Facebook Trybuna Polska            Twitter Trybuna Polska           Youtube Trybuna Polska           Kontakt Trybuna Polska

 
czwartek, 29 kwiecień 2021 18:49

Luksemburg: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie kredytów frankowych

Wyrok TSUE w sprawie kredytów we frankach Wyrok TSUE w sprawie kredytów we frankach

Od długiego czasu toczy się spór pomiędzy bankami a kredytobiorcami, którzy chcą dowieść, iż zostali oszukani. Sprawa dotyczy kredytów branych we frankach, na których banki dorobiły się fortuny. Ostatnio do TSUE trafiło kilka pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w 2019 roku. Dziś zapadło orzeczenie w tej sprawie. Wyniki działań TSUE są korzystne dla kredytobiorców.

 

Co wynika z orzeczenia TSUE?

Cała sprawa dotyczyła kwestii przedawnienia i wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po stwierdzeniu nieważności umowy w przypadku kredytów walutowych. Osoby posiadające kredyt we frankach szwajcarskich powinny być zadowolone z orzeczenia. Orzeczenie wprost mówi, że jeśli pierwotna umowa kredytowa była nieuczciwa, to można ją unieważnić, nawet jeżeli potem były do niej dołączane różne aneksy. Zdaniem TSUE prawo jest po stronie osób obciążonych kredytem. Mogą oni unieważnić całą umowę, a nie tylko jej część. Jednak zdaniem TSUE pozostałe kwestie dotyczące kredytów powinny rozsądzać już sądy krajowe.
Banki działały nieuczciwie „podtykając” kredytobiorcom aneksy i nie informując ich o ich celach i skutkach, co oznacza, że warunki umowy nie mogą być zmienione na podstawie aneksu.

Co wyrok TSUE w sprawie frankowiczów oznacza dla banków?

Co to oznacza dla banków? Jednym słowem stratę ogromnych pieniędzy. Szacuje się, że kwota może wynosić około 34 miliardów złotych. Frankowicze mogą odzyskać od banku część pieniędzy za swój kredyt hipoteczny. Jednak taka sytuacja dotyczy umów z zapisem, że kredyt był już lub jest przeliczany na franki, po niejasnym dla nas - wewnątrzbankowym - kursie. Gdy kredytobiorca wziął kredyt w złotówkach i spłacał je także w polskiej walucie, to kredyt nie powinien być określany po kursie franka. Trybunał uznał takie działanie, także niezgodne z obowiązującym prawem.

Artykuły powiązane

  • TSUE: Polska słono zapłaci za kopalnię Turów TSUE: Polska słono zapłaci za kopalnię Turów

    Jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja o konflikcie między Polską a Czechami. Sprawa dotyczyła polskiej kopalni węgla brunatnego Turów. Finał sprawa znalazła w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Decyzja TSUE jak się okazuje, będzie słono kosztować polaków.