Facebook Trybuna Polska            Twitter Trybuna Polska           Youtube Trybuna Polska           Kontakt Trybuna Polska

 
czwartek, 01 wrzesień 2022 03:37

II wojna światowa: Kampania wrześniowa 1939

Kampania wrześniowa 1939 - rocznica Kampania wrześniowa 1939 - rocznica

„My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor.” Te słowa wypowiedział na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej minister spraw zagranicznych Józef Beck.

 

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Dziś mija kolejna rocznica wybuchu II Wojny Światowej; wojny, której pierwszą ofiarą stał się nasz kraj; wojny, podczas której życie straciło przeszło 6 mln obywateli polskich, z czego około 1,5 mln z rąk radzieckich. Konsekwencje tej wojny odczuwamy do dziś.

Schleswig-Holstein i prowokacja gliwicka

O godzinie 4.45 o świcie 1 września 1939 roku bez formalnego wypowiedzenia wojny, niemiecka armia przekroczyła granicę polsko-niemiecką na całej długości, a stojący w gdańskim porcie niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzeliwanie polskich magazynów wojskowych na Westerplatte. Nieco wcześniej specjalna grupa hitlerowska upozorowała atak rzekomych Polaków na niemiecką radiostację w Gliwicach, co miało być bezpośrednim pretekstem do napaści na Polskę1.

Francja i Anglia wypowiadają wojnę Niemcom

Rozpoczęła się wojna, z której Polska nie mogła wyjść obronną ręką, nawet gdyby Francja i Anglia, które wypowiedziały formalnie Niemcom wojnę 3 września, rozpoczęły generalną ofensywę na zachodzie. Niestety, zachodnioeuropejscy alianci poza zrzucaniem nad Berlinem ulotek, nie podjęli żadnych akcji militarnych.

Przewaga wojsk niemieckich

Na froncie znalazło się prawie 700 tys. żołnierzy i oficerów polskich, wobec około 1,5 mln niemieckich, przy pięciokrotnej przewadze Niemców w lotnictwie i piętnastokrotnej w broni pancernej. Polacy tej przewadze technicznej przeciwstawić mogli jedynie swą wolę walki o niepodległość kraju, ponieważ nasz przemysł zbrojeniowy nie był w stanie dostarczyć armii samolotów i czołgów w wystarczającej ilości.

Walka ze Związkiem Radzieckim i Niemcami równocześnie

Kampania wrześniowa przyniosła wojskom polskim kompletną klęskę. Jednak pamiętać należy, że armii polskiej przyszło zmierzyć się samotnie z dwiema potęgami militarnymi równocześnie. Niemcy miały najnowocześniejszą armię, zaś Związek Radziecki (który zaatakował Polskę 17 września) najliczniejszą.

Wojna totalna niemieckiej armii

Niemcy od pierwszych dni stosowali metody wojny totalnej, kierując uderzenia nie tylko przeciw armii, ale także przeciwko ludności cywilnej. Naloty na miasta, linie kolejowe i drogi miały doprowadzić do dezorganizacji i wybuchu paniki. Jednocześnie kolumny czołgów i zmotoryzowanej piechoty przebiły się przez polskie linie obronne. Polska stała się pierwszą ofiarą niemieckiej „wojny błyskawicznej”.

Polska armia miała jeszcze duże zasoby żołnierzy

Mimo tak niekorzystnego układu sił wieczorem 16 września 1939 roku 52% terytorium Państwa Polskiego znajdowało się jeszcze pod kontrolą wojsk i władz RP. Bohatersko broniła się Warszawa, bombardowana z samolotów i z dział. Odpierał ataki niemieckie Lwów. Spośród miast wojewódzkich nie były zagrożone m.in. Wilno, Nowogródek, Łuck, Tarnopol i Stanisławów. Około 0,5 mln polskich żołnierzy stawiało zdecydowany opór wojskom niemieckim na zachód od Lwowa. W ciągu 3 - 4 dni w rejonie osłoniętym rzekami Stryj i Dniestr mogło zebrać się kolejne około 200 tysięcy żołnierzy. Rząd i Naczelne Dowództwo cały czas działały. Ponad 100 tysięcy osób liczące oddziały polskie znajdowały się w rejonach Wilna, Grodna, Brześcia, Pińska i Łucka.

Wkroczenie Armii Czerwonej na ziemie polskie

Tę sytuację w nocie rządu radzieckiego, wręczonej polskiemu ambasadorowi w Moskwie o 3.00 w nocy z 16 na 17 września określono: „Państwo Polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć”. Tegoż 17 września Armia Czerwona wkroczyła na ziemie polskie, przypieczętowując naszą klęskę. Terytorium polskie podzielone zostało pomiędzy dwa totalitarne państwa, kierujące się zbrodniczymi ideologiami, a obywatele polscy pozostający na okupowanych terenach doświadczać mieli odtąd głodu, terroru, deportacji i masowych egzekucji.

