
 • Cesarstwo Rzymskie: Hełmy grzebieniowe
  Cesarstwo Rzymskie: Hełmy grzebieniowe

  Wśród wielu artefaktów z okresu starożytności, hełmy grzebieniowe Cesarstwa Rzymskiego wyróżniają się jako ikony militarnego rzemiosła i artyzmu. Pierwsze znaleziska tych hełmów datuje się na początek IV wieku n.e., a ich rozwój i zastosowanie odzwierciedlają zmieniającą się naturę rzymskiej wojny oraz wpływy kulturowe ówczesnego świata.

  Napisano poniedziałek, 04 grudzień 2023 11:30
 • Trzęsienia ziemi w Europie środkowej
  Trzęsienia ziemi w Europie środkowej

  Trzęsienia ziemi - naturalne katastrofy, które od zawsze wzbudzały strach i zdumienie ludzkości. Pomimo że środkowa Europa nie jest pierwszym miejscem, które przychodzi nam na myśl, gdy myślimy o sejsmicznych wstrząsach, ta część kontynentu ma swoją historię dotyczącą tego zjawiska. Ale jakie są jej źródła? Dlaczego tak się dzieje? Oto głębsze spojrzenie na trzęsienia ziemi w środkowej Europie.

  Napisano wtorek, 10 październik 2023 09:29
 • Barcelona 2017: Referendum i walka o niepodległość Katalonii
  Barcelona 2017: Referendum i walka o niepodległość Katalonii

  017 rok przyniósł dla Hiszpanii wyjątkowe wyzwanie, kiedy to serce kraju, Katalonia, podjęła decyzję o przeprowadzeniu referendum niepodległościowego. Barcelona stała się epicentrum konfliktu pomiędzy separatystami a rządem centralnym w Madrycie.

  Napisano niedziela, 08 październik 2023 15:22
 • Afgańscy talibowie. Kim są?
  Afgańscy talibowie. Kim są?

  Kiedy słyszymy słowo "Talibowie", nasze myśli często przeskakują do wizji surowego reżimu islamskiego, kamienowania i zakazu dla kobiet uczestniczenia w życiu publicznym. Ale kim naprawdę są Talibowie? Jakie są korzenie tego ruchu i jakie oddziaływanie ma on na Afganistan i cały świat?

  Napisano niedziela, 08 październik 2023 10:46
 • Co to jest Hezbollah?
  Co to jest Hezbollah?

  Bliski Wschód jest od wieków skomplikowanym regionem, w którym współistnieją różne kultury, religie i interesy polityczne. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych i dyskusyjnych elementów współczesnej mozaiki politycznej tego regionu jest Hezbollah, libańska organizacja polityczno-wojskowa. Czy Hezbollah to bojownicy o wolność, czy może narzędzie w rękach większych graczy na Bliskim Wschodzie?

  Napisano niedziela, 08 październik 2023 10:27
 • Co to jest Hamas?
  Co to jest Hamas?

  Bliski Wschód, kraina o złożonej historii, pełen konfliktów i sojuszy, przez wieki stanowił tło dla wielu znaczących wydarzeń na świecie. Jego geopolityczne znaczenie często bywa przysłonięte przez jedno z najbardziej kontrowersyjnych i nierozwiązanych konfliktów współczesności – konflikt izraelsko-palestyński. Jednym z kluczowych graczy w tej zawiłej rozgrywce jest Hamas. Ale kim lub czym właściwie jest Hamas? Czy można go jednoznacznie zdefiniować jako organizację terrorystyczną, czy też posiada on głębsze, bardziej złożone oblicze?

  Napisano niedziela, 08 październik 2023 09:54
 • Konflikt izraelsko-palestyński: O co chodzi?
  Konflikt izraelsko-palestyński: O co chodzi?

