Facebook Trybuna Polska            Twitter Trybuna Polska           Youtube Trybuna Polska           Kontakt Trybuna Polska

 
poniedziałek, 04 wrzesień 2023 08:13

Giełda: Inwestorzy oczekują zdecydowanych reakcji KNF i GPW

Inwestowanie na giełdzie Inwestowanie na giełdzie fot: materiały prasowe

Na GPW w Warszawie byliśmy już wielokrotnie świadkami spektakularnych wzrostów kursów akcji, których tłem były spekulacje dotyczące wykorzystania informacji poufnych. „Całkowite wyeliminowanie nadużyć i prób nieuprawnionego wykorzystywania informacji poufnych na rynku kapitałowym jest niemal niemożliwe. Kluczowa jest tutaj jednak rola regulatorów, którzy powinni dokładnie i intensywnie weryfikować wszelkie niejednoznaczne zachowania emitentów i uczestników obrotu giełdowego” ‑ mówi Marcin Pietkiewicz, partner odpowiedzialny za praktykę rynków kapitałowych w warszawskim biurze kancelarii Wolf Theiss.

 

W tym roku uwagę społeczności giełdowej z pewnością przykuły wydarzenia na akcjach Elektrociepłowni Będzin, gdy w niespełna trzy czerwcowe tygodnie wycena giełdowa spółki wzrosła z 20 do 240 mln zł. Kontrowersje wzbudził także handel akcjami spółki STS tuż przed ogłoszeniem wezwania w czerwcu br. Oczywiście nie są to odosobnione przykłady, gdy zachowanie kursów spółek budzi emocje inwestorów. Warto także zwrócić uwagę, że akurat ten aspekt bezpieczeństwa obrotu, jakim jest nieuprawnione wykorzystanie informacji poufnych, nie należy do szczególnie reprezentowanych, jeśli chodzi o liczbę kar nakładanych w ostatnim czasie przez nadzorcę rynku – KNF. 

Świadomość wśród inwestorów i komentatorów rynku rośnie, co skutkuje oczekiwaniem zdecydowanych reakcji KNF i GPW na różne niejednoznaczne sytuacje rynkowe. W postępowaniach weryfikujących istotny jest również czas reakcji, gdyż korzyści z naruszeń opartych na informacjach poufnych są szybko odczuwane przez podmioty, które te informacje wykorzystują. Ważne jest zatem, aby postępowanie przebiegało sprawnie, a potencjalna kara następowała niedługo po dokonaniu naruszeń. Postępowanie regulatora jest kluczowe, gdyż jego reakcje wpływają na ocenę polskiego rynku i poziom stabilności obrotu na GPW, a tym samym decydują o atrakcyjności inwestycji, także w oczach inwestorów zagranicznych – mówi mec. Marcin Pietkiewicz, partner w kancelarii Wolf Theiss.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała w maju tego roku ostateczną decyzję utrzymującą w mocy karę pieniężną dla BBI Development S.A. w wysokości 600 tys. zł. Kara była związana z nieprzekazaniem do publicznej wiadomości informacji poufnej, powstałej najpóźniej 1 października 2018 r., o rozpoczęciu negocjacji z grupą Liebrecht&Wood w zakresie zbycia projektu Centrum Marszałkowska. W tym roku KNF wszczęła także postępowania wyjaśniające dot. podejrzenia popełnienia przestępstw wykorzystania i ujawnienia informacji poufnej oraz manipulacji w obrocie akcjami spółek: Ekipa Holding, Impera Capital, Medicofarma Biotech i Medcamp. Z kolei w przypadku sytuacji na akcjach Elektrociepłowni Będzin, KNF na początku lipca br. wydała komunikat, w którym wskazała, że nie dopatrzono się manipulacji kursem, ale analizowane jest potencjalne wykorzystanie informacji poufnych, czyli tzw. insider trading. Przypomnijmy, że w tym konkretnym przypadku emitent poinformował o zawarciu NDA (umowy o zachowaniu poufności) z Orlen Synthos Green Energy (OSGE) dotyczącej współpracy w zakresie budowy małych reaktorów jądrowych na terenach należących do Będzina. Co ciekawe, sama OSGE dementowała plany współpracy z EC Będzin i poinformowała, że „umowa o zachowaniu poufności podpisana została na prośbę EC Będzin w celu przedstawienia kryteriów posiadanej lokalizacji".

