sobota, 09 styczeń 2021 13:35

Ciekawostki historyczne - Julia Augusta (Liwia Druzylla), pierwsza cesarzowa cesarstwa rzymskiego. Video

Czy Rzym miał cesarzową? Czy Rzym miał cesarzową?

Liwia Druzylla przez ponad pół wieku była najpotężniejszą cesarzową starożytnego Rzymu. Przysłowie mówi "Za każdym wielkim mężczyzną stoi wielka kobieta". Najlepszym, historycznym dowodem tej myśli, jest Cesarz August i jego żona Liwia Druzylla.
Łacińskie słowo Augustus oznacza "majestatyczny, wyniesiony dzięki boskiej mocy".

Był tytułem cesarskim nadawanym wszystkim kolejnym cesarzom. Po śmierci, Cezara Augusta, tytuł Augusta nadano jego żonie Liwii Druzylli. Była pierwszą, najważniejszą Augustą w historii Rzymu.

Liwia Druzylla była trzecią żoną Gajusza Juliusza Cezara Oktawiana, pierwszego cesarza rzymskiego. To małżeństwo połączyło dynastie Juliuszów (rodzina Augusta) i Klaudiuszów (rodzina Liwii).

Gajusz Juliusz Cezar Oktawian, ur. 23 września 63 r. p. n.e. w Rzymie, jeden z wybitniejszych cesarzy rzymskich, panował od 16 stycznia 27 r. p. n.e. jako Imperator Cezar (przydomek) August.

 

Czy Rzym miał cesarzową?

 

Związek Liwii i Oktawiana to miłość i polityka. Oktawian, żeniąc się z Liwią, otrzymał wsparcie rodzin z uprzywilejowanych, wyższych warstw społecznych.

