Facebook Trybuna Polska            Twitter Trybuna Polska           Youtube Trybuna Polska           Kontakt Trybuna Polska

 
poniedziałek, 10 styczeń 2022 17:40

PIT-2: O co chodzi? Kogo dotyczy? Jak złożyć? Dlaczego jest tak istotny i w jaki sposób wpływa na wysokość pensji oraz podatki?

PIT-2 - o co chodzi? PIT-2 - o co chodzi?

Polski Ład wprowadzony z dniem 1 stycznia 2022 spowodował duży chaos nie tylko wśród księgowych i doradców podatkowych, ale także wśród zwykłych pracowników i emerytów. Ci, którzy dostali styczniową pensję wcześniej, zauważali często nawet o 400 złotych mniej. Okazało się, że zmniejszone pensję to wina druku PIT-2? Czym jest ten druk i kiedy powinno się go złożyć?

 

Druk PIT-2 - co trzeba o nim wiedzieć?

PIT-2 to dokument, który pracownik składa do pracodawcy, w celu obliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Warto podkreślić, że dzięki drukowi PIT-2, pensja netto będzie większa, jednakże taki pracownik nie będzie mógł już liczyć na zwrot podatku po rozliczeniu PIT.
Warto podkreślić, że różnica pomiędzy złożonym drukiem PIT-2, a niezłożeniem tego dokumentu jest w tym roku tak wyraźna, ponieważ wzrosła kwota wolna od podatku. W ubiegłym roku kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek wynosiła 43,67 złotych miesięcznie, czyli była to 1/12 z 525,12 zł. Od stycznia 2022 kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek to już 425 złotych na miesiąc zgodnie z tym, że to 1/12 z 5100 zł.
To właśnie z tego powodu, osoby, które dotychczas nie złożyły druku PIT-2 u swojego pracodawcy, dostały pensję o nawet 425 złotych niższą, niż w poprzednim roku.

Kiedy można złożyć oświadczenie PIT-2?

Warto pamiętać, że jeżeli pracuje się na kilku różnych etatach, to wówczas PIT-2 można złożyć tylko u jednego pracodawcy.

Oświadczenie PIT-2 można złożyć w przypadku, gdy osiąga się przychody z wynagrodzenia za pracę na etacie. Wówczas pracodawca może odjąć od podatku kwotę zmniejszającą, jeżeli pracownik oprócz przychodów z pracy:

  • nie otrzymuje się emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika stosującego zmniejszenie zaliczki od tego świadczenia;
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  • nie osiąga dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, od których jest się zobowiązanym obliczać zaliczkę na podatek dochodowy;
  • nie otrzymuje się świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.                          

Artykuły powiązane