Facebook Trybuna Polska            Twitter Trybuna Polska           Youtube Trybuna Polska           Kontakt Trybuna Polska

 
środa, 14 grudzień 2022 11:55

Integracja Europejska: Jak to było?

Integracja Europejska po II wojnie Integracja Europejska po II wojnie fot: pixabay

W latach okupacji hitlerowskiej w Europie, w państwach Wielkiej Koalicji rodziły się idee nowego ukształtowania sytuacji europejskiej. Największą aktywność w tym zakresie wykazywali politycy brytyjscy i ruch paneuropejski z centralą, zlokalizowaną w czasie wojny w Nowym Jorku. Natomiast w Londynie powstawały idee unii brytyjsko-francuskiej, polsko-czechosłowackiej i grecko-jugosłowiańskiej.

Jednak europejskie idee integracyjne nie uzyskały poparcia rządów USA i ZSRR. Przywódcy głównych mocarstw światowych za podstawę funkcjonowania powojennego świata przyjęli tworzenie powszechnej organizacji bezpieczeństwa narodowego i dopiero w jej ramach dopuszczali bardziej szczegółowe uregulowania europejskie. Po zakończeniu drugiej wojny światowej idee integracyjne przejawiały się już w działaniach polityków, naukowców, intelektualistów oraz różnych ruchów i stowarzyszeń. Nawiązywano do wcześniejszych koncepcji integracyjnych oraz propozycji działaczy antyfaszystowskiego ruchu oporu. Wśród ruchów zjednoczeniowych największe znaczenie miały: Europejska Unia Federalistów, Europejska Unia Parlamentarna, Nowe Ekipy Międzynarodowe, Ruch Socjalistyczny Stanów Zjednoczonych Europy, Europejska Liga Współpracy Gospodarczej, Francuska Rada Zjednoczonej Europy, Ruch Zjednoczonej Europy, Międzynarodówka Liberalna, Międzynarodówka Chłopska, Międzynarodówka Socjalistyczna i inne. Ruchy te miały jednak elitarny charakter (poza Europejską Unią Federalistów) i dlatego dążyły do pozyskania konkretnych wpływowych środowisk.

 

Proces jednoczący kraje Europy po II wojnie światowej

 

Doświadczenia drugiej wojny światowej zweryfikowały wszystkie plany i sprawiły, że w wielu postępowych kręgach narodziły się kolejne idee utrwalenia pokoju poprzez proces jednoczący kraje Europy. Rozmiary jakie zatoczyła dopiero co zakończona wojna uświadomiły światu, że tradycyjne pojmowanie suwerenności poszczególnych państw nie jest faktem ostatecznym i że łatwo jest tę suwerenność zburzyć. Okazało się, że nawet silne ekonomicznie i militarnie kraje nie zapewniły swoim obywatelom bezpieczeństwa. Pozycja międzynarodowa Europy po wojnie uległa degradacji. W wyniku wojny zmienił się też układ sił między głównymi państwami Zachodu. Europejską równowagę sił z lat międzywojennych zastąpił blokowy podział, który ukształtowały główne działania wojenne. Kontynent europejski na kilka dziesięcioleci uległ poważnemu podziałowi. Jednym z pierwszych mężów stanu, który zdecydował się powrócić do formułowanej dużo wcześniej idei utworzenia wspólnoty europejskiej był Winston Churchil, który swoją myśl wyłożył we wrześniu 1946 r. na Uniwersytecie w Zurychu. Jego idea Stanów Zjednoczonych Europy miała opierać się na współpracy francusko-niemieckiej w kwestii wzajemnego pojednania i zbudowania koalicji przeciwko zagrożeniom ze strony państw komunistycznych.

 