1. Liwia Druzylla zwana Julią Augustą urodziła się 30 stycznia 59 lub 58 p. n.e. Jej matka Alfidia pochodziła z mniej zamożnej rodziny, była córką członka rady miejskiej. Ojciec Liwii, Marek Liwiusz Druzus Klaudianus miał powiązania rodzinne z dynastią Klaudian i Julian.
2. Julia Augusta była matką cesarza Tyberiusza, babką Germanika i cesarza Klaudiusza, prababką cesarza Kaliguli.
3. Pierwszym mężem Liwii był Tyberiusz Klaudiusz Neron, z bardzo starej dynastii Klaudiuszów.
4. Jej mąż popierał Marka Antoniusza. Liwia z mężem i synem Tyberiuszem uciekła do Grecji.
5. Zawarte porozumienie Oktawiana z Antoniuszem pozwoliło Liwii z rodziną powrócić do Rzymu.
6. Została, przedstawiona Cesarzowi w 39 r. p. n.e. będąc, w ciąży z drugim dzieckiem Druzusem.
7. Legenda głosi, że Oktawian natychmiast się w niej zakochał, choć nadal był żonaty ze Skrybonią, która oczekiwała dziecka.
8. Będąc, w szóstym miesiącu ciąży Liwia rozwiodła, się z Tyberiuszem Klaudiuszem Neronem.
Plotka głosiła, że Liwia oczekiwała dziecka Oktawiana. Rozpowszechniali ją zwolennicy Antoniusza.
9. Oktawian rozwiódł się z Scribonią, w dniu, w którym urodziła się jego córka Julia.
10. Liwia i Oktawian pobrali, się 17 stycznia 38 r. p. n.e. Liwia została trzecią żoną cesarza Augusta i pierwszą rzymską cesarzową.
11. Opowieść mówi o zdarzeniu, które miało miejsce wkrótce po ślubie Liwii i Oktawiana. Kiedy nowożeńcy wracali, do swojego domu w Prima Porta przeleciał, ptak, który upuścił z dzioba gałązkę laurową. Liwia posadziła gałązkę, w ziemi, gałązka wypuściła korzenie i rozrosła się bujnie. Cezar, kiedy świętował, swoje zwycięstwa, z gałązek laurowych, robił wieniec zwycięstwa.
12. Trzy miesiące po ślubie Liwia urodziła drugiego syna Druzusa (Nero Claudius Drusus).
Nie wiemy, czy prawdą jest, że Oktawian, gdy urodził się Druzus, podniósł noworodka, co było symbolem uznania go za swojego syna.
13. Wychowaniem dwójki chłopców, zajmował się Tyberiusz Klaudiusz Neron aż do śmierci.
14. Dziecko Oktawiana i Liwii zmarło. Nie mieli wspólnych dzieci, przypuszczalnie problemem były wcześniejsze związki rodzinne, małżeństwa blisko z sobą spokrewnione.
15. Główną siedzibą cesarza był domu na Palatynie. Dom był również rodzinną rezydencją.
16. Innym domem Liwii Druzylii była willa, położona w Prima Porta na północ od Rzymu nad Tybrem.
17. Za życia Augusta wyróżniono Liwię, nadając jej imieniem nazwę miastom.
18. Pomimo ogromnych dóbr i władzy, August i jego rodzina nie afiszowali się swoim bogactwem.
19. Liwia nie upiększała się biżuterią ani zbyt wyszukanymi strojami. Nosiła kolczyki i złotą siatkę na koku. Sama tkała materiał i szyła ubrania dla rodziny. Nosiła tradycyjny strój, tunikę i stolę, długą szatę przewiązaną paskiem, ozdobioną u dołu haftem, na ramieniu spinaną dużą broszą.
20. Zarządzała gospodarstwem domowym oszczędnie i skutecznie.
21. Opiekowała się domem, była zawsze oddana i opiekuńcza, przez co zjednała sobie Oktawiana.
22. August występował publicznie w otoczeniu Liwii i dzieci.
23. Cezar szanował jej zdanie, Liwia była osobą zaufaną, która znała jego tajemnice.
24. Była uprzywilejowanym doradcą męża, odgrywała niezwykłą rolę żony, w świecie gdzie dominował pater familias (ojciec rodziny).
25. August widział Liwię jako kobietę skromną i cnotliwą. Wymagał moralnego postępowania od członków swojej rodziny. Przykładem może być wygnanie córki Julii za „niemoralne prowadzenie”.
26. Do obowiązków Liwii należały typowe obowiązki domowe: wychowanie, opieka i edukacja dzieci.
27. Ołtarz Pokoju (Ara Pacis) został poświęcony w dniu urodzin Liwii 30 stycznia 9 roku p. n.e.
Urodziny kobiet były prywatnym wydarzeniem, nie obchodzono urodzin publicznie. Zdarzenie to było hołdem oddanym Liwii. Ołtarz Pokoju to marmurowa budowla, przedstawiająca cesarza Augusta w otoczeniu rodziny z tłem historycznym i scenami mitologicznymi.
28. Liwia miała duży wpływ na swojego męża, wspierała go w podejmowanych decyzjach, jednak intrygami dążyła do zapewnienia, władzy jednemu ze swoich synów, Tyberiuszowi lub Druzusowi.
29. Zagrożeniem dla synów Liwii byli synowie Julii, córki Augusta, Gajusz, Lucjusz i Agrypa Postumus, spadkobiercy tronu Augusta.

 

Czy Cesarstwem rzymskim rządziła kiedyś kobieta?