W praktyce niejednokrotnie spółki ostrożnie podchodzą do szybkiej publikacji wiadomości o istotnych zdarzeniach, ponieważ konieczność ewentualnej zmiany lub wycofania się z nowych planów negatywnie wpływa na ich wizerunek w dłuższej perspektywie. Tymczasem inwestorzy oczekują pilnej publikacji, licząc na szybką pozytywną reakcję rynku. Konieczne jest zatem znalezienie złotego środka, godzącego oczekiwania stron i jednocześnie zgodnego z przepisami o ochronie informacji poufnych. W modelowej sytuacji pierwszym formalnym wydarzeniem statuującym przyszłą współpracę pomiędzy podmiotami są zazwyczaj umowy o prowadzenie rozmów, typu NDA (non-disclosure agreement) lub listy intencyjne, na podstawie których strony prowadzą oficjalne rozmowy i wymieniają się informacjami, choć nie zobowiązują się jeszcze do ścisłej współpracy z określonym skutkiem. – tłumaczy mec. Katarzyna Jaroszyńska-Lewandowska z zespołu Corporate/M&A i rynków kapitałowych w Wolf Theiss.

Podstawową zasadą ochrony informacji poufnych jest obowiązek ich niezwłocznego podawania do publicznej wiadomości. W praktyce oznacza to, że niezwłocznie po podpisaniu dokumentu formalizującego rozmowy, strona będąca spółką notowaną publikuje raport bieżący i tym samym dzieli się wiedzą o planowanej transakcji z rynkiem i inwestorami. Dzięki temu, z punktu widzenia rynku, wszyscy posiadają równą wiedzę o spółce i mogą na tej podstawie podejmować decyzje co do inwestycji w jej akcje.

Sytuacja, w której informacja poufna nie jest podawana do publicznej wiadomości, bez wdrożenia dodatkowych mechanizmów ochronnych, sprawiłaby, że tylko część uczestników rynku posiadałaby dostęp do informacji potencjalnie cenotwórczej, a więc miałaby przewagę inwestycyjną nad pozostałymi inwestorami. – dodaje Katarzyna Jaroszyńska-Lewandowska.

Jak zapowiedział KNF w komunikacie – sytuacja na akcjach EC Będzin będzie wyjaśniana. „UKNF prowadzi od 23.06.2023 r. postępowanie wyjaśniające. Ustalenie okoliczności wskazujących na ujawnienie lub wykorzystanie informacji poufnej (których zakazuje art. 14 lit. a i c Rozporządzenia MAR) będzie skutkować złożeniem do organów ścigania zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 180 lub art. 181 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi" — poinformował Urząd w komunikacie.

W ramach postępowania, KNF może sprawdzić, czy spółki poprawnie prowadzą listy osób mających dostęp do informacji poufnych. Na liście powinny być umieszczone wszystkie osoby, które, ze względu na relację służbową z emitentem, miały dostęp do informacji poufnych. Dodatkowo każdy emitent powinien listę osób pełniących obowiązki zarządcze (i blisko z nimi związanych), która również może posłużyć KNF do zbadania omawianej sytuacji. Lista ma umożliwić kontrolę nad tym, aby osoby mające jako pierwsze wiedzę o zdarzeniach cenotwórczych zachodzących w spółce nie dokonywały transakcji z wykorzystaniem informacji poufnych i odpowiednio informowały rynek o swoich transakcjach na akcjach. Nawet jeśli strategiczny partner zaprzecza następnie istotnemu znaczeniu zawartej umowy, jej zawarcie może pozostawać informacją cenotwórczą, a rolą regulatora jest ocena, czy w takim stanie faktycznym doszło do nieuprawnionego wykorzystania informacji poufnej.  – dodaje mec. Katarzyna Jaroszyńska-Lewandowska.