EOWG poczatkiem współpracy na poziomie europejskimKraje Europy Zachodniej mając pełną świadomość, że powojenna odbudowa przekracza ich własne możliwości, przyjęły gospodarczą (tzw. plan Marshalla) i militarną pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych. Plan Marshalla przewidywał potrzebę utworzenia organu nadzorującego amerykańską pomoc w tym zakresie. Organ ten, utworzony w kwietniu 1948 r. pod nazwą Europejskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej, stanowił zaczątek współpracy krajów na poziomie europejskim. Przystąpiło do niego 16 państw zachodnioeuropejskich. Głównym zadaniem EOWG był rozdział środków amerykańskiej pomocy pomiędzy sygnatariuszy oraz sprawowanie kontroli nad realizacją planu Marshalla. Niebawem podjęto także kroki na rzecz tworzenia współpracy między państwami wspólnoty w zakresie międzynarodowego handlu oraz przepływu pieniądza. Jesienią 1961 r. EOWG przekształciła się w Organizację Współpracy i Rozwoju Ekonomicznego. Wówczas to weszły do niej, jako pełnoprawni członkowie, Stany Zjednoczone i Kanada, a w trzy lata później Japonia. Z pomocy USA skorzystały jedynie kraje Europy Zachodniej. Wobec narastającej przewagi militarnej ZSRR kraje te stawały się zależne również od pomocy wojskowej ze strony USA. W związku z tym, w kwietniu 1949 r. utworzyły tzw. Pakt Północnoatlantycki, zwany w skrócie NATO, który miał na celu obronę demokratycznej Europy przed komunistycznymi krajami. W odpowiedzi na powstanie bloku EOWG, Stalin, który nie zgadzał się na taką konsolidację Europy, utworzył w 1949 r. Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, obejmującą ZSRR oraz kraje satelickie, na które Związek Radziecki wywarł silną presję. W istocie te dwie główne organizacje przyczyniły się do pogłębienia istniejącego już gospodarczego i militarnego podziału Europy.

 

Europa i Stany Zjednoczone w ścisłej współpracy gospodarczej. Rada Europy i NATOW konsekwencji tak skomplikowanej sytuacji międzynarodowej, kraje Europy Zachodniej podjęły dalsze próby utrwalenia i rozwoju wspólnoty politycznej i gospodarczej. Głównym ich celem było początkowo umożliwienie sygnatariuszom skutecznego przeciwstawienia się ideologicznej ekspansji ZSRR i jednocześnie uniezależnienia się od wpływów USA. Zjednoczenie miało też na celu wypracowanie wspólnych technologii i specjalizacji, które pozwoliłyby na wzmocnienie gospodarcze. Stany Zjednoczone poparły tendencje integracyjne krajów europejskich, uznając je za partnerskie układy ekonomiczne i ideologiczne. Próbom integracyjnym towarzyszył zamysł utworzenia struktur politycznych i gospodarczych. Poza powołaniem do życia NATO, które było od początku podstawową strukturą obronną Europy Zachodniej, w latach 1948-1949 rozpoczął się proces formowania Rady Europy. Rada Europy została utworzona w celu popierania wszelkich inicjatyw i działań zmierzających do zacieśniania współpracy między państwami wspólnoty oraz ochroną praw człowieka i norm demokracji europejskiej. Początkowe zamiary twórców Rady Europy nie do końca zostały zrealizowane, ponieważ wystąpiły różnice poglądów wśród państw członkowskich. Jednak niewątpliwą zasługą Rady stało się utworzenie forum rozwijania idei integracyjnych i zbliżenia narodów Europy.

Bibliografia:
1. Galster J., Witkowski Z., Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Z uwzględnieniem Traktatu Amsterdamskiego i Traktatu z Nicei. Toruń 2002.
2. Łastawski K., Idea jedności Europy. (cz. 3). „Społeczeństwo i Polityka” 2005 nr 2, s. 151-170.
3. Łastawski K., Idee, ruchy i działania integracyjne e Europie w pierwszych latach po II wojnie światowej. „Społeczeństwo i Polityka” 2005 nr 3-4, s. 219-252.

Artykuły powiązane

 • Unia Europejska: Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych już pewny! Unia Europejska: Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych już pewny!

  Znamy ostateczną decyzję krajów Unii Europejskiej dotyczącą przepisów odnośnie zakazu sprzedaży samochodów spalinowych. Wspólnota przegłosowała wprowadzenie zakazu po roku 2035. Polska jako jedyny kraj członkowski była przeciwna. Od głosu wstrzymała się Bułgaria i Rumunia i ostatecznie także Włochy, które na początku deklarowały sprzeciw.