30. Młodszy syn Liwii, Druzus był wybitnym wodzem, cenionym przez legię rzymską i samego Cezara, poślubił ulubioną siostrzenicę Augusta, Antonię Mniejszą. Tyberiusz był kwestorem, namiestnikiem prowincji, konsulem, w końcu głównym dowódcą wojskowym Augusta.
31. Liwii przypisuje się udział w nienaturalnej śmierci Marcellusa, bratanka Augusta.
32. Tragedią dla Liwii, była śmierć jej młodszego syna Druzusa, który spadł, z konia wracając znad Łaby, po kolejnym triumfie, złamał nogę i na skutek gangreny zmarł.
33. Trzeci syn, Agrypa Postumus, był jeszcze bardzo młody, został wygnany, uwięziono go na wyspie z rozkazu Augusta. Posądza się Liwię o wysłanie na wyspę zabójców i zamordowanie Agrypy.
34. Liwii stawia się zarzut winy, za śmierć synów Julii, których August adoptował, ustanawiając ich następcami.
35. Tyberiusz został adoptowany przez Augusta w 4 roku n. e., był jedynym spadkobiercą do rzymskiego tronu.
36. August zmusił Tyberiusza do rozwodu z ukochaną żoną Wipsanią Agrypiną i do poślubienia swojej córki, owdowiałej Julii. Zrealizował w ten sposób plan Liwii.
37. Gdy August umierał, jego żona przygotowywała biuletyny informujące o stanie jego zdrowia.
38. August zmarł 19 sierpnia 14 r. n. e. w Nola. Prawdopodobną datą pogrzebu był 11 września. Tyberiusz w ceremonii pogrzebowej występował jako spadkobierca.
39. Liwia została wdową po boskim Auguście i jego adoptowaną córką, należała do rodziny Julianów, otrzymała imię Julia Augusta (Julia oznacza córkę boga). Adopcja zapewniła jej udział w strefie życia publicznego po jego śmierci.
40. Są to tylko przypuszczenia, plotki, ale posądza się Liwię o zatrucie dania z fig, które podała cesarzowi. Liwia chciała przyspieszyć objęcie władzy przez swojego syna. Większość historyków odrzuca teorię otrucia Augusta.
41. Liwia przez dłuższy czas ukrywała śmierć Augusta, by po powrocie syna ogłosić śmierć Cezara i sukcesje syna.
42. August w testamencie zapisał większość majątku Liwii i Tyberiuszowi. Uczynił z niej patrycjusza, zagwarantował jej nietykalność i nadał jej tytuł Augusta. Po jego śmierci pozwoliło to zachować Liwii status i władzę.
43. Po śmierci Augusta i przypisaniu mu cech boskich Liwia przyjęła godność kapłanki jego kultu, od 42 r. p.n. e. pełniła funkcje reprezentacyjne.
44. Za panowania Tyberiusza w 22 r. n. e Liwia otrzymała prawo używania wozu kultowego, który służył do przewożenia posągów bogów i kapłanek Westy.
45. W 22 r. n. e. poświęciła statuę, swojego męża w pobliżu Teatru Marcellusa.
46. W 24 r. n. e Julia Augusta uzyskała prawo do zasiadania wśród kapłanek i przywileje Westalek.
47. Cezar August nadając jej przywileje, wywyższał ją nawet ponad tych, którzy pochodzili z najznakomitszych rodów.
48. Wzmianki autorów starożytnych nawiązują do propozycji senatorów nadania Liwii tytułu „Matki Ojczyzny”.
49. Tyberiusz, nie miał najlepszych relacji z matką. Często się z nią nie zgadzał, jednak szanował jej autorytet.
50. Tyberiusz bał się ambicji matki, jej wciąż dużego wpływu na politykę. Wyjechał na Capri, by uwolnić się spod jej dyktatury. Liwia rządziła pod nieobecność cesarza. Kiedy Julia Augusta zachorowała, Tyberiusz nie odwiedził jej ani razu.
51. Liwia odrestaurowała świątynie Concordii, rzymskiej bogini zgody i harmonii (ładu w państwie, zgody w małżeństwie).
52. Gajusz Wellejusz Paterkulus, starożytny historyk, autor dzieł wydarzeń historycznych, w których sam brał, udział określa, Liwię jako „najwybitniejszą rzymską kobietę od urodzenia, w szczerości i pięknie”.
53. Owidiusz, poeta rzymski mówi, że Liwia połączyła piękno Wenus z postacią Juno (rzymska bogini życia kobiet, małżonka Jowisza).