  Bliski Wschód, krzyżówka cywilizacji, jest świadkiem licznych konfliktów od setek lat. Jeden z nich, konflikt izraelsko-palestyński, jest szczególnie doniosły, dotykając serc i umysłów ludzi na całym świecie. Z korzeniami sięgającymi początków XX wieku, ta walka o ziemię, tożsamość i suwerenność stała się jednym z najbardziej zapalnych i trudnych do rozwiązania sporów międzynarodowych.

  Napisano niedziela, 08 październik 2023 09:40
 • Cesarze Rzymscy: Rządy, dokonania i najważniejsi z nich
  Cesarze Rzymscy: Rządy, dokonania i najważniejsi z nich

  Cesarze rzymscy byli władcami Imperium Rzymskiego, które kontrolowało większość Europy, część Afryki i Azji. Imperium to było jednym z największych i najpotężniejszych w historii świata, a cesarze, którzy rządzili nim przez wieki, wpłynęli na historię, kulturę i społeczeństwo na całym świecie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej cesarzom rzymskim, ich rządom, dokonaniom i wpływowi na historię.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 16:00
 • Starożytny Rzym: Wojny z Barbarzyńcami
  Starożytny Rzym: Wojny z Barbarzyńcami

  Starożytny Rzym był jednym z największych i najpotężniejszych imperiów w historii. Jednym z kluczowych elementów jego sukcesu była siła i potęga armii rzymskiej, która przyczyniła się do podboju i kontrolowania wielu terenów na całym świecie. Jednakże, Rzym był też obiektem inwazji i ataków ze strony różnych ludów barbarzyńskich, co skłoniło do wielu wojen. W tym artykule przyjrzymy się bliżej wojnom Starożytnego Rzymu z barbarzyńcami, ich przyczynom, przebiegowi i skutkom.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 15:55
 • Starożytny Rzym: Armia - historia, znaczenie i organizacja
  Starożytny Rzym: Armia - historia, znaczenie i organizacja

  Armia rzymska była jednym z najważniejszych w historii świata. W Starożytnym Rzymie była to instytucja, która pełniła wiele różnorodnych funkcji, w tym ochronę terytorium, obronę granic, ale także zdobywanie nowych terenów i ekspansję terytorialną. W tym artykule przyjrzymy się bliżej historii, znaczeniu i organizacji armii rzymskiej.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 15:50
 • Oktawian August: Pierwszy cesarz Rzymu
  Oktawian August: Pierwszy cesarz Rzymu

  Oktawian August, znany również jako Augustus, był pierwszym cesarzem rzymskim i jednym z najbardziej wpływowych władców w historii świata. Jego rządy trwały od 27 p.n.e. do 14 n.e., a jego wpływ na kulturę, literaturę, architekturę i politykę  widoczny jest aż do dzisiaj.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 16:06
 • Starożytny Rzym: Kim byli gladiatorzy?
  Starożytny Rzym: Kim byli gladiatorzy?

  Gladiatorzy byli jednymi z najbardziej kultowych postaci w Starożytnym Rzymie. Znani z walk na arenie, byli uważani za symbole siły, męstwa i odwagi. Jednak ich historia i znaczenie były o wiele bardziej złożone i różnorodne niż tylko walki na arenie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej historii i znaczeniu gladiatorów w Starożytnym Rzymie.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 15:40
 • Teatr współczesny: Realizacja Tadeusza Kantora – artysty totalnego
  Teatr współczesny: Realizacja Tadeusza Kantora – artysty totalnego

  U progu XX wieku europejski teatr współczesny przechodził intensywne przemiany, które w następnych latach nazwane zostały Wielką Reformą. Coraz więcej realizatorów sprzeciwiało się dominującej praktyce życia teatralnego – komercjalizacji, gwiazdorstwa, korupcji aktorów oraz hegemonii tekstu dramatycznego, któremu przedstawienie służyło jedynie za środek przekazu. Rozpoczęto zatem poszukiwania nowych form realizacji teatru u boku modernistycznej epoki. Odchodzono od realizmu wystawy. Ustanawiano reteatralizację teatru, teatru umownego czy poetyckiego teatru ogromnego (S. Wyspiański, 1904 rok).