 • Rosyjska ofensywa: Zmasowany atak rakietowy S-300, Shahed, Kalibr i Tu-95. Naruszony kraj NATO? - filmy Rosyjska ofensywa: Zmasowany atak rakietowy S-300, Shahed, Kalibr i Tu-95. Naruszony kraj NATO? - filmy

  Alarm lotniczy na terenie niemalże wszystkich regionach Ukrainy został ogłoszony już w nocy z 9 na 10 lutego. W piątek rano Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na praktycznie wszystkie najważniejsze obszary Ukrainy. Rekordową liczbę pocisków S-300 wystrzelono w obwody charkowski i zaporoski. Celami rakiet były głównie elementy infrastruktury krytycznej. Na ten moment ponad 150 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Co więcej, pojawiają się też doniesienia o rosyjskiej rakiecie, która miała naruszyć przestrzeń powietrzną Rumunii, która jest członkiem UE oraz NATO.

 • Bruksela: Zełenski na szczycie UE Bruksela: Zełenski na szczycie UE

  Po niespodziewanej wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Wielkiej Brytanii i Francji czas na Brukselę. Dzisiaj 9.02.2023 z paryskiego lotniska prezydent Ukrainy wraz z Emanuelem Macronem udali si w drogę do stolicy Uni Europejskiej

 • Wojna: "Niemieckie czołgi z krzyżami zagrażające Rosji" i atak na Rzeszów Wojna: "Niemieckie czołgi z krzyżami zagrażające Rosji" i atak na Rzeszów

  Prezydent Rosji Władimir Putin podczas przemówienia z okazji 80 rocznicy bity pod Stalingradem, że „Rosji znów zagrażają niemieckie czołgi z krzyżami”. Było to oczywiście nawiązanie do dostaw czołgów leopard na Ukrainę. Wszystko wskazuje na to, że wiosenna ofensywa rosyjskiej armii może rozpocząć się już w przeciągu następnych tygodni, zaś Putin próbuje przekonać społeczeństwo, że to Rosja broni się przed zachodem.

 • Pekin: Chiny wyślą żołnierzy do Rosji! Pekin: Chiny wyślą żołnierzy do Rosji!

  Pekin zdecydował się wysłać chińskich żołnierzy do Rosji na wspólne manewry wojskowe. Dla Europy oraz Ameryki jest to bardzo wyraźny sygnał coraz większego zacieśniania więzów, między Rosją a Chinami. Co więcej, jest to wypełnienie zobowiązań, które zostały złożone przez prezydentów obydwu krajów podczas Zimowych Igrzysk Olimpijski. Sojusz Chin, Rosji i pozostałych państw wschodu zaczyna być bardzo wyraźny i konkretne akcentowany.

 • Teatr współczesny: Realizacja Tadeusza Kantora – artysty totalnego
  Teatr współczesny: Realizacja Tadeusza Kantora – artysty totalnego

  U progu XX wieku europejski teatr współczesny przechodził intensywne przemiany, które w następnych latach nazwane zostały Wielką Reformą. Coraz więcej realizatorów sprzeciwiało się dominującej praktyce życia teatralnego – komercjalizacji, gwiazdorstwa, korupcji aktorów oraz hegemonii tekstu dramatycznego, któremu przedstawienie służyło jedynie za środek przekazu. Rozpoczęto zatem poszukiwania nowych form realizacji teatru u boku modernistycznej epoki. Odchodzono od realizmu wystawy. Ustanawiano reteatralizację teatru, teatru umownego czy poetyckiego teatru ogromnego (S. Wyspiański, 1904 rok).

  Napisano środa, 15 marzec 2023 13:22
 • Starożytny Rzym: Wyzwoleńcy
  Starożytny Rzym: Wyzwoleńcy

  W dniu wyzwolenia niewolnik stawał się wyzwoleńcem, a więc wolnym człowiekiem i obywatelem. Mógł od tej pory integrować się ze społeczeństwem, jednak zawsze dzielił go dystans od ludzi wolnych od urodzenia. Z jednej strony wyzwoleniec zobowiązany był do przestrzegania pewnych powinności i reguł, które nie dotyczyły innych obywateli. Z drugiej mógł często liczyć na wsparcie swojego byłego pana, czyli tzw. patrona.

  Napisano czwartek, 16 luty 2023 18:40
 • Heroizm i patriotyzm w antyku
  Heroizm i patriotyzm w antyku

  Heroizm czyli bohaterstwo i poświęcenie dobrej sprawie oraz patriotyzm czyli oddanie własnej ojczyźnie to postawy widoczne już w wiekach starożytnych. Były one jednak rozumiane nieco inaczej niż współcześnie, bowiem w antyku heroizm cechował nieliczne jednostki, ludzi pięknych i młodych, niemal półbogów, a pojęcie patriotyzmu było wysunięte na pierwszy plan – obrona godności własnego narodu była sprawa nadrzędną.