W odczuciu wielu komentatorów brak zdecydowanej reakcji regulatora na wiele kontrowersyjnych sytuacji związanych z obrotem akcjami na GPW rozbudza oczekiwania rynku i pozostawia pole do ryzykownych zachowań inwestycyjnych.

KNF powinna badać poszczególne sytuacje nie tylko pod kątem manipulacji i potencjalnego wykorzystania informacji poufnej przed publikacją raportu bieżącego ujawniającego informację poufną, ale także rozważyć środki, takie jak choćby zawieszenie obrotu akcjami takiego emitenta, nacelowane na następcze ustabilizowanie kursu akcji spółki i eliminację dalszych niespodziewanych skoków kursowych. Wobec niejednoznacznej reakcji KNF powstaje pytanie, czy to GPW nie powinna wdrożyć swoich instrumentów, aby zabezpieczyć interesy uczestników obrotu. – podsumowuje mec. Marcin Pietkiewicz.

Wykorzystanie informacji poufnej np. w transakcjach giełdowych stanowi złamanie art. 14 lit. a rozporządzenia MAR i jest zagrożone grzywną do 5 mln zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, lub oboma tymi karami łącznie. Z kolei bezprawnego ujawniania informacji poufnej zabrania art. 14 lit. c rozporządzenia MAR. Tu karą jest grzywna do 2 mln zł albo kara pozbawienia wolności do lat 4, albo obie te sankcje łącznie.

Więcej w tej kategorii: « ZUS: Jak odzyskać pieniądze z OFE?
 • Giełda: Inwestorzy oczekują zdecydowanych reakcji KNF i GPW
  Giełda: Inwestorzy oczekują zdecydowanych reakcji KNF i GPW

  Na GPW w Warszawie byliśmy już wielokrotnie świadkami spektakularnych wzrostów kursów akcji, których tłem były spekulacje dotyczące wykorzystania informacji poufnych. „Całkowite wyeliminowanie nadużyć i prób nieuprawnionego wykorzystywania informacji poufnych na rynku kapitałowym jest niemal niemożliwe. Kluczowa jest tutaj jednak rola regulatorów, którzy powinni dokładnie i intensywnie weryfikować wszelkie niejednoznaczne zachowania emitentów i uczestników obrotu giełdowego” ‑ mówi Marcin Pietkiewicz, partner odpowiedzialny za praktykę rynków kapitałowych w warszawskim biurze kancelarii Wolf Theiss.

  Napisano poniedziałek, 04 wrzesień 2023 08:13
 • ZUS: Jak odzyskać pieniądze z OFE?
  ZUS: Jak odzyskać pieniądze z OFE?

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje o możliwości odzyskania środków zgromadzonych na subkoncie osób ubezpieczonych, w szczególności w przypadku ich śmierci. Aby uruchomić wypłatę, konieczne jest złożenie specjalnego wniosku. Wszystko w artykule poniżej.

  Napisano piątek, 11 sierpień 2023 13:10
 • Turów: Sąd wydał wyrok o zamknięciu kopalni!
  Turów: Sąd wydał wyrok o zamknięciu kopalni!

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podjął decyzję o wstrzymaniu pracy w kopalni Turów ze względu na potencjalne szkody dla środowiska. Decyzja ta skierowana jest przeciwko Ministerstwu Klimatu i Środowiska, które przedłużyło koncesję na wydobycie węgla w lutym 2023 roku.