 

Kobieta cesarzem Rzymu?


54. Według Swetoniusza, autora słynnych „Żywotów Cezarów” Liwia miała dostęp do cesarskich dokumentów, sporządzała notatki ze swoją oceną i przekazywała Augustowi.
Przykładem jest sprawa rzymskiego polityka, Gnejusza Korneliusza Cynny Magnusa, wnuka Wielkiego Pompejusza. Po wysłuchaniu argumentów Liwii August odwołał wcześniej zwołane spotkanie doradców i ułaskawił Cynne. Mianował go konsulem zastępczym w 32 r. p. n.e.
55. Augustę ochraniali pretoriańscy ochroniarze oraz osobista służba w liczbie 1000 osób.
56. Liwia zmarła w wieku 86 lat, 29 r. n. e. Tyberiusz przeżył ją o osiem lat.
57. Pogrzeb odbył się z wielodniowym opóźnieniem. Tyberiusz poza udziałem w pogrzebie nie okazał matce czci, zignorował ostatnią wolę Julii Augusty.
58. Mowę pogrzebową na forum wygłosił wychowywany przez Liwię, prawnuk Kaligula (Gajus Cezar).
59. Julia Augusta została pochowana w Mauzoleum Augusta, miejscu spoczynku władcy, jego rodziny i następców.
60. Kilkanaście lat później wolę Liwii wypełnił, cesarz Kaligula. Na jej cześć uchwalono wzniesienie łuku, było to oddanie honoru cesarzowej Rzymu.
61. Wolę Liwii wypełnił również wyśmiewany przez babkę jej wnuk Klaudiusz.
62. Na polecenie cesarza Klaudiusza postawiono również jej posąg w Świątyni Augusta, a Westalki składały jej ofiary.
63. Za panowania Klaudiusza Julia Augusta została zaliczona w poczet bogów, a dzień jej urodzin został ogłoszony świętem.
64. Apoteoza Julii Augusty odbyła się 17 stycznia 42 r. (dzień zaślubin Liwii i Oktawiana). Klaudiusz wydał emisję monet, gdzie awers przedstawiał głowę Augusta, a rewers siedzącą Julię Augustę, trzymającą w prawej ręce kłos i mak a w lewej pochodnie.
65. Była pierwszą kobietą, której portrety wystawiano w całym Imperium, za życia.
66. Julia Augusta, pierwsza Dama Rzymu, była potężnym władcą. Utrzymywała dobre stosunki z rodziną króla Heroda. Julia Augusta hojnie wyposażyła świątynie żydowską w Jerozolimie.
67. Była najbogatszą kobietą Rzymu. Salome, siostra Heroda I Wielkiego z Judei, zapisała Liwii cały swój majątek, w skład którego wchodziły plantacje na, których rosły bardzo rzadkie krzewy kadzidłowca, oraz miasto Archelais.

 

Na koniec zobacz film o Juliuszu Cezarze z 2002 roku. Jest tam dużo nowinek historycznych.

 

Więcej w tej kategorii: Stalinizm w Polsce »
 • Pompeje: Nowe odkrycia w Regionie 9 rzucają światło na starożytny świat
  Pompeje: Nowe odkrycia w Regionie 9 rzucają światło na starożytny świat

  Pompeje, miasto zatrzymane w czasie przez katastroficzny wybuch Wezuwiusza w 79 r. n.e., kontynuuje odkrywanie przed nami swoich sekretów. Dzięki najnowszym wykopaliskom archeologicznym, prowadzonym w tzw. „Regionie 9”, udało się ujawnić niezwykłe dzieła sztuki i artefakty, które rzucają nowe światło na codzienne życie, kulturę i tragedię dawnych mieszkańców.