  Napisano wtorek, 17 styczeń 2023 15:14
 • Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921: Bitwa Warszawska
  Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921: Bitwa Warszawska

  W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległości, lecz walka o ostateczny kształt jej granic trwała nadal. Najbardziej znaczące były działania skierowane przeciwko bolszewickiej Rosji. Batalia ta trwała od lutego 1919 r. do października 1920 r., a jej celem, oprócz walki o granicę, było powstrzymanie fali rewolucyjnej grożącej całej Europie.

  Napisano czwartek, 12 styczeń 2023 14:23
 • Integracja Europejska: Jak to było?
  Integracja Europejska: Jak to było?

  W latach okupacji hitlerowskiej w Europie, w państwach Wielkiej Koalicji rodziły się idee nowego ukształtowania sytuacji europejskiej. Największą aktywność w tym zakresie wykazywali politycy brytyjscy i ruch paneuropejski z centralą, zlokalizowaną w czasie wojny w Nowym Jorku. Natomiast w Londynie powstawały idee unii brytyjsko-francuskiej, polsko-czechosłowackiej i grecko-jugosłowiańskiej.

  Napisano środa, 14 grudzień 2022 11:55
 • II wojna światowa: Kampania wrześniowa 1939
  II wojna światowa: Kampania wrześniowa 1939

  „My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor.” Te słowa wypowiedział na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej minister spraw zagranicznych Józef Beck.

  Napisano czwartek, 01 wrzesień 2022 03:37
 • Karol Marks - najniebezpieczniejszy ekonomista w historii. Życie i tezy. Filmy z wykładów.
  Karol Marks - najniebezpieczniejszy ekonomista w historii. Å»ycie i tezy. Filmy z wykładów.

  Karol Marks. Jego dzieła na zawsze zmieniły historię Europy i świata. Skala, jaką osiągnął jego wpływ, zapewne przekroczyłaby jego wszelkie oczekiwania. Przez innego wybitnego filozofa, Paula Ricouera, nazywany mistrzem podejrzenia. Co kryje się pod tym terminem? "Mistrzowie podejrzenia" to inaczej mówiąc ci, którzy nie bali się zakwestionować idei wywodzących się z tradycji myślowej, w której żyli, nierzadko całkowicie zmieniając sposób patrzenia na świat.

  Napisano sobota, 08 styczeń 2022 18:08
 • 3 sylwetki szalonych kobiet II RP - Pola Negri, Tamara Łempicka i Halina Konopacka
  3 sylwetki szalonych kobiet II RP - Pola Negri, Tamara Łempicka i Halina Konopacka

  Rola kobiet w życiu politycznym i społecznym znacznie zyskała na sile w II RP, czyli tuż po odzyskaniu niepodległości. 28.11.1918 stał się dniem, w którym kobiety otrzymały prawa wyborcze i już w kolejnych wyborach parę kobiet pojawiło się w polskim Sejmie jak Gabriela Balicka-Iwanowska z ramienia partii narodowych czy też Zofia Sokolnicka.

  Napisano niedziela, 05 wrzesień 2021 12:40
 • Polska za panowania Piastów w skrócie plus 4 części filmu
  Polska za panowania Piastów w skrócie plus 4 części filmu

  Powstanie państwa polskiego przekształciło się w barwną legendę, a opowieści o czasach pierwszych władców niemal od razu stały się częścią tradycji dynastycznej Piastów. Spisał ją jako pierwszy w początku XII wieku anonimowy kronikarz zwany Gallem, ale relacje o pierwszych latach funkcjonowania władzy piastowskiej były rozpowszechniane już ponad sto lat wcześniej.

  Napisano sobota, 24 kwiecień 2021 19:33
 • Monarchia Karola Wielkiego
  Monarchia Karola Wielkiego

  Wędrówki plemion germańskich przyczyniły się do powstania na ziemiach dawnego cesarstwa zachodniorzymskiego kilku państewek plemiennych. Do największego znaczenia doszło państwo Franków. Jego zjednoczenia dokonał pod koniec V wieku król Chlodwig z rodu Merowingów, przyłączając prawie całą Galię. W 496 roku przyjął chrześcijaństwo, co zapewniło mu poparcie duchowieństwa.