  Napisano środa, 07 czerwiec 2023 11:15
 • Najwięcej kobiet kieruje firmami założonymi ponad 50 lat temu - analiza danych KRS pod kątem wieku i płci
  Najwięcej kobiet kieruje firmami założonymi ponad 50 lat temu - analiza danych KRS pod kątem wieku i płci

  Pierwsza analiza pod względem wieku i płci 811 tys. osób zajmujących ponad milion stanowisk wskazuje, że blisko co trzecie kluczowe stanowisko w firmach zarejestrowanych w Polsce zajmuje kobieta. Największy udział kobiet zanotowano w grupach skrajnych: najmłodszej – w wieku do 23 lat oraz najstarszej – powyżej 70 lat. Po raz kolejny okazuje się, że kobiety dominują w usługach. Jednymi z najczęściej różnicujących w biznesie kontekstów są płeć oraz wiek.

  Napisano wtorek, 06 czerwiec 2023 18:59
 • Uwaga oszust: Opinie - Skup Aut Gdynia - Jakub Szymański NIP: 9581226057
  Uwaga oszust: Opinie - Skup Aut Gdynia - Jakub Szymański NIP: 9581226057

  Wystawianie faktur to jedna z podstawowych czynności w biznesie. Każdy przedsiębiorca, który sprzedaje produkty lub usługi, musi wystawiać faktury, aby otrzymać zapłatę od swoich klientów. Niestety, nie wszyscy klienci są w stanie lub chętni do uregulowania swojego zadłużenia na czas. W konsekwencji przedsiębiorcy muszą borykać się z problemem niezapłaconych faktur.

  Napisano czwartek, 11 maj 2023 09:14
 • AI: Musk apeluje o natychmiastowe wstrzymanie prac nad sztuczną inteligencją
  AI: Musk apeluje o natychmiastowe wstrzymanie prac nad sztuczną inteligencją

  Elon Musk wraz z ponad 1000 innych ekspertów ze świata technologii wystosowali list otwarty, w którym apelują o natychmiastowe zatrzymanie prac nad rozwojem sztucznej inteligencji na co najmniej 6 miesięcy. Elon chce, aby w tym czasie powstały regulacje i prawa, które nadadzą ramy sztucznej inteligencji, która obecnie rozwija się według niego niebezpiecznie szybko i wyrwała się spod kontroli.

  Napisano środa, 29 marzec 2023 20:02
 • Unia Europejska: Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych już pewny!
  Unia Europejska: Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych już pewny!

  Znamy ostateczną decyzję krajów Unii Europejskiej dotyczącą przepisów odnośnie zakazu sprzedaży samochodów spalinowych. Wspólnota przegłosowała wprowadzenie zakazu po roku 2035. Polska jako jedyny kraj członkowski była przeciwna. Od głosu wstrzymała się Bułgaria i Rumunia i ostatecznie także Włochy, które na początku deklarowały sprzeciw.

  Napisano wtorek, 28 marzec 2023 16:48
 • Elektrownia atomowa: To przyszłość dla Polski?
  Elektrownia atomowa: To przyszłość dla Polski?

  Energetyka w Polsce nadal w 65% oparta jest na węglu. Surowcu, od którego niedawno zadeklarowaliśmy się odejść pod naciskiem coraz ostrzejszej polityki Unii Europejskiej. Nacisk ten spowodowany jest negatywnym wpływem węgla na środowisko naturalne i przyczynia się do zmian klimatu.

  Napisano środa, 15 marzec 2023 14:50
 • TSUE: Jest opinia rzecznika w sprawie frankowiczów!
  TSUE: Jest opinia rzecznika w sprawie frankowiczów!

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił bezprecedensowy wyrok odnośnie rozstrzygnięcia sprawy frankowiczów. TSUE uznało, że konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych. Informacje te zostały przekazane przez rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE Michaela Collinsa. 

  Napisano czwartek, 16 luty 2023 14:36
 • Gaz ziemny: Czy warto inwestować?
  Gaz ziemny: Czy warto inwestować?

  Ponieważ zapotrzebowanie na paliwo stale rośnie, inwestorzy coraz bardziej koncentrują się na gazie ziemnym. Ropa i gaz są postrzegane jako pośrednie źródło energii między „brudnymi paliwami”, które pozostawiają ślad środowiskowy, a inteligentnym przeznaczeniem energii Ziemi ze względu na jej własne właściwości energetyczne i niezaprzeczalne korzyści środowiskowe w porównaniu z innymi paliwami kopalnymi.