  Napisano czwartek, 11 kwiecień 2024 20:26
 • Cesarstwo Rzymskie: Hełmy grzebieniowe
  Cesarstwo Rzymskie: Hełmy grzebieniowe

  Wśród wielu artefaktów z okresu starożytności, hełmy grzebieniowe Cesarstwa Rzymskiego wyróżniają się jako ikony militarnego rzemiosła i artyzmu. Pierwsze znaleziska tych hełmów datuje się na początek IV wieku n.e., a ich rozwój i zastosowanie odzwierciedlają zmieniającą się naturę rzymskiej wojny oraz wpływy kulturowe ówczesnego świata.

  Napisano poniedziałek, 04 grudzień 2023 11:30
 • Trzęsienia ziemi w Europie środkowej
  Trzęsienia ziemi w Europie środkowej

  Trzęsienia ziemi - naturalne katastrofy, które od zawsze wzbudzały strach i zdumienie ludzkości. Pomimo że środkowa Europa nie jest pierwszym miejscem, które przychodzi nam na myśl, gdy myślimy o sejsmicznych wstrząsach, ta część kontynentu ma swoją historię dotyczącą tego zjawiska. Ale jakie są jej źródła? Dlaczego tak się dzieje? Oto głębsze spojrzenie na trzęsienia ziemi w środkowej Europie.

  Napisano wtorek, 10 październik 2023 09:29
 • Barcelona 2017: Referendum i walka o niepodległość Katalonii
  Barcelona 2017: Referendum i walka o niepodległość Katalonii

  017 rok przyniósł dla Hiszpanii wyjątkowe wyzwanie, kiedy to serce kraju, Katalonia, podjęła decyzję o przeprowadzeniu referendum niepodległościowego. Barcelona stała się epicentrum konfliktu pomiędzy separatystami a rządem centralnym w Madrycie.

  Napisano niedziela, 08 październik 2023 15:22
 • Afgańscy talibowie. Kim są?
  Afgańscy talibowie. Kim są?

  Kiedy słyszymy słowo "Talibowie", nasze myśli często przeskakują do wizji surowego reżimu islamskiego, kamienowania i zakazu dla kobiet uczestniczenia w życiu publicznym. Ale kim naprawdę są Talibowie? Jakie są korzenie tego ruchu i jakie oddziaływanie ma on na Afganistan i cały świat?

  Napisano niedziela, 08 październik 2023 10:46
 • Co to jest Hezbollah?
  Co to jest Hezbollah?

  Bliski Wschód jest od wieków skomplikowanym regionem, w którym współistnieją różne kultury, religie i interesy polityczne. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych i dyskusyjnych elementów współczesnej mozaiki politycznej tego regionu jest Hezbollah, libańska organizacja polityczno-wojskowa. Czy Hezbollah to bojownicy o wolność, czy może narzędzie w rękach większych graczy na Bliskim Wschodzie?

  Napisano niedziela, 08 październik 2023 10:27
 • Co to jest Hamas?
  Co to jest Hamas?

  Bliski Wschód, kraina o złożonej historii, pełen konfliktów i sojuszy, przez wieki stanowił tło dla wielu znaczących wydarzeń na świecie. Jego geopolityczne znaczenie często bywa przysłonięte przez jedno z najbardziej kontrowersyjnych i nierozwiązanych konfliktów współczesności – konflikt izraelsko-palestyński. Jednym z kluczowych graczy w tej zawiłej rozgrywce jest Hamas. Ale kim lub czym właściwie jest Hamas? Czy można go jednoznacznie zdefiniować jako organizację terrorystyczną, czy też posiada on głębsze, bardziej złożone oblicze?

  Napisano niedziela, 08 październik 2023 09:54
 • Konflikt izraelsko-palestyński: O co chodzi?
  Konflikt izraelsko-palestyński: O co chodzi?