Statystyki ofiar i rannych kampanii wrześniowej

Opór Polaków we wrześniu 1939 roku, mimo różnych błędów w strategii obrony oceniany jest wysoko. Ogromna dysproporcja w nowoczesnych rodzajach broni oraz w liczebności wojsk równoważona być musiała głownie ogromną wolą walki i poświęceniem polskich żołnierzy. W samej kampanii wrześniowej zginęło ok. 70 tys. żołnierzy i oficerów polskich, a 133 tys. odniosło rany. Około 530 tys. dostało się do niewoli (w tym 230 tys. do niewoli radzieckiej). Poza granice Polski przedostało się ok. 83 tys. żołnierzy. Niemieckie straty w tej, trwającej ponad miesiąc, kampanii to 90 tys. zabitych i 60 tys. rannych, a także setki czołgów, samolotów i innego sprzętu wojskowego. Odtworzenie tych strat zajęło III Rzeszy wiele miesięcy, który to czas wykorzystać mogli nasi sojusznicy: Francja i Wielka Brytania.

Kampania wrześniowa - film

 • Heroizm i patriotyzm w antyku
  Heroizm i patriotyzm w antyku

  Heroizm czyli bohaterstwo i poświęcenie dobrej sprawie oraz patriotyzm czyli oddanie własnej ojczyźnie to postawy widoczne już w wiekach starożytnych. Były one jednak rozumiane nieco inaczej niż współcześnie, bowiem w antyku heroizm cechował nieliczne jednostki, ludzi pięknych i młodych, niemal półbogów, a pojęcie patriotyzmu było wysunięte na pierwszy plan – obrona godności własnego narodu była sprawa nadrzędną.

  Napisano wtorek, 17 styczeń 2023 15:14
 • Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921: Bitwa Warszawska
  Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921: Bitwa Warszawska

  W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległości, lecz walka o ostateczny kształt jej granic trwała nadal. Najbardziej znaczące były działania skierowane przeciwko bolszewickiej Rosji. Batalia ta trwała od lutego 1919 r. do października 1920 r., a jej celem, oprócz walki o granicę, było powstrzymanie fali rewolucyjnej grożącej całej Europie.

  Napisano czwartek, 12 styczeń 2023 14:23
 • Integracja Europejska: Jak to było?
  Integracja Europejska: Jak to było?

  W latach okupacji hitlerowskiej w Europie, w państwach Wielkiej Koalicji rodziły się idee nowego ukształtowania sytuacji europejskiej. Największą aktywność w tym zakresie wykazywali politycy brytyjscy i ruch paneuropejski z centralą, zlokalizowaną w czasie wojny w Nowym Jorku. Natomiast w Londynie powstawały idee unii brytyjsko-francuskiej, polsko-czechosłowackiej i grecko-jugosłowiańskiej.

  Napisano środa, 14 grudzień 2022 11:55
 • II wojna światowa: Kampania wrześniowa 1939
  II wojna światowa: Kampania wrześniowa 1939

  „My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor.” Te słowa wypowiedział na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej minister spraw zagranicznych Józef Beck.

  Napisano czwartek, 01 wrzesień 2022 03:37
 • Karol Marks - najniebezpieczniejszy ekonomista w historii. Życie i tezy. Filmy z wykładów.
  Karol Marks - najniebezpieczniejszy ekonomista w historii. Å»ycie i tezy. Filmy z wykładów.

  Karol Marks. Jego dzieła na zawsze zmieniły historię Europy i świata. Skala, jaką osiągnął jego wpływ, zapewne przekroczyłaby jego wszelkie oczekiwania. Przez innego wybitnego filozofa, Paula Ricouera, nazywany mistrzem podejrzenia. Co kryje się pod tym terminem? "Mistrzowie podejrzenia" to inaczej mówiąc ci, którzy nie bali się zakwestionować idei wywodzących się z tradycji myślowej, w której żyli, nierzadko całkowicie zmieniając sposób patrzenia na świat.

  Napisano sobota, 08 styczeń 2022 18:08
 • 3 sylwetki szalonych kobiet II RP - Pola Negri, Tamara Łempicka i Halina Konopacka
  3 sylwetki szalonych kobiet II RP - Pola Negri, Tamara Łempicka i Halina Konopacka

  Rola kobiet w życiu politycznym i społecznym znacznie zyskała na sile w II RP, czyli tuż po odzyskaniu niepodległości. 28.11.1918 stał się dniem, w którym kobiety otrzymały prawa wyborcze i już w kolejnych wyborach parę kobiet pojawiło się w polskim Sejmie jak Gabriela Balicka-Iwanowska z ramienia partii narodowych czy też Zofia Sokolnicka.

  Napisano niedziela, 05 wrzesień 2021 12:40
 • Polska za panowania Piastów w skrócie plus 4 części filmu
  Polska za panowania Piastów w skrócie plus 4 części filmu

  Powstanie państwa polskiego przekształciło się w barwną legendę, a opowieści o czasach pierwszych władców niemal od razu stały się częścią tradycji dynastycznej Piastów. Spisał ją jako pierwszy w początku XII wieku anonimowy kronikarz zwany Gallem, ale relacje o pierwszych latach funkcjonowania władzy piastowskiej były rozpowszechniane już ponad sto lat wcześniej.