  Napisano czwartek, 09 luty 2023 19:20
 • Inflacja: Przyczyny i skutki w Polsce
  Inflacja: Przyczyny i skutki w Polsce

  Istnieje wiele czynników, które mogą powodować inflację w Polsce. Najczęstsze czynniki to nierównowaga fiskalna, polityka banku centralnego oraz zmiany w podaży i popycie na dobra i usługi.

  Napisano czwartek, 09 luty 2023 19:14
 • Pieniądze: 400 zł więcej na rękę dla pracownika – jak to zrobić?
  Pieniądze: 400 zł więcej na rękę dla pracownika – jak to zrobić?

  Jeżeli rząd naprawdę chce pomóc pracownikom, to każdorazową podwyżkę pensji minimalnej powinien powiązać z proporcjonalną podwyżką kwoty wolnej od podatku. Dopiero wtedy podwyżka będzie naprawdę odczuwalna, a rosnące koszty pracy nie będą zagrażały wypłacalności pracodawców. Na rządowej szczodrobliwości najwięcej zyskują dziś politycy.

  Napisano środa, 11 styczeń 2023 17:55
 • Bank Światowy: Jacek Kurski z nową posadą - kwota wynagrodzenia zwala z nóg!
  Bank Światowy: Jacek Kurski z nową posadą - kwota wynagrodzenia zwala z nóg!

  Były prezes TVP obejmie stanowisko polskiego przedstawiciela w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego. O stanowisku Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie (pełna nazwa), decyduje prezes NBP, czyli Adam Glapiński. Roczne wynagrodzenie to około 225 tysięcy dolarów, czyli nieco ponad milion złotych. Co ciekawe, Kurski może liczyć także na liczne korzyści z tej posady, takie jak benefity emerytalne. 

  Napisano środa, 07 grudzień 2022 17:27
 • Pieniądze: Inflacja w listopadzie w końcu się zatrzymała? Optymistyczne dane z GUSu
  Pieniądze: Inflacja w listopadzie w końcu się zatrzymała? Optymistyczne dane z GUSu

  Główny Urząd Statystyczny, jak co miesiąc, opublikował dane dotyczące inflacji w tym miesiącu. Ku zdziwieniu analityków i ekspertów, inflacja wyniosła w listopadzie 17,4%, co jest pierwszym od połowy czerwca 2021 spadkiem. Ściślej mówiąc inflacja spadła także w lutym 2022, jednakże był to moment wprowadzenia tarczy inflacyjnej. Choć spadek z 17,9% do 17,4% nie oznacza mniejszej drożyzny, to jest to jednak wyraźny sygnał, że trend ogromnego i szybkiego wzrostu cen, w końcu zaczyna się przełamywać.  

  Napisano środa, 30 listopad 2022 15:50
 • ZUS: Do 2027 roku zabraknie 300 mld na emerytury!
  ZUS: Do 2027 roku zabraknie 300 mld na emerytury!

  Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest coraz gorsza, ponieważ według najnowszych prognoz do 2027 roku będzie brakowało aż 300 miliardów złotych na wypłaty emerytur. Dane te pokazują wyraźnie, że polski system emerytalny zmierza w bardzo złym kierunku i jedynym sposobem na poprawę tego stanu rzeczy będzie albo podwyższanie podatków, albo ponowne przesunięcie wieku emerytalnego. To oczywiście tylko dopiero początek ZUSu. 