  Bliski Wschód, krzyżówka cywilizacji, jest świadkiem licznych konfliktów od setek lat. Jeden z nich, konflikt izraelsko-palestyński, jest szczególnie doniosły, dotykając serc i umysłów ludzi na całym świecie. Z korzeniami sięgającymi początków XX wieku, ta walka o ziemię, tożsamość i suwerenność stała się jednym z najbardziej zapalnych i trudnych do rozwiązania sporów międzynarodowych.

  Napisano niedziela, 08 październik 2023 09:40
 • Cesarze Rzymscy: Rządy, dokonania i najważniejsi z nich
  Cesarze Rzymscy: Rządy, dokonania i najważniejsi z nich

  Cesarze rzymscy byli władcami Imperium Rzymskiego, które kontrolowało większość Europy, część Afryki i Azji. Imperium to było jednym z największych i najpotężniejszych w historii świata, a cesarze, którzy rządzili nim przez wieki, wpłynęli na historię, kulturę i społeczeństwo na całym świecie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej cesarzom rzymskim, ich rządom, dokonaniom i wpływowi na historię.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 16:00
 • Starożytny Rzym: Wojny z Barbarzyńcami
  Starożytny Rzym: Wojny z Barbarzyńcami

  Starożytny Rzym był jednym z największych i najpotężniejszych imperiów w historii. Jednym z kluczowych elementów jego sukcesu była siła i potęga armii rzymskiej, która przyczyniła się do podboju i kontrolowania wielu terenów na całym świecie. Jednakże, Rzym był też obiektem inwazji i ataków ze strony różnych ludów barbarzyńskich, co skłoniło do wielu wojen. W tym artykule przyjrzymy się bliżej wojnom Starożytnego Rzymu z barbarzyńcami, ich przyczynom, przebiegowi i skutkom.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 15:55
 • Starożytny Rzym: Armia - historia, znaczenie i organizacja
  Starożytny Rzym: Armia - historia, znaczenie i organizacja

  Armia rzymska była jednym z najważniejszych w historii świata. W Starożytnym Rzymie była to instytucja, która pełniła wiele różnorodnych funkcji, w tym ochronę terytorium, obronę granic, ale także zdobywanie nowych terenów i ekspansję terytorialną. W tym artykule przyjrzymy się bliżej historii, znaczeniu i organizacji armii rzymskiej.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 15:50
 • Oktawian August: Pierwszy cesarz Rzymu
  Oktawian August: Pierwszy cesarz Rzymu

  Oktawian August, znany również jako Augustus, był pierwszym cesarzem rzymskim i jednym z najbardziej wpływowych władców w historii świata. Jego rządy trwały od 27 p.n.e. do 14 n.e., a jego wpływ na kulturę, literaturę, architekturę i politykę  widoczny jest aż do dzisiaj.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 16:06
 • Starożytny Rzym: Kim byli gladiatorzy?
  Starożytny Rzym: Kim byli gladiatorzy?

  Gladiatorzy byli jednymi z najbardziej kultowych postaci w Starożytnym Rzymie. Znani z walk na arenie, byli uważani za symbole siły, męstwa i odwagi. Jednak ich historia i znaczenie były o wiele bardziej złożone i różnorodne niż tylko walki na arenie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej historii i znaczeniu gladiatorów w Starożytnym Rzymie.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 15:40
 • Teatr współczesny: Realizacja Tadeusza Kantora – artysty totalnego
  Teatr współczesny: Realizacja Tadeusza Kantora – artysty totalnego

  U progu XX wieku europejski teatr współczesny przechodził intensywne przemiany, które w następnych latach nazwane zostały Wielką Reformą. Coraz więcej realizatorów sprzeciwiało się dominującej praktyce życia teatralnego – komercjalizacji, gwiazdorstwa, korupcji aktorów oraz hegemonii tekstu dramatycznego, któremu przedstawienie służyło jedynie za środek przekazu. Rozpoczęto zatem poszukiwania nowych form realizacji teatru u boku modernistycznej epoki. Odchodzono od realizmu wystawy. Ustanawiano reteatralizację teatru, teatru umownego czy poetyckiego teatru ogromnego (S. Wyspiański, 1904 rok).