  Napisano sobota, 24 kwiecień 2021 19:33
 • Monarchia Karola Wielkiego
  Monarchia Karola Wielkiego

  Wędrówki plemion germańskich przyczyniły się do powstania na ziemiach dawnego cesarstwa zachodniorzymskiego kilku państewek plemiennych. Do największego znaczenia doszło państwo Franków. Jego zjednoczenia dokonał pod koniec V wieku król Chlodwig z rodu Merowingów, przyłączając prawie całą Galię. W 496 roku przyjął chrześcijaństwo, co zapewniło mu poparcie duchowieństwa.

  Napisano sobota, 17 kwiecień 2021 13:35
 • Naukowcy islamscy i ich wpływ na Europę
  Naukowcy islamscy i ich wpływ na Europę

  Należy wiedzieć, że w VII wieku n. e. arabski prorok, Mahomet, stworzył nową religię - islam. 100 lat po jego śmierci jego wyznawcy (muzułmanie) władali olbrzymim imperium, rozciągającym się od Hiszpanii do granic Chin. Warto wiedzieć, że rozkwit nauki i sztuki arabskiej nastąpił w latach 900 - 1200 n. e. Podstawę rozwoju średniowiecznej filozofii arabskiej stanowiły przekłady autorów greckich, szczególnie Arystotelesa.

  Napisano sobota, 30 styczeń 2021 19:30
 • Samorząd gminny w Królestwie Polskim - XIX wiek
  Samorząd gminny w Królestwie Polskim - XIX wiek

  Przełom XVIII i XIX wieku przyniósł zmianę statusu wsi, do tej pory traktowanej jako zależna od właściciela i rządzona przez niego społeczność lokalna. Aktem decydującym o charakterze gminy wiejskiej na obszarze późniejszego Królestwa Polskiego był dekret Fryderyka Augusta z dnia 23 lutego 1809 roku, który przesądził o ustroju gminy do momentu uwłaszczenia wsi w Królestwie.

  Napisano środa, 27 styczeń 2021 18:31
 • Czy „Solidarność" odniosła sukces? Postulaty
  Czy „Solidarność

  Patrząc na Polskę po latach wolności zdajemy sobie sprawę, że odpowiedź na pytanie zadane w tytule może być wyłącznie twierdząca. Runął Mur Berliński, runął mur oddzielający nasz kraj od zachodniej części Europy, runął mur dzielący Polaków. Największą zasługę miał w tym ruch „Solidarność”, który był iskrą wywołującą wielki ogień zmian na naszym kontynencie.

  Napisano poniedziałek, 25 styczeń 2021 17:49
 • Sztuka średniowiecza
  Sztuka średniowiecza

  Średniowiecze często określane jest jako wieki ciemne czy też czas upadku kultury, sztuki i nauki. Epoka ta kojarzy się z zacofaniem i zabobonami. Czy jednak tak było naprawdę? Żyjący w XIV w. włoski poeta Petrarka znany ze swoich sonetów do Laury, uważał, że po okresie światła (za jaki uważał antyk) nastał okres ciemności a więc średniowiecze. Sama nazwa głównego nurtu w sztuce średniowiecznej a więc gotyku, także jest nazwą mającą negatywne konotacje.

  Napisano sobota, 09 styczeń 2021 18:57
 • Stalinizm w Polsce
  Stalinizm w Polsce

  Polacy po 1945 roku znaleźli się w bardzo ciężkiej sytuacji polityczno-gospodarczej. Zakończenie II wojny światowej nie przyniosło oczekiwanej wolności, gdyż władzę objęli komuniści. Na ich czele stanął Bolesław Bierut. Od tego momentu Polska stała się uzależniona od Rosji. Najważniejsze decyzje wydawane były w Moskwie przez Józefa Stalina. Lata 1945- 1953 są nazywane stalinizmem lub terrorem stalinowskim, gdyż obejmują okres od końca II wojny światowej do śmierci Stalina.

  Napisano sobota, 09 styczeń 2021 18:33
 • Ciekawostki historyczne - Julia Augusta (Liwia Druzylla), pierwsza cesarzowa cesarstwa rzymskiego. Video
  Ciekawostki historyczne - Julia Augusta (Liwia Druzylla), pierwsza cesarzowa cesarstwa rzymskiego. Video

  Liwia Druzylla przez ponad pół wieku była najpotężniejszą cesarzową starożytnego Rzymu. Przysłowie mówi "Za każdym wielkim mężczyzną stoi wielka kobieta". Najlepszym, historycznym dowodem tej myśli, jest Cesarz August i jego żona Liwia Druzylla.
  Łacińskie słowo Augustus oznacza "majestatyczny, wyniesiony dzięki boskiej mocy".

  Napisano sobota, 09 styczeń 2021 13:35