  Napisano środa, 15 marzec 2023 13:22
 • Starożytny Rzym: Wyzwoleńcy
  Starożytny Rzym: Wyzwoleńcy

  W dniu wyzwolenia niewolnik stawał się wyzwoleńcem, a więc wolnym człowiekiem i obywatelem. Mógł od tej pory integrować się ze społeczeństwem, jednak zawsze dzielił go dystans od ludzi wolnych od urodzenia. Z jednej strony wyzwoleniec zobowiązany był do przestrzegania pewnych powinności i reguł, które nie dotyczyły innych obywateli. Z drugiej mógł często liczyć na wsparcie swojego byłego pana, czyli tzw. patrona.

  Napisano czwartek, 16 luty 2023 18:40
 • Heroizm i patriotyzm w antyku
  Heroizm i patriotyzm w antyku

  Heroizm czyli bohaterstwo i poświęcenie dobrej sprawie oraz patriotyzm czyli oddanie własnej ojczyźnie to postawy widoczne już w wiekach starożytnych. Były one jednak rozumiane nieco inaczej niż współcześnie, bowiem w antyku heroizm cechował nieliczne jednostki, ludzi pięknych i młodych, niemal półbogów, a pojęcie patriotyzmu było wysunięte na pierwszy plan – obrona godności własnego narodu była sprawa nadrzędną.

  Napisano wtorek, 17 styczeń 2023 15:14
 • Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921: Bitwa Warszawska
  Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921: Bitwa Warszawska

  W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległości, lecz walka o ostateczny kształt jej granic trwała nadal. Najbardziej znaczące były działania skierowane przeciwko bolszewickiej Rosji. Batalia ta trwała od lutego 1919 r. do października 1920 r., a jej celem, oprócz walki o granicę, było powstrzymanie fali rewolucyjnej grożącej całej Europie.

  Napisano czwartek, 12 styczeń 2023 14:23
 • Integracja Europejska: Jak to było?
  Integracja Europejska: Jak to było?

  W latach okupacji hitlerowskiej w Europie, w państwach Wielkiej Koalicji rodziły się idee nowego ukształtowania sytuacji europejskiej. Największą aktywność w tym zakresie wykazywali politycy brytyjscy i ruch paneuropejski z centralą, zlokalizowaną w czasie wojny w Nowym Jorku. Natomiast w Londynie powstawały idee unii brytyjsko-francuskiej, polsko-czechosłowackiej i grecko-jugosłowiańskiej.

  Napisano środa, 14 grudzień 2022 11:55
 • II wojna światowa: Kampania wrześniowa 1939
  II wojna światowa: Kampania wrześniowa 1939

  „My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor.” Te słowa wypowiedział na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej minister spraw zagranicznych Józef Beck.

  Napisano czwartek, 01 wrzesień 2022 03:37
 • Karol Marks - najniebezpieczniejszy ekonomista w historii. Życie i tezy. Filmy z wykładów.
  Karol Marks - najniebezpieczniejszy ekonomista w historii. Życie i tezy. Filmy z wykładów.

  Karol Marks. Jego dzieła na zawsze zmieniły historię Europy i świata. Skala, jaką osiągnął jego wpływ, zapewne przekroczyłaby jego wszelkie oczekiwania. Przez innego wybitnego filozofa, Paula Ricouera, nazywany mistrzem podejrzenia. Co kryje się pod tym terminem? "Mistrzowie podejrzenia" to inaczej mówiąc ci, którzy nie bali się zakwestionować idei wywodzących się z tradycji myślowej, w której żyli, nierzadko całkowicie zmieniając sposób patrzenia na świat.

  Napisano sobota, 08 styczeń 2022 18:08