  Napisano wtorek, 29 listopad 2022 17:42
 • Rada Państw Morza Bałtyckiego i Szwecja: Informacja dla migrantów zarobkowych w regionie bałtyckim o ryzyku wyzysku
  Rada Państw Morza Bałtyckiego i Szwecja: Informacja dla migrantów zarobkowych w regionie bałtyckim o ryzyku wyzysku

  Rada Państw Morza Bałtyckiego (RPMB), organizacja międzynarodowa dialogu politycznego wspierająca praktyczną współpracę w regionie Morza Bałtyckiego i Szwedzki Urząd ds. Równości Płci rozpoczynają kampanię pod nazwą #BeforeYouGo, która jest wspólną inicjatywą informacyjną przeciwko wyzyskowi w miejscu pracy. Jej celem jest poinformowanie mieszkańców Ukrainy, Bułgarii, Polski i Rumunii o zagrożeniach i prawach, jakie mogą napotkać na szwedzkim rynku pracy.

  Napisano wtorek, 15 listopad 2022 11:10
 • Elon Musk: Miliarder przejął Twittera - pracownicy… śpią teraz w biurze! Zobacz zdjęcia!
  Elon Musk: Miliarder przejął Twittera - pracownicy… śpią teraz w biurze! Zobacz zdjęcia!

  Zakup Twittera przez miliardera Elona Muska, było jednym z większych wydarzeń w social mediach w tym roku. Co więcej, początkowo wydawało się, że kwota 44 mld dolarów nie zostanie wyłożona, gdyż Musk zgłaszał wiele zastrzeżeń, co do kondycji firmy. Finalnie do zakupu doszło, a pracownicy próbują się dziś odnaleźć w nowej rzeczywistości, kiedy to szefem stał się najbardziej ekscentryczny multimiliarder współczesnych czasów. Media społecznościowe obiegła fotografia jednej z managerek Twittera, która… śpi w biurze zawinięta w śpiwór. Czy tak będzie wyglądała przyszłość pracowników Twittera? 

  Napisano czwartek, 03 listopad 2022 17:09
 • Zygmunt Solorz: Akcje firmy biznesmena wystrzeliły jak z procy - giełda reaguje na elektrownię atomową
  Zygmunt Solorz: Akcje firmy biznesmena wystrzeliły jak z procy - giełda reaguje na elektrownię atomową

  W poniedziałek rano w Seulu doszło do historycznej dla Polskiej energetyki chwili. Polska Grupa Energetyczna (PGE) oraz ZE PAK (firma należąca do miliardera Zygmunta Solorza) podpisały list intencyjny dotyczący budowy polskiej elektrowni jądrowej z koreańskim KHNP. Co więcej, w tym samym momencie zostało także podpisane memorandum o współpracy pomiędzy dwoma przedstawicielami rządów.

  Napisano poniedziałek, 31 październik 2022 18:16
 • Inflacja X.2022: Kolejny rekord! Zamiast płaskowyżu, ostry lot w górę?
  Inflacja X.2022: Kolejny rekord! Zamiast płaskowyżu, ostry lot w górę?

  17,9% - tyle wynosiła inflacja w październiku 2022, według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego. Warto podkreślić, że jest to najwyższy odczyt od 26 lat, co stanowi absolutny rekord tego ćwierćwiecza. Wartość pieniądza spada z miesiąca na miesiąc, co bardzo boleśnie odbija się na gospodarce. Kiedy inflacja wyhamuje? Czy konieczne będą kolejne podwyżki stóp procentowych? 

  Napisano poniedziałek, 31 październik 2022 17:00
 • Inflacja: Rekord! Czy Glapiński znów podniesie stopy procentowe?
  Inflacja: Rekord! Czy Glapiński znów podniesie stopy procentowe?

  Wrzesień przynosi kolejny niechlubny rekord, ponieważ inflacja we wrześniu przekroczyła aż 17,2 procent! Ten fatalny odczyt rozbił w pył jakiekolwiek nadzieje na to, że tempo wzrostu cen hamuje i zacznie spadać. W optymistycznych przewidywaniach analityków, szczyt inflacyjny miał przypadać na lipiec, sierpień. Później miała następować stabilizacja. Niestety nic nie wskazuje na to, aby ceny miały zamiar spadać - wręcz przeciwnie!

  Napisano piątek, 30 wrzesień 2022 15:52