  Napisano środa, 15 marzec 2023 13:22
 • Starożytny Rzym: Wyzwoleńcy
  Starożytny Rzym: Wyzwoleńcy

  W dniu wyzwolenia niewolnik stawał się wyzwoleńcem, a więc wolnym człowiekiem i obywatelem. Mógł od tej pory integrować się ze społeczeństwem, jednak zawsze dzielił go dystans od ludzi wolnych od urodzenia. Z jednej strony wyzwoleniec zobowiązany był do przestrzegania pewnych powinności i reguł, które nie dotyczyły innych obywateli. Z drugiej mógł często liczyć na wsparcie swojego byłego pana, czyli tzw. patrona.

  Napisano czwartek, 16 luty 2023 18:40
 • Heroizm i patriotyzm w antyku
  Heroizm i patriotyzm w antyku

  Heroizm czyli bohaterstwo i poświęcenie dobrej sprawie oraz patriotyzm czyli oddanie własnej ojczyźnie to postawy widoczne już w wiekach starożytnych. Były one jednak rozumiane nieco inaczej niż współcześnie, bowiem w antyku heroizm cechował nieliczne jednostki, ludzi pięknych i młodych, niemal półbogów, a pojęcie patriotyzmu było wysunięte na pierwszy plan – obrona godności własnego narodu była sprawa nadrzędną.

  Napisano wtorek, 17 styczeń 2023 15:14
 • Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921: Bitwa Warszawska
  Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921: Bitwa Warszawska

  W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległości, lecz walka o ostateczny kształt jej granic trwała nadal. Najbardziej znaczące były działania skierowane przeciwko bolszewickiej Rosji. Batalia ta trwała od lutego 1919 r. do października 1920 r., a jej celem, oprócz walki o granicę, było powstrzymanie fali rewolucyjnej grożącej całej Europie.

  Napisano czwartek, 12 styczeń 2023 14:23
 • Integracja Europejska: Jak to było?
  Integracja Europejska: Jak to było?

  W latach okupacji hitlerowskiej w Europie, w państwach Wielkiej Koalicji rodziły się idee nowego ukształtowania sytuacji europejskiej. Największą aktywność w tym zakresie wykazywali politycy brytyjscy i ruch paneuropejski z centralą, zlokalizowaną w czasie wojny w Nowym Jorku. Natomiast w Londynie powstawały idee unii brytyjsko-francuskiej, polsko-czechosłowackiej i grecko-jugosłowiańskiej.

  Napisano środa, 14 grudzień 2022 11:55
 • II wojna światowa: Kampania wrześniowa 1939
  II wojna światowa: Kampania wrześniowa 1939

  „My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor.” Te słowa wypowiedział na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej minister spraw zagranicznych Józef Beck.

  Napisano czwartek, 01 wrzesień 2022 03:37
 • Karol Marks - najniebezpieczniejszy ekonomista w historii. Życie i tezy. Filmy z wykładów.
  Karol Marks - najniebezpieczniejszy ekonomista w historii. Życie i tezy. Filmy z wykładów.

  Karol Marks. Jego dzieła na zawsze zmieniły historię Europy i świata. Skala, jaką osiągnął jego wpływ, zapewne przekroczyłaby jego wszelkie oczekiwania. Przez innego wybitnego filozofa, Paula Ricouera, nazywany mistrzem podejrzenia. Co kryje się pod tym terminem? "Mistrzowie podejrzenia" to inaczej mówiąc ci, którzy nie bali się zakwestionować idei wywodzących się z tradycji myślowej, w której żyli, nierzadko całkowicie zmieniając sposób patrzenia na świat.

  Napisano sobota, 08 styczeń 2022 18:08