  Napisano sobota, 17 kwiecień 2021 13:35
 • Naukowcy islamscy i ich wpływ na Europę
  Naukowcy islamscy i ich wpływ na Europę

  Należy wiedzieć, że w VII wieku n. e. arabski prorok, Mahomet, stworzył nową religię - islam. 100 lat po jego śmierci jego wyznawcy (muzułmanie) władali olbrzymim imperium, rozciągającym się od Hiszpanii do granic Chin. Warto wiedzieć, że rozkwit nauki i sztuki arabskiej nastąpił w latach 900 - 1200 n. e. Podstawę rozwoju średniowiecznej filozofii arabskiej stanowiły przekłady autorów greckich, szczególnie Arystotelesa.

  Napisano sobota, 30 styczeń 2021 19:30
 • Samorząd gminny w Królestwie Polskim - XIX wiek
  Samorząd gminny w Królestwie Polskim - XIX wiek

  Przełom XVIII i XIX wieku przyniósł zmianę statusu wsi, do tej pory traktowanej jako zależna od właściciela i rządzona przez niego społeczność lokalna. Aktem decydującym o charakterze gminy wiejskiej na obszarze późniejszego Królestwa Polskiego był dekret Fryderyka Augusta z dnia 23 lutego 1809 roku, który przesądził o ustroju gminy do momentu uwłaszczenia wsi w Królestwie.

  Napisano środa, 27 styczeń 2021 18:31
 • Czy „Solidarność" odniosła sukces? Postulaty
  Czy „Solidarność

  Patrząc na Polskę po latach wolności zdajemy sobie sprawę, że odpowiedź na pytanie zadane w tytule może być wyłącznie twierdząca. Runął Mur Berliński, runął mur oddzielający nasz kraj od zachodniej części Europy, runął mur dzielący Polaków. Największą zasługę miał w tym ruch „Solidarność”, który był iskrą wywołującą wielki ogień zmian na naszym kontynencie.

  Napisano poniedziałek, 25 styczeń 2021 17:49
 • Sztuka średniowiecza
  Sztuka średniowiecza

  Średniowiecze często określane jest jako wieki ciemne czy też czas upadku kultury, sztuki i nauki. Epoka ta kojarzy się z zacofaniem i zabobonami. Czy jednak tak było naprawdę? Żyjący w XIV w. włoski poeta Petrarka znany ze swoich sonetów do Laury, uważał, że po okresie światła (za jaki uważał antyk) nastał okres ciemności a więc średniowiecze. Sama nazwa głównego nurtu w sztuce średniowiecznej a więc gotyku, także jest nazwą mającą negatywne konotacje.

  Napisano sobota, 09 styczeń 2021 18:57
 • Stalinizm w Polsce
  Stalinizm w Polsce

  Polacy po 1945 roku znaleźli się w bardzo ciężkiej sytuacji polityczno-gospodarczej. Zakończenie II wojny światowej nie przyniosło oczekiwanej wolności, gdyż władzę objęli komuniści. Na ich czele stanął Bolesław Bierut. Od tego momentu Polska stała się uzależniona od Rosji. Najważniejsze decyzje wydawane były w Moskwie przez Józefa Stalina. Lata 1945- 1953 są nazywane stalinizmem lub terrorem stalinowskim, gdyż obejmują okres od końca II wojny światowej do śmierci Stalina.

  Napisano sobota, 09 styczeń 2021 18:33
 • Ciekawostki historyczne - Julia Augusta (Liwia Druzylla), pierwsza cesarzowa cesarstwa rzymskiego. Video
  Ciekawostki historyczne - Julia Augusta (Liwia Druzylla), pierwsza cesarzowa cesarstwa rzymskiego. Video

  Liwia Druzylla przez ponad pół wieku była najpotężniejszą cesarzową starożytnego Rzymu. Przysłowie mówi "Za każdym wielkim mężczyzną stoi wielka kobieta". Najlepszym, historycznym dowodem tej myśli, jest Cesarz August i jego żona Liwia Druzylla.
  Łacińskie słowo Augustus oznacza "majestatyczny, wyniesiony dzięki boskiej mocy".

  Napisano sobota, 09 styczeń 2021